Управління комунальної власності та концесії

Управління комунальної власності та концесії є виконавчим органом місцевого самоврядування та органом приватизації, утворюється БМР, здійснює правомочності щодо володіння, управління та розпорядження об’єктами права ком. власності.

Опис

Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради є виконавчим органом місцевого самоврядування та органом приватизації, утворюється Білоцерківською міською радою, здійснює правомочності щодо володіння, управління та розпорядження об’єктами права комунальної власності.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Білоцерківському відділенні державного казначейства України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням та штампи.

Управління підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Білоцерківській міській раді.

Основними завданнями управління є:

- здійснює повноваження концесієдавця комунального майна

- відчуження об’єктів права комунальної власності;

- передача в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в комунальній власності;

- облік комунального майна.