Вихователь ГПД це зобов'язаний знати і робити

ВИХОВАТЕЛЬ в освітніх установах і їх структурних підрозділах (інтернаті при школі, гуртожитку, групах, групах продовженого дня тощо) (Код КП - 3340)

Завдання та обов’язки. 

 1. Здійснює діяльність по вихованню дітей в освітніх установах і їх структурних підрозділах (інтернаті при школі, гуртожитку, групах, групах продовженого дня тощо), інших установах і організаціях.
 2. Сприяє створенню сприятливих умов для індивідуального розвитку і морального формування особи тих, які навчаються, вихованців, вносить необхідні корективи в систему їх виховання. Здійснює вивчення особи тих, які навчаються, їх схильностей, інтересів, сприяє зростанню їх пізнавальної мотивації і становленню їх навчальної самостійності, формуванню компетентностей; організовує підготовку домашніх завдань.
 3. Створює сприятливе мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного вихованця.
 4. Сприяє розвитку спілкування вихованців.
 5. Допомагає вихованцеві вирішувати проблеми, що виникають у спілкуванні з товаришами, учителями, батьками (особами, які їх заміняють).
 6. Здійснює допомогу вихованцям в навчальній діяльності, сприяє забезпеченню рівня їх підготовки державного освітнього стандарту, що відповідає вимогам, державним освітнім вимогам.
 7. Сприяє здобуттю додаткової освіти вихованцям через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, організованих в установах, за місцем проживання.
 8. Відповідно до індивідуальних і вікових інтересів тих, які навчаються, вихованців удосконалює життєдіяльність колективу тих, які навчаються, вихованців.
 9. Дотримується прав і свободи тих, які навчаються, вихованців, несе відповідальність за їх життя, здоров'я і безпеку в період освітнього процесу.
 10. Проводить спостереження (моніторинг) за здоров'ям, розвитком і вихованням тих, які навчаються, вихованців, у тому числі за допомогою електронних форм.
 11. Розробляє план (програму) виховної роботи з групою тих, які навчаються, вихованців.
 12. Спільно з органами самоврядування тих, які навчаються, вихованців веде активну пропаганду здорового способу життя.
 13. Працює в тісному контакті з учителями, педагогом-психологом, іншими педагогічними працівниками, батьками (особами, які їх заміняють) тих, які навчаються, вихованців.
 14. На основі вивчення індивідуальних особливостей, рекомендацій педагога-психолога планує і проводить з тими, які навчаються, вихованцями з обмеженими можливостями здоров'я корекційно-розвиваючу роботу (з групою або індивідуально).
 15. Координує діяльність помічника вихователя, молодшого вихователя.
 16. Бере участь в роботі педагогічних, методичних рад, інших формах методичної роботи, в роботі по проведенню батьківських зборів, оздоровчих, виховних і інших заходів, передбачених освітньою програмою, у організації і проведенні методичної і консультативної допомоги батькам (особам, які їх заміняють).
 17. Вносить пропозиції по вдосконаленню освітнього процесу.
 18. Забезпечує охорону життя і здоров'я тих, які навчаються, вихованців під час освітнього процесу.
 19. Виконує правила по охороні праці і протипожежної безпеки.
 20. При виконанні обов'язків старшого вихователя разом з виконанням обов'язків, передбачених за посадою вихователя, здійснює координацію діяльності вихователів, педагогічних працівників в проектуванні розвиваючого освітнього середовища освітньої установи.
 21. Надає методичну допомогу вихователям, сприяє узагальненню передового педагогічного досвіду, підвищенню кваліфікації вихователів, розвитку їх творчих ініціатив.
 22. Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: 

 1. Закони України щодо розвитку освітньої галузі, інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність; пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України;
 2. Конвенцію про права дитини; педагогіку, дитячу, вікову і соціальну психологію;
 3. Психологію стосунків, індивідуальні і вікові особливості дітей і підлітків, вікову фізіологію, шкільну гігієну;
 4. Методи і форми моніторингу діяльності тих, що навчаються, вихованців;
 5. Педагогічну етику; теорію і методику виховної роботи, організації вільного часу тих, що навчаються, вихованців; методи управління освітніми системами;
 6. Сучасні педагогічні технології продуктивного, диференційованого, розвиваючого навчання, реалізації компетентнісного підходу; методи переконання, аргументації своєї позиції, встановлення контактів з тими, що навчаються, вихованцями різного віку, їх батьками (особами, які їх заміняють), колегами по роботі; технології діагностики причин конфліктних ситуацій, їх профілактики і дозволу;
 7. Основи екології, економіки, соціології;
 8. Трудове законодавство;
 9. Основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою і браузерами, мультимедійним устаткуванням;
 10. Правила внутрішнього трудового розпорядку освітньої установи;
 11. Правила по охороні праці та пожежної безпеки.

Дивіться також

Готовність навчального закладу Освіта
Революційне рішення Права людини
Революційне рішення
12 березня 2019
100
0