План місцевого економічного розвитку селища 2019-2020

 Рішення Про погодження Плану місцевого економічного розвитку

24 травня 2017 року Немішаївська селищна рада приєдналася до Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання», метою якої є формування ефективного механізму розвитку підприємництва у громаді на основі якісного діалогу між бізнесом, владою та громадою.

Немішаєве – селище в Бородянському районі Київської області. Громада селища є активним учасником міжнародних проектів розвитку інновацій та впровадження демократії.

Через селище проходять потужні транспортні коридори – міжнародна траса Київ-Варшава та гілка Південно-Західної залізниці із залізничним вокзалом в селищі.

Відстань до столиці України міста Київ становить 27 км (30-45 хв.);

Загальна частка населення трудового віку 72,5%, з них жінки: 3606 (55,3%), чоловіки – 2919 (44,7%).

Середній вік серед жінок – 42,9р., серед чоловіків – 36,6.

Міграційні потоки:

 • понад 50% працездатного населення громади працює в сусідніх великих містах.
 • частково дефіцит робочих кадрів покривається працівниками з сусідніх сіл.

Головні цілі економічного розвитку селища Немішаєве узгоджені з стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року, Середньостроковою стратегією розвитку Бородянського району на період до 2020 року а також принципами Європейської хартії міст і Стратегії «Європа-2020». Концепція формування смарт-містечка повністю узгоджена з Цифровою аджендою України – 2020. При написанні Плану враховано напрацювання й рекомендації отримані в рамках реалізації проекту ЄС “Мери-лідери змін”, реалізованого в селищі у 2017 році.

План місцевого економічного розвитку (ПМЕР) є першим комплексним стратегічним документом щодо економічного розвитку селища Немішаєве, розробленим у партнерстві з приватним сектором та громадянським суспільством. Основою для розробки стали стандарти та експертна підтримка Ініціативи ЄС «Мери за економічний розвиток» та результати стратегічних сесій та роботи робочої групи. Основна увага цього Плану приділяється розвитку приватного сектора з метою стимулювання зростання, розвитку та підвищення зайнятості.

Реалізація Плану сприятиме інтеграції населення у важливих напрямках розвитку території, що в свою чергу сформує нові підходи в бізнесі, освіті, системі місцевого самоврядування. Він є основою для розробки проектів розвитку економіки та чіткого плану дій для реалізації цих проектів. Окреслення основних проблем місцевої економіки та її реальні можливості розвитку дозволяє ефективно працювати задля розвитку та благополуччя громадян.

Видатки на реалізацію Плану будуть частково покриватися з бюджету Немішаївської селищної ради. Додатково активно залучатимуться кошти бюджетів різних рівнів та проекти міжмуніципального співробітництва та міжнародної технічної допомоги.

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ЄС – Європейський Союз.

ПМЕР – План місцевого економічного розвитку.

НААН – Національна академія аграрних наук.

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг.

ОДА – обласна державна адміністрація.

РДА – районна державна адміністрація.

ВАССР – Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад.

МОН – міністерство освіти та науки.

МНС – міністерство надзвичайних ситуацій.

ІРІС – інститут розробки інформаційних систем.

МОЗ – міністерство охорони здоров’я.

ГО – громадська організація.

ОМС – органи місцевого самоврядування.

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології.

НАДУ – Національна академія державного управління.

КРВ АМУ – Київське регіональне відділення асоціації міст України.

 

ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ПЛАНУ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Основні методологічні принципи розробки плану:

 • врахування інтересів, пропозицій, цілей та завдань від усіх зацікавлених сторін на основі партнерства з приватним сектором та сектором громадянського суспільства;
 • зосередження на тих напрямах економічного розвитку громади, які матимуть найвищу результативність в майбутньому;
 • участь громадян та консультації щодо розробки документу;
 • розуміння представниками місцевої спільноти рішень та завдань, які приймаються в рамках стратегії;
 • врахування впливу ближнього і дальнього оточення;
 • гнучкість щодо актуалізацію у разі змін обставин та загроз.

Робоча група з розробки плану та консультативна дорадча група з місцевих підприємців, громадських активістів, членів Молодіжного парламенту та Ради старійшин, керівників організацій, місцевих депутатів були створені на основі розпорядженням Немішаївського селищного голови. До складу робочої групи увійшли: радник селищного голови з економічного розвитку; по одному представнику від селищної ради; бізнес-спільноти, громадського активу селища.

План формувався робочою групою на основі даних Стратегічних сесій розвитку селища Немішаєве, що здійснювались в рамках Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» та попередньої ініціативи «Мери – лідери змін», а також щомісячних консультацій з представниками бізнесу, в рамках роботи з Молодіжним парламентом, бюджетною комісією селищної ради та комісією з економічного розвитку, небайдужими ініціативними мешканцями, а також Школою урбаністики та в рамках проведення бюджету участі 2017 року. Практично кожен прийомний день (щосереди) піднімалося питання економіки та її розвитку в селищі.

Пропозиції, зібрані в ході робочих зустрічей було структуровано та враховано при формуванні стратегічних цілей та завдань.

 

МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ:

6.1. Аналіз місцевої економічної структури

Характерні особливості та тенденції: Немішаєве — інтелектуальний центр західної частини Київської області. Містечко розбудовувалось як науково-освітній аграрний центр. Основу економіки селища довгий час становили:

 • Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України;
 • Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Немішаївський агротехнічний коледж»;
 • Методичний центр “Агроосвіта” Міністерства освіти та науки України;
 • Немішаївський завод біохімпрепаратів;
 • ПМК-6 (будівельний комбінат).

