Робота Європейського Союзу в напрямку поліпшення екології повітря

Основні критерії політики Європейського Союзу

Головною довгостроковою ціллю для Європейського Союзу є досягнення таких рівнів концентрації забруднюючих речовин у повітрі, що не будуть мати негативного впливу на здоров’я людей та погіршення стану навколишнього середовища. ЄС використовує різноманітні методи в боротьбі із забрудненням повітря: виданням законодавчих актів, кооперації з секторами відповідальними за стан повітря, інтернаціональна співпраця, робота з національними та регіональними органами влади, а також поза урядовими структурами та організаціями; крім того постійно проводяться дослідження в даній галузі для оновлення інформації. Політика ЄС спрямована не лише на зниження забруднення атмосферного повітря, але й на встановлення лімітів, що відповідають загальним цілям сталого розвитку для майбутнього. В кінці 2013 року Європейська Комісія адаптувала запропонований Пакет Якості Чистого Повітря (CleanAirQualityPackage) включно з новими заходами щодо зниження рівня забруднення атмосфери.

Основні джерела атмосферного забруднення

Існує безліч джерел забруднення атмосферного повітря, як антропогенного так і природнього походження:

  • Спалювання викопного палива в енергетичній, транспортній промисловості, домашньому господарстві та інше.
  • Промислові процеси та використання розчинників, наприклад в хімічній промисловості, або при виготовлені мінеральних добрив.
  • Агрокультурний сектор.
  • Очищення відходів.
  • Виверження вулканів, пил, що підіймається вітрами, засолення морськими сольовими водами (спреями) та викиди летких органічних сполук із рослин.

Відповідальний орган та його напрями діяльності.

Європейська агенція довкілля (TheEuropeanEnvironmentAgency) – це дата центр Європейського Союзу даних забруднення повітря; організація допомагає реалізації політики ЄС забезпеченням доступності за збереженням інформації. ЄАД сприяє також оцінці та прогнозуванню ефективності політики ЄС для довгострокових стратегій, спрямованих на поліпшення якості повітря в Європі.

ЄАД робота зосереджена на таких пунктах:

  • Вжити відповідних заходів, аби широкий спектр по забрудненню повітря був загальнодоступним.
  • Документування та оцінка тенденцій забруднення, відповідної політики та заходів у Євросоюзі.

Дослідження компромісів та синергію між забрудненням повітря та політикою в різних регіонах, включно з тенденціями зміни клімату, використання різних джерел енергії, викиди та експлуатація транспорту в цілому, а також промисловість.

Підготовлено за матеріалами www.eea.europa.eu

Фото freeimages.com