Управління регулювання земельних відносин

Відповідно до Положення про управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради віл 03 листопада 2016 року № 333-18-VІІ, управління забезпечує проведення земельної реформи в межах міста.

Опис

Відповідно до Положення про управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради віл 03 листопада 2016 року № 333-18-VІІ, управління забезпечує проведення земельної реформи в межах міста з урахуванням інтересів територіальної громади міста Біла Церква, а саме:

- створює умови для раціонального та економічно-обґрунтованого використання земель, здійснення заходів щодо розвитку ринку земель міста;

- реалізує політики міської ради у сфері захисту та використання земельних ресурсів, реформування земельних відносин;

- вносить пропозицій щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

- організовує роботи з підготовки та проведення продажу та передачі земельних ділянок в користування (оренду) земель на конкурентних засадах;

- опрацьовує отримані матеріали та винесення їх на розгляд постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою Білоцерківської міської ради до предмету відання якої належить питання земельних відносин та земельного кадастру;

- готує проекти рішень для розгляду на сесії міської ради, готує витяги з рішень міської ради для громадян, фізичних та юридичних осіб, відповідно до поданих звернень, заяв, клопотань, після отримання від організаційного відділу завіреної копії рішення міської ради;

- готує проекти договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод до них;

- проводить облік та реєстрацію укладених договорів оренди землі та додаткових угод до них, відповідно до прийнятих рішень міської ради;

- розробляє та подає, в разі необхідності, на розгляд сесії міської ради регуляторні акти та інші нормативні документи, що стосуються регулювання земельних відносин;

- здійснює інших функцій, що випливають з покладених завдань відповідно до вимог чинного законодавства.