Економічний профіль селища формують наука, освіта, медицина,  будівництво та мале промислове виробництво. В селищі здійснюють діяльність 466 суб’єктів господарювання, в тому числі: 340 фізичних осіб-підприємців та 126 підприємств та організацій. Характерною особливістю селища є високий освітній рівень населення.

За період 2015-2017 роки податкові надходження селищного бюджету зросли з 3,7 до 11 млн. грн. 45% податкових надходжень становлять надходження від діяльності фізичних осіб підприємців сфери послуг, роздрібної торгівлі продуктовими та промисловими товарами. В селищі діє 25 магазинів, 9 закладів харчування, 6 аптек, 6 салонів краси, 1 фотоательє, 2 майстерні ремонту взуття, 3 майстерні ремонту одягу, 2 меблеві фабрики, майстерня з пошиття гардин, 2 будівельні компанії, кондитерський цех, 3 поштових відділення, 2 фітнес-клуби, спортивні та мистецькі гуртки та ін. Сфера послуг (роздрібна торгівля промисловими товарами) в найбільшій мірі розраховує на місцевих постачальників і місцеві ресурси при побудові ланцюжка створення вартості;

Візитною карткою селища є Інститут Картоплярства НААН, що, будучи єдиним в Україні, проводить наукові дослідження з питань картоплярства і здійснює науковий супровід галузі за такими напрямами, як біо- та ДНК-технології, селекція, насінництво, технології захисту рослин, законодавча робота та розробка програм розвитку галузі картоплярства. Інститут є утримувачем генетичного банку картоплі України, який нараховує 3016 зразків.

Методичний центр “Агроосвіта” Міністерства освіти та науки України та Немішаївський агротехнічний коледж можуть стати основною площадкою професійної підготовки вчителів та спеціалістів аграрного профілю в рамках Українсько-Німецького проекту “Розвиток аграрної освіти України”.

Практично не використаним є туристично-рекреаційний ресурс великого яру та місцевих великих водойм, які можуть бути основою формування селища як молодіжного рекреаційного центру.

Основні «точки зростання»:

 • Розвиток проекту “смарт-містечко”;
 • технопарк на землях ТОВ “Авіста” (понад 30 га);
 • розвиток промисловості на основі вільних промислових земель (7,2 га);
 • ресурс Немішаївської лікарні (понад 3500 м2 вільних площ );
 • територія водойми Немішаївського агротехнічного коледжу, що може стати основою парку водних розваг.
 • розвиток міжнародного фестивального туризму на базі щорічного театрального фестивалю “Off-stage festival Osten-Saken”.

Основний фокус містечко робить на розвитку смарт-технологій. Це дає можливість залучати провідні компанії для впровадження спільних проектів щодо покращення якості життя, розвитку смарт-медицини, смарт-безпеки, технопарків та формування наукових та освітніх кластерів.

Більш детально про місцеву економічну структуру дивіться в додатку 1, додатку 2, додатку 3.

6.2 Міжсекторальне співробітництво і взаємодія на місцевому рівні

В Немішаєвому протягом тривалого часу (21 рік) органами місцевого самоврядування керували одні й ті ж люди. Тому спостерігалася певна недовіра та неактивність з боку бізнесу та громадськості. Після змін у владі (кінець 2015 року) діалог ОМС-бізнес-громадськість активізувався. Для збору інформації про бачення, пріоритети, проблеми різних сфер життя селища (економічний розвиток, молодіжна політика, благоустрій, культурний розвиток, потреби людей поважного віку та ін.) були проведені обговорення та стратегічна сесія для всіх бажаючих. Започатковано Молодіжний парламент та Рада старійшин, спеціалізовані Громадські ради (з розвитку культури та спорту). Підприємці активно працюють в цих органах разом з громадськими активістами. Дуже успішною була практика запровадження Бюджету участі: з 7 проектів-переможців успішно реалізовано 7. Реалізація даної ініціативи мера помітно активізувала громадськість та сприяла підвищенню довіри бізнесу до ОМС.

Гарною прикладом відкритості влади є те, що кілька громадських активістів, пройшовши конкурсний відбір, прийшли працювати в ОМС.

Основними формами співпраці є: Громадські ради, публічні обговорення, бюджет участі.

Основними принципами співпраці є: чесність та прозорість влади у прийнятті рішень, сприяння влади веденню бізнесу та соціальна відповідальність підприємців.

Основним завданням є подолання пасивності певної частини населення та залучення їх до активнішого пошуку та реалізації економічного зростання. На майбутнє найкращими будуть діалог та співпраця ОМС-бізнес-громадськість.

Більш детально про співпрацю на місцевому рівні дивіться в додатку 4.

6.3 Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу

 Немішаївська селищна рада вибудовує співробітництво з підприємцями тільки у законний спосіб за принципом прозорості та некорумпованості. Реакції на потреби мешканців, підприємців, інвесторів є вчасними. Типовими стали обговорення, консультації з громадськістю щодо вирішення нагальних проблем селища, а також оптимального виконання тих чи інших робіт, надання послуг.

Селищною радою проводиться робота з протидії корупції. У 2017 році в рамках проекту ЄС “Мери-лідери змін” було залучено кошти МТП, що забезпечили формування механізму “місцевий референдум”, який дає змогу здійснити опитування громади за необхідності.

