Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом міської ради, який утворюється рішенням міської ради і є підзвітним та підконтрольним міській раді

Опис

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом міської ради, який утворюється рішенням міської ради і є підзвітним та підконтрольним міській ради, її виконавчому комітету і міському голові. Управління є органом управління Білоцерківської міської ланки Київської обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – міської ланки).

Основними завданнями управління є:

 

- Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

- Планування і реалізація заходів з запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них у разі виникнення;

- Забезпечення (проведення) навчання з питань цивільного захисту посадових осіб місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил міської ланки до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

- Здійснення разом з іншими органами управління міської ланки інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення.

 

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

· Розробляє і реалізує заходи щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та на особливий період;

· Здійснює разом з іншими органами управління міської ланки інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

· Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

· Подає міському голові пропозиції щодо утворення та складу спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, бере участь в її роботі;

· Готує пропозиції щодо віднесення суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та подає їх департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації;

· Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням і використанням матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

·          Забезпечує складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;

· Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, приймає участь у роботі комісії з питань визначення їх стану, визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;

· Планує та організовує роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

· Подає пропозиції щодо прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб'єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд

· Координує діяльність сил міської ланки щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

· Забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил міської ланки, населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації;

· Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту;

· Організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил міської ланки та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

· Готує та вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

· Організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

· Організовує та забезпечує роботу комісії виконавчого комітету міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

· Організовує та забезпечує роботу комісії виконавчого комітету міської ради з питань евакуації;

 

Управління приймає участь:

· у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

· у підготовці для подання міському голові пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду міського бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

· в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;

· у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

· у розробленні для подання в установленому порядку міському голові планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

· в організації та проведенні підготовки органів управління та сил міської ланки, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;

· у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

· у межах своїх повноважень - у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

Управління виконує інші повноваження у сфері цивільного захисту, передбачені Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.