Мінімізація корупційниї ризиків у Міністерстві освіти і науки України

Продовжуємо підбивати підсумки - що вдалось зробити в рамках нашої ініціативи спільно з минулим урядом протягом останніх пів року. Є ряд перемог і перелік незавершених важливих проєктів, які, сподіваємось, будуть продовжені новими урядовцями.

📌 Отже, що зроблено разом у Міністерство освіти і науки України:

- Суттєво доповнено розроблений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти проект Порядку скасування рішень спецрад про присудження наукових ступенів за порушення академічної доброчесності, в якому враховано ряд пропозицій «Разом проти корупції» та викривачів плагіату (відсутність строків давності, безальтернативність санкцій, можливість добровільної відмови від наукового ступеня тощо).

- Підготовлено проект змін до Вимог до опублікування результатів дисертацій (Наказ МОН від 17.10.2012 р. No 1112), в якому враховано ряд пропозицій «Разом проти корупції» та експертів (зменшення можливостей для допуску до захисту дисертації шляхом написання неякісних наукових робіт; обов’язок оприлюднення монографій на присудження наукових ступенів).

- Створено тестову версію веб-порталу Національного репозитарію академічних текстів.

📌 Необхідно зробити:

МОН та Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти:

- Зберегти в проекті Порядку скасування рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів ключові антикорупційні та антиплагіатні запобіжники, а також врахувати додаткові рекомендації експертів (прозорість розгляду скарг, прямий обов’язок розглядати скарги по кожному пункту, а на «загалом» тощо).

- Ввести в експлуатацію модуль ЄДЕБО для переведення ліцензування освітньої діяльності виключно в електронну форму.

- Усунути недоліки тестової версії веб-порталу Національного репозитарію академічних текстів, врахувавши рекомендації «Разом проти корупції» та фахівців з питань роботи репозитаріїв, електронних бібліотек, архівів та інших наукових баз даних.

- ПОВТОРНО: МОНу затвердити ТЗ Національного репозитарію академічних текстів та забезпечити врахування у ньому та програмному забезпеченні ключових вимог «Разом проти корупції» та експертів щодо дотримання принципів відкритої науки та академічної доброчесності: необмеженої доступності академічних текстів для пошукових інтернет-систем та антиплагіатних програм, зручного формату файлів академічних текстів та їх безперешкодного скачування повнотекстових електронних версій, надання авторам робіт можливості для самоперевірки робіт на запозичення тощо.

- МОНу спільно з представниками громадськості, викривачами плагіату, освітньої, наукової спільноти та «Разом проти корупції» переглянути Положення про конкурс щодо обрання членів НАЗЯВО (Постанова Кабінету Міністрів від 29.08.2018 р. No 703) з метою усунення недоліків конкурсної процедури, виявлених експертами (зокрема, таких як можливість відбору кандидатів без проведення співбесід).

- Для недопущення конфлікту інтересів в питанні затвердження наукових ступенів виключити з Атестаційної колегії МОН керівників закладів вищої освіти (наукових установ) та замінити їх на незалежних осіб, які реально виявлятимуть неякісні дисертації та дисертації з академічним плагіатом, фальсифікаціями, фабрикаціями та іншими порушеннями академічної доброчесності.

Oksana Velychko Olesya Arkhypska Muhaylo Serebryakov Оксана Лазаренко Крячко Віталій Гриб