Селищною радою надаються прозоро та відкрито надаються окремі адміністративні послуги мешканцям, бізнесу, інвесторам, серед яких слід виділити:

 • надання дозволу на здійснення торгівлі;
 • погодження режиму роботи об’єктів;
 • надання дозволів щодо укладання договорів оренди комунальної власності;
 • надання дозволів на розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності;
 • видача дублікатів документів, копій та витягів рішень (актів) органів місцевого самоврядування;
 • присвоєння (уточнення) адрес будівлям і спорудам
 • реєстрація шлюбів
 • надання дозволів на розміщення реклами.

Після закінчення процедури об’єднання територіальних громад кількість послуг буде збільшена.

З ефективних каналів комунікації, крім прийомних днів голови ради, існує сайт селищної ради, впроваджується єдина програма для обліку та персоніфікації, погосподарський облік, геопортал селища. Також існує місцева газета, завдяки їй інформацію отримують ті верстви населення які не мають доступу до сайту. Працюють консультації з громадськістю, регулярно проводяться тренінги та семінари, круглі столи та «світові кафе», створено локальні громадські ради. Це все дозволяє оперативно реагувати на потреби громади та орієнтуватися, перш за все, на замовника послуг.

Серед каналів над підвищенням ефективності якого здійснюється поточна робота, є механізм “Відкрите місто”, який забезпечує можливість швидкого реагування владою на проблеми благоустрою селища.

З метою підвищення прозорості та підзвітності влади селище реалізувало в 2017 році проект в рамках конкурсу «Місцеві ініціативи з етики управління та прозорості», що був частиною програмної співпраці Європейського Союзу та Ради Європи. В рамках проекту було також запроваджено систему місцевого референдуму.

В рамках протидії корупції було розроблено кодекс етики, працює демократична школа, що дозволяє дітям освоїти демократичні цінності в юному віці.

Звичайно, низка галузей має проблеми: з кваліфікованими кадрами в освітній та науковій галузі, недостатній кількості робочих місць на промисловому виробництві, відсутність туристичної галузі при наявності ресурсів, а також відсутність мережі для розвитку і підтримки підприємництва. Проте селище має ресурси для вирішення цих проблем – більш детально про галузі з перспективою зростання та їх проблеми дивіться в додатку 5.

Основними напрямками підвищення прозорості та підзвітності адміністрації у найближчі роки будуть:

 • формування системи електронного голосування;
 • формування бази відкритих даних;
 • створення механізму “Відкритий бюджет”;
 • покращення діяльності інформаційного вісника Немішаївської селищної ради.

6.4 Доступ до фінансування

Основними поточними джерелами фінансування місцевого економічного розвитку є джерелами місцевих бюджетів: селищний, районний та обласний бюджети. Більшість інфраструктурних проектів можливо реалізувати лише за підтримки Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Місцева влада активно працює над залученням коштів міжнародних проектів.

 Місцевий бюджет:

Останні три роки доходи Немішаївського селищного бюджету забезпечують як планові надходження, так і перевищують надходження попередніх років. Забезпечення надходжень до селищного бюджету дає можливість реалізовувати програми розвитку в таких галузях як освіта, благоустрій, соціальна підтримка, фізична культура і спорт, туризм та інші. В 2018 році 200 тис. грн. виділено на впровадження інноваційних проектів.

 Міжбюджетні трансферти з бюджетів вищого рівня:

2016-2018 роках з обласного бюджету було залучено понад 24 млн грн на розвиток інфраструктури селища, ведеться спільна робота по залученню інвесторів до сусідніх населених пунктів.

Через впровадження державних та місцевих цільових програм, а також угод регіонального розвитку можливе залучення фінансування з державного бюджету. Селище готує проекти для залучення коштів на будівництво/реконструкцію інфраструктурних об’єктів до Державного фонду регіонального розвитку.

 Міжнародні фінансові установи та грантодавці.

В 2017 році селище отримало 12 тис євро на реалізацію заходів для підвищення прозорості влади від Ради Європи.

 Приватні інвестиції.

Значним потенціалом для селища є приватні інвестиції. Саме на основі приватних інвестицій було розпочато проект впровадження механізмів смарт-містечка, що став одним з пріоритетів економічного розвитку громади.

 Залучення муніципалітетом кредитних коштів на даний момент розглядається тільки теоретично. Інвестиційні та кредитні механізми фінансування слабко розвиваються через низький рівень інвестиційної привабливості України загалом. Разом з тим місцева влада намагається надавати максимум сприяння та інформації інвесторам та залучати іноземних партнерів та інвесторів через просування Немішаєвого як демонстраційного майданчика для створення SMART-громади.

 Виробники мають можливість кредитування у відділеннях Приватбанку та Ощадбанку, що здійснюють діяльність в селищі.

Перспективним в регіоні є розвиток агенції місцевого розвитку.

ПеревагиНедоліки
1. Пріоритет держави у підтримці малого та середнього бізнесу.1. Ускладнений доступ до фінансування (кредитування) – важко отримати.
2. Пріоритет підтримки та розвитку сільських територій.2. Високі відсоткові ставки порівняно з рентабельністю бізнесу, особливо на початкових етапах.

Напрямки можливого покращення на найближчі роки:

 • створення місцевого бізнес-інкубатора;
 • організація місцевих семінарів для підприємців;
 • акумулювання та поширення інформації про регіональні програми підтримки підприємців;
 • розвиток співпраці між підприємцями в частині спільного залучення ресурсів;
 • розширення інформування підприємців громади про можливості.

 

6.5 Земельні ресурси та інфраструктури

В селищі наявні земельні ділянки площею від 2 до 30 га. Вони розташовані на відстані 100-200 м від джерела електроенергії, а ділянка в 30 га має вихід до залізничної колії.

 Станом на кінець 2018 року попит бізнесу на земельні ресурси задоволений, проте це попит з боку мікропідприємств. Прогнозовано, що потреба в земельних ділянках для проведення підприємницької діяльності мікро компаніями або індивідуальними підприємцями значно зростатиме. Шляхом співпраці з сусідніми громадами та з власниками приватних земельних ділянок планується вирішення питання браку ресурсу.

 Селище має перспективні інвестиційні майданчики, такі як вільні офісні та торгові приміщення, комунальні об’єкти, землі промисловості та медицини. Частина земельних ресурсів не використовується.

Що стосується інфраструктури, то й тут є перспективи її розвитку та покращення. Водночас, це вимагає грошових ресурсів, так само, як і модернізація мереж комунікацій (вода, електрика). Дорожня інфраструктура достатньо розвинена – через селище проходить траса міжнародного значення Київ – Люблін, Південно-Західна залізниця, також через Немішаєве проходить дорога , що з’єднує трасу Київ-Люблін та трасу Київ-Чоп (кордон з Угорщиною).

Селищна рада активно здійснює поточні та капітальні ремонти доріг. За 2017-2018 роки здійснено ремонти доріг на суму понад 6 млн. грн.

В селищі неодноразово проводилось опитування з приводу того які саме дороги мають бути відремонтовані ,або збудовані в першу чергу.

Існують певні проблеми з вільною потужністю енергетики. Але є можливості для розширення потужності наявних понижуючих підстанцій. Селищна рада шукає можливість вирішення даного питання з залученням коштів обласного бюджету.

Враховуючи невеликі відстані до сусідніх громад, можлива взаємовигідна співпраця (інфраструктурні проекти) – більш детально про потреби приватного сектору у земельних ресурсах та інфраструктурі дивіться в додатку 6.

 

6.6 Правова та інституціональна база

 Місцева правова база враховує основні потреби в частині забезпечення потреб підприємців. Серед невирішених питань, з якими стикаються ділові кола селища, слід відмітити відсутність окремих регуляторних документів (план розміщення МАФ, схема інвентаризації) та відсутність мережі об’єктів для підтримки підприємництва. Крім того, на національному рівні суттєво на ситуацію впливає стримування реформи децентралізації в регіоні.

Усунення адміністративних бар’єрів можливе шляхом:

 • створення об’єднаної територіальної громади;
 • проведення аналізу чинних нормативно-правових актів місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики;
 • створення центру надання адміністративних послуг;
 • розширення міжрегіональних та міжнародних зв’язків;
 • розширення мережі об’єктів інфраструктури для підтримки підприємництва (створення коворкінг-центру, ІТ-інкубатора, індустріальних і технологічних парків, бізнес-центрів, центрів підтримки підприємництва, інвестиційної платформи для інвесторів тощо)
 • імплементація вимог Закону України “Про основні заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” з урахуванням останніх змін в частині приведення органами контролю у віднесених до їх відання сфер критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та уніфікованих форм актів – детальніше дивіться у додатку 7, стор. 34).

6.7 Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність

 В селищі проживає достатня кількість кваліфікованих кадрів, але враховуючи вищий рівень оплати праці в Києві, значна кількість їх працює у великому місті. Ринок праці, в більшості галузей, з різних причин відчуває нестачу робочої сили.

В промисловості та медицині нестача пов’язана зі значною зайнятістю місцевих спеціалістів в місті Києві, що спричинено відсутністю високооплачуваних робочих місць.

В освітній галузі спостерігається нестача спеціалістів спрямованих на новітні методи освітньої роботи. В галузі комунальної інфраструктури очікується нестача робочої сили в разі заміни, значної частини, зношених мереж, яка є необхідною. Туристична галузь наразі є дуже нерозвиненою, але в разі втілення запланованого рівня галузі, буде відчуватися часткова нестача кадрів. В системі місцевого самоврядування на основі співробітництва громад спостерігається нестача молодих перспективних спеціалістів. Виділено такі ключові напрями розвитку потенціалу селища: промисловість, освіта та наука, комунальний сектор, туристичний потенціал і спортивна індустрія, медицина.

Завданням селищної ради є створити прозорі умови для входу на ринок нових підприємств та закладів які матимуть можливість забезпечити високу оплату праці, що зменшить відтік кадрів до Києва, також змусить збільшити рівень заробітної плати в діючих закладах та підприємствах. Проведення інвентаризації земельних ділянок, для подальшого їх використання в залученні інвестицій.

Першочерговим напрямом дій є розвиток іміджу регіону як молодіжного центру для сприяння залученню молоді, що допоможе в залученні молодих спеціалістів які мають перспективи, але не мають можливості себе проявити у великих містах через брак досвіду роботи. Також досить важливим є сприяння та допомога бізнесу, що працює або має наміри працювати в сфері яка є нерозвиненою, а спеціалісти в цій сфері вимушені працювати в інших містах, або за кордоном. Сприяння розвитку туризму, зокрема відкриття курсів місцевих гідів на базі місцевого ресурсного центру.

Детальну інформацію дивіться на стор. 35-36 додатку 8A: Ситуація з кваліфікованою робочою силою та додатку 8B: Шляхи досягнення балансу між попитом на кваліфіковані трудові ресурси і можливостями працевлаштування в муніципальній освіті – системний аналіз.

6.8 Зовнішнє позиціонування та маркетинг

Немішаївська селищна рада входить до Всеукраїнської асоціацію сільських та селищних рад України, в асоціацію міст України. Селище позиціонує себе як молодіжний центр, селище, в якому є багато перспектив та можливостей для молоді. Молодь бере участь у тренінгах та форумах по всій Україні, тим самим зростає популярність та покращується імідж селища. Школи та гуртки селища мають достатньо високий рівень, адже навчаються в них діти зі всього району.

 Активна участь у телевізійних проектах, залучення медіа до висвітлення подій в селищі.

Голова громади є головою комісії з питань молодіжної політики та спорту “Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад”. На території селища проводиться щорічний міжнародний фестиваль вуличних театрів.

 Немішаєве учасник проекту Ради Європи “Мери – лідери змін”. Відвідування селища політиками та впливовими діячами країн Євросоюзу. Проведення на базі селища відкритих спортивних турнірів, в яких приймають участь команди та спортсмени з Київської, та сусідніх областей. Фінансова підтримка спортсменів, що здобувають право представляти селище на міжнародному рівні.

 На базі Немішаєвого планується проведення відкритих форумів та тренінгів для молоді, із запрошенням делегацій інших міст. Відкриття курсів гідів, це також допоможе розвинути туристичну сферу, що дасть позитивний результат у просуванні селища.

Слід провести опитування мешканців, включаючи школярів, з метою збору ідей.

Детальну інформацію дивіться в додатку 9.

 

SWOT – АНАЛІЗ

Стартовою точкою для формування головних положень SWOT-аналізу стали конференція «Немішаєве: минуле та майбутнє» та обговорення в робочій групі ПМЕР. Саме в результаті широкого публічного обговорення було сформовано, а згодом опрацьовано та деталізовано в руслі місцевого економічного розвитку на стратегічних сесіях перелік сильних та слабких сторін. Формулювання переліку слабких сторін стало також поштовхом для визначення викликів та можливостей громади в її найближчому перспективному розвитку.

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Вигідне географічне розташування.

 

2. Зручне сполучення: залізнична станція та траса міжнародного сполучення М-07.

3. Багатий рекреаційний потенціал (водойми, яри).

4. Достатньо високий рівень розвитку громадянського суспільства та ділової активності підприємців.

5. Швидка адаптивність, маневреність, мобільність бізнесу до нових потреб ринку, змін попиту.

6. Немішаєве обрано демонстраційним майданчиком для створення SMART-громади.

7. Розвинута науково-освітня інфраструктура (Інститут картоплярства НААНУ, Немішаївський агротехнічний коледж, школи, дитячі садочки), що забезпечує широкі можливості для підготовки та перепідготовки кадрів для сфери підприємництва.

8. Розвиток інноваційних проектів професійної орієнтації.

9. Постійний та відкритий діалог влади з представниками бізнесу, громадськістю з метою вирішення проблемних питань.

10. Наявність промислових площ Біохімічного заводу та майданчику Технопарк “Немішаєве”.

11. розвинений інформаційний простір;

12. позитивне ставлення місцевих підприємців до приходу сторонніх, в т.ч. іноземних, інвесторів;

13. наявність вільних виробничих площ;

14. наявність вільних земельних ділянок для значних інвестицій;

15. налаштований на розвиток громади депутатський корпус, що об’єднаний для прийняття важливих рішень;

16. участь селища в міжнародних грантових проектах.

1. Недостатній  рівень конкурентоспроможності продукції місцевих підприємств та обмеженість управлінського досвіду з питань сучасних методів організації господарювання.

 

2. Невисока оплата праці, що сприяє міграційним процесам кваліфікованих кадрів в столицю.

3. Відсутність інформації про якісний склад кадрових ресурсів.

4. Низький рівень використання інноваційних технологій, складність впровадження і відсутність економічної мотивації до інвестування у наукоємні проекти.

5. Високі ставки кредитування у фінансових установах.

6. Відсутність консультативної та інформаційної допомоги суб’єктам підприємництва.

7. Низька купівельна спроможність переважної частини населення.

8. Енерго – та ресурсозатратність виробництв.

9. Використаний ресурс районної ЛЕП, яка потребує встановлення додаткових модулів.

10. Великий відсоток зношеності каналізаційної мережі.

11. Не достатня спроможність селищного бюджету у економічного та соціальному розвитку селища.

12. Відсутність скоординованої політики міста та місцевих еліт щодо залучення інвестицій;

13. Невисокий інноваційний рівень діючих підприємств

14.Недостатність обігових коштів у підприємств;

15. Орієнтація на внутрішні ринки збуту;

16. Низький рівень промоції селища (інвестиційних можливостей та започаткування нових бізнеспроектів)

17. Відсутність актуалізованого Генерального плану;

18. Практична відсутність інформації іноземними мовами про потенційні об’єкти для інвестицій. Брак доступної бізнес-орієнтованої інформації (маркетингової підтримки, інформації про нерухомість тощо);

19.Поганий стан благоустрою прибудинкових територій;

 Можливості Загрози 
1. Зацікавленість зовнішніх інвесторів регіоном;

 

2. Використання позитивного іміджу містечка інноваційного розвитку

3. Зниження адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва, органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень.

4. Децентралізація системи державного управління та зростання економічної самостійності громади.

5. Спрощення умов ведення бізнесу.

6. Розширення міжрегіональних та міжнародних зв’язків.

7. Зростання іміджу, посилення інтересу до регіону.

8. Позитивний імідж регіону.

9. Збільшення рівня донорської допомоги міжнародними фондами та інституціями.

10. Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки представників малого і середнього бізнесу.

11. Подальше реформування системи надання адміністративних послуг.

12. Розширення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (створення коворкінг-центру, ІТ-інкубатора, індустріальних і технологічних парків, бізнес-центрів, центрів підтримки підприємництва тощо).

1. Військовий конфлікт на сході України.

 

2. Постійні зміни законодавства.

3. Відсутність національної системи залучення та гарантування інвестицій.

4. Нестабільність валюти.

5. Відтік людських ресурсів (із сільської місцевості до міської через відсутність перспектив, з регіону за кордон).

6. Ризик вилучення прямих іноземних інвестицій, що призведе до звуження джерел зовнішнього фінансування.

7. Висока вартість кредиту.

8. Недосконалість державної регуляторної політики.

9. Зростання вартості енергоресурсів, висока вартість землі, нерухомості, орендної плати для малого та середнього бізнесу.

10. Невизначеність механізмів державної підтримки інноваційного та науково-технічного розвитку.

11. Зниження купівельної спроможності населення, рівня його зайнятості.

12. Ріст безробіття;

13. Зниження купівельної спроможності населення;

14. Висока конкуренція зі сторони містконкурентів;

15. Повільні зміни ментальності;

16. Погіршення криміногенної ситуації.

Висновки з SWOT аналізу

Стратегія економічного розвитку селища Немішаєве повинна опиратися на такі його сильні сторони:

 • Надлишок кваліфікованої робочої сили;
 • Добре транспортне сполучення;
 • Багатий рекреаційний потенціал (водойми, яри)
 • Наявність ВНЗ, котрі забезпечують потреби місцевого ринку праці;
 • Наявність вільних земельних ділянок, придатних для будівництва нових підприємств.

 

БАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ

В процесі роботи фокус-груп та публічних обговорень було визначено, що оптимальним шляхом стимулювання місцевого економічного розвитку варто зробити впровадження інновацій. Селище має усі необхідні ресурси для апробацій різноманітних інноваційних рішень та для подальшого їх поширення. Такий підхід дозволить не тільки залучити іноземних партнерів та донорів, але й сприятиме розвитку людського потенціалу, зменшить відтік кадрів через створення нових робочих місць та можливості розкрити свій потенціал не виїжджаючи з селища.

Стратегічне бачення:

Сталий розвиток муніципалітету, як комфортного для проживання інноваційного науково-освітнього та рекреаційного центру. Від розумного містечка до розумної громади.

Раціонально використовуючи наявний ресурс для розвитку економіки регіону та людського потенціалу, буде вирішено низку проблем, таких як недостатній рівень конкурентоспроможності продукції місцевих підприємств, обмеженість управлінського досвіду, низький рівень використання інноваційних технологій, відсутність юридичної та інформаційної підтримки, а також покращити купівельну спроможність населення та сприяти раціональному використанню природних ресурсів.

Основні цілі:

 • розвиток SMART-громади – застосування інновацій, нові підходи в бізнесі, освіті, системі місцевого самоврядування;
 • формування системи підтримки та розвитку бізнесу в селищі та регіоні;
 • покращення інфраструктури для ведення бізнесу та комфорту проживання (до кінця 2020 року).

Визначені цілі будуть досягнуті через реалізацію низки заходів, таких як створення агенції місцевого розвитку, ЦНАП, бізнес-інкубатора, низки інфраструктурних проектів, проведення брендування території, як майданчика для впровадження «розумних технологій». Це дозволить зосередити в громаді усі необхідні послуги та створити умови, для розвитку бізнесу, оптимізації роботи органу місцевого самоврядування та покращення життя муніципалітету.

 

ПЛАН ДІЙ

Проведений аналіз стану розвитку підприємництва в селищі та дослідження думки підприємців щодо підприємницького клімату та очікувань і побажань громади дозволили робочій групі сформувати план дій на найближчі 2 роки. Він відображає максимальні очікування та потребує значного людського та фінансового ресурсу. У ситуації зростання конкуренції між громадами, його виконання забезпечить швидкий та стабільний економічний ефект і зростання якості проживання та ведення бізнесу в громаді. Саме тому в перший рік значна увага фокусується саме на розвитку та впровадженні інноваційних рішень та підтримці інноваційного бізнесу.

Таблиця 1. План дій

Тематичний блокОсновні ціліДії за проектом (-ми)Тривалість (початок – завершення)Залучені партнериЗаплановані витратиРезультатиПоказники (індикатори) для моніторингу
II, ІІI, VII, VIII.1. Розвиток SMART­ громади – застосування інновацій, нові підходи в бізнесі, освіті, системі місцевого самоврядування;1.1. Розробити динамічну концепцію розбудови SMART­-містечка, як маркет-плейс для механізмів розумного міста01.01.2019-25.12.2020NDI Foundation, Дата-груп, Vodafone, Smart city and Urbanization incubator (Israel), Transfotech Israel, Aarhus Smart city (Denmark)

 

Немішаївський молодіжний парламент, Київський центр розвитку місцевого самоврядування, EGAP, Центр розвитку інновацій, ВАССР, Київський палац дітей та юнацтва

0,1 млн. грн / 3,22 тис.€Розроблено концепцію «Немішаєве: SMART­-містечко».Розроблено концепцію «Немішаєве: SMART­-містечко»;

 

Проведено обговорень в фокус групах: 20.

Проведено зустрічей робочої групи: 10.

Концепцію затверджено виконкомом селищної ради.

Підготовлено інформаційні матеріали для партнерів/інвесторів (промо ролики -3, буклети – 3).

Проведено 1 прес-конференцію.

1.2. Створення агенції місцевого розвитку01.01.2019-30.12.2019NDI Foundation, Центр розвитку інновацій, ВАССР, Бородянська РДА, Київська ОДА0,8  млн. грн

 

/ 25,6 тис.€

Створена агенція місцевого розвиткуПроведено: – 7 тренінгів, надано консультації 15 суб’єктам, написано 8 проектів, проведена стратегічна сесія, створено 5 робочих місць, надруковано 4 інфобюлетені.
1.3. Створення ЦНАПу та його відокремлених підрозділів у населених пунктах громади з розвитком електронних сервісів01.01.2019 -30.12.2019Київська ОДА, місцеві ради, міжнародні фонди, ULEAD1,5 млн. грн / 47,9 тис. €Створено ЦНАП та 4 відокремлені підрозділиСтворено ЦНАП, 4 відокремлені підрозділи, 10 нових робочих місць.
  1.4. Брендування території шляхом позиціонування громади як унікального майданчика для впровадження «розумних технологій»01.01.2019-25.12.2020NDI Foundation, Київська ОДА, Київський палац дітей та юнацтва, Дата-груп, Vodafone, Smart city and Urbanization incubator (Israel), Transfotech Israel, Aarhus Smart city (Denmark)0.2 млн. грн / 6,4 тис. €Створено постійну групу з брендування території громади, створено серію рекламних матеріалів.Створено 1 роб. місце, 3 метод. матеріали, розроблено 5 промо матеріалів, здійснено 50 постів у соцмережах, створений відеогід території укр. та англ. мовами.
  1.5. Формування бази наборів відкритих даних селища01.07.2019-31.12.2019Немішаївський молодіжний парламент, Київський центр розвитку місцевого самоврядування, EGAP, Відкриті публічні фінанси (EDATA), НАДУ0.02 млн. грн / 0,64 тис. €Створено та розміщено на сайті бази наборів відкритих даних селища.Формування 100 наборів відкритих даних.

 

Ввійти в 30-ку Рейтингу відкритих міст/громад України.

  1.6. Розвиток «цифрових компетентностей», навичок та лідерства01.01.2019-25.12.2020Немішаївський молодіжний парламент, Київський центр розвитку місцевого самоврядування, EGAP, Центр розвитку інновацій, ВАССР, НАДУ0.25 млн. грн / 8 тис. €Сформовано тренінговий центр на базі агенції місцевого розвитку.Сформовано тренінговий центр, проведено 10 тренінгів для учнівської молоді та підприємців.
  1.7. Стимулювання створення громадськістю та бізнесом мобільних додатків «екологічного патрулювання» (повітря, суші, водних ресурсів) з можливостю оповіщення правоохоронних органів щодо протиправної діяльності (забруднення, браконьєрство, вирубка дерев, нелегальні сміттєзвалища і т. д.)01.01.2019-25.12.2020Немішаївський молодіжний парламент, Київський центр розвитку місцевого самоврядування, EGAP, Центр розвитку інновацій, ВАССР, Київський палац дітей та юнацтва0.07 млн. грн / 2,25 тис. €Сформована база можливостей щодо створення мобільних додатків. Проведено інформування зацікавлених осіб. Створена група підтримки розробок;.

 

 

Проведено інформування 400 осіб, понад 20 з яких стали активними користувачами/розробниками. Здійснено прив’язку до геопорталу бази відкритих даних селища та системи датчиків. Проведення 3 тренінгів.
II, IV, VI, VII2. Формування системи підтримки та розвитку бізнесу в селищі та регіоні2.1. Формування та впровадження стратегії промоції селища

 

 

01.01.2019-25.12.2020Місцевий бізнес,

 

Київська ОДА,

ВАССР, КРВ АМУ, Всеукраїнські ГО

0,22 млн. грн / 7,07 тис.€Впроваджено стратегію промоції селища

 

Створено серія документів із описом інвестиційних пропозицій

Розроблено програму промоції селища.

 

Спільно з підприємствами селища визначено перелік пріоритетних заходів, спрямованих на залучення інвесторів та промоцію селища. Створено багатомовний веб-сайт селища та впроваджено систему його підтримки в актуальному стані.

Розроблено та розміщено на веб-сайті презентаційні матеріали інвестиційних можливостей (презентації – 5, відеогід -1, відеоролики -4, фотоматеріали і т.п.).

Виготовлено інформаційно-презентаційні матеріали про інвестиційні можливості селища для розповсюдження під час проведення чи участі у презентаційних заходах, серед посольств іноземних держав, міст-партнерів, міжнародних фондів, інвестиційних агентств, тощо (4 буклети).

Передбачено видатки міського бюджету на організацію презентації інвестиційних можливостей селища в спеціалізованих інформаційних заходах.

Створено інвестиційний каталог.

Проведено 1 соцопитування.

2.2. Формування системи комунікації «влада-бізнес»

 

 

01.01.2019-25.12.2020Місцевий бізнес, ВАССР, КРВ АМУ,

 

Спілки підприємців, громадські організації

0,04 млн. грн / 1,3 тис.€Створено постійно діючий дорадчий орган (Координаційну раду) з питань розвитку малого та середнього підприємництва у громаді

 

Залучено представників бізнесу до суспільно-політичного життя громади

Запроваджено щорічний конкурс серед представників бізнесу у різних номінаціях, з залученням у ролі експертів мешканців громади.

Створено постійно діючий дорадчий орган.

 

Залучено 15 представників бізнесу до суспільно-політичного життя громади.

Проведено 2 конкурси та відзначено переможців серед представників бізнесу, залучено 20 експертів з числа мешканців.

2.3. Створення єдиної інфраструктури для допомоги започаткування та підтримки бізнесу

 

 

01.01.2019-01.06.2020Київська ОДА, обласний палац дітей та юнацтва, Дата-груп, Vodafone, Smart city and Urbanization incubator (Israel), Transfotech Israel, Aarhus Smart city (Denmark),МОН України, Немішаїв. агро­техніч. коледж, місцеві ГО, міжнар. місії з технічної допомоги та розвитку демократії, ВАССР1.23  млн. грн

 

/ 39,3 тис. €

 

Створена єдина інфраструктура та бізнес-інкубатор на базі неї, проведені тренінги, створені стартапи, розроблена методологія, покращено інвестиційний клімат.Створено бізнес-інкубатор, створений інформаційно-консультативний центр, проведено 8 тренінгів, створено 5 стартапи, створено 2 роб. місця, випущено 12 бюлетень, зросли виплати в міс. бюджет на 8%, Започатковано навчання інноваційному підприємництву в освітніх закладах селища.
2.4. Створення умов для започаткування та розвитку підприємницької діяльності в сфері послуг

 

 

15.01.2019-30.09.2020Київська ОДА, Міністерство екології і природних ресурсів, Міністерство молоді і спорту України0,4 млн. грн / 12,9 тис. €Розроблено проект парку водних розваг, ство­рені місця для відпочинку та спорту в зонах рекреації, створені умови для започаткування принципово нових для нашої місцевості видів бізнесу.Розроблено концепцію проекту та проект парку водних розваг “N-park” для сприяння розвитку мікро- та малого бізнесу.
2.5. Створення центру безпеки громади задля сталості та безпеки ведення бізнесу (поліція, пожежна, охорона, швидка)01.05.2019-30.09.2020Київська ОДА, місцеві ради, міжнар. фонди, МОЗ, МНС9 млн. грн / 287,5 тис. €Створено єдиний Центр безпеки громади.Розроблено проект центру, Створено та облаштовано Центр безпеки громади та 14 роб. Місць, закуплено 1 пожежну машину, 2 дрони для патрулювання території громади.
2.6. Розвиток міжмуніципального співробітництва та приватно-публічного партнерства

 

 

01.01.2019-25.12.2020Місцевий бізнес, Мінрегіон, Мінекономіки, Київська ОДА, ВАССР, КРВ АМУ, Центр розвитку місцевого самоврядування0,5 млн. грн / 16 тис.€Запроваджено механізми міжмуніципального співробітництва та приватно-публічного партнерстваЗапочатковано 3 проекти міжмуніципального співробітництва.

 

Укладено 5 Договорів приватно-публічного партнерства.

2.7. Розробка системи надання пільг суб’єктам господарювання, які впроваджують інвестиційні проекти

 

 

01.01.2019-25.12.2020Місцевий бізнес, Мінрегіон, Мінекономіки, Київська ОДА, ВАССР, КРВ АМУ, Центр розвитку місцевого самоврядуванняЗатверджено Положення щодо надання пільг суб’єктам господарювання, які впроваджують інвестиційні проектиВизначено  спільно з громадою та підприємцями пріоритетні сфери розвитку міста, на які буде поширюватися система пільг та преференцій.

 

Затверджено Положення щодо надання пільг суб’єктам господарювання, які впроваджують інвестиційні проекти.

 

III, IV, V.3. Покращення інфраструктури для ведення бізнесу та комфорту проживання3.1. Створення відкритого реєстру об’єктів власності громади (універсальної єдиної цифрової карти громади – геопортал)30.01.2019-30.12.2019Мапгеосистем, Інститут розробки інформаційних систем (ІРІС), DATA group, EGAP, ГО0.4 млн. грн / 12.8 тис. €Створено геопортал з реєстром об’єктівСтворено геопортал з системою датчиків по селищу, проведено 2 тренінги, створено 5 баз даних.
3.2. Створення публічного соціального простору з мультифункціональним наповненням (коворкінг)30.06.2019-30.06.2020Київська ОДА, місцеві ради, міжнар. фонди, Державний фонд регіонального розвитку1.15 млн. грн

 

/ 36,7 тис. €

Створено публічний соціальний простірПроведено відкриття, усі події регулярно публікуються на сайті, проведено 5 заходів, створено 6 робочих місць, розміщено на базі соцпростору 5 місцевих ГО.
3.3. Підготовка промислових майданчиків: реконструкція електрогосподарства (трансформаторної підстанції), систем автоматичного контролю і т.п.15.01.2019-15.12.2020Київська ОДА, місцеві ради, міжнар. фонди12 млн. грн /

 

385,6 тис. €

Реконструйована трансформаторна підстанція, створені системи автоконтролюПридбано обладнання для 1 ТП і 5 АСУ, проведено ремонт, написано 1 звіт.
3.4. Проектування та реконструкція каналізаційної насосної станції та насосного каналізаційного колектора як частини місцевої інфраструктури для задоволення потреб бізнесу і громади01.01.2019-30.12.2020Київська ОДА, місцеві ради, міжнародні фонди10 млн. грн / 321,5 тис. €Реконструйована каналізаційна насосна станція та насосний каналізаційний колектор.Виготовлено проект, укладено 2 угоди, придбано обладнання на залишок суми.

Максимальний курс євро до гривні 1:31.3 за курсом НБУ на 10.08.2018 р.

Тематичні блоки: II – Співробітництво і взаємодія на місцевому рівні, III – Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу, IV – Доступ до фінансування, V – Земельні ресурси та інфраструктура, VI – Правова та інституціональна база, VII – Кваліфіковані трудові ресурси. Інклюзивність, VIII – Зовнішнє позиціонування та маркетинг.

СХЕМА ФІНАНСУВАННЯ

Враховуючи обмеженість можливості фінансування з селищного бюджету, заплановано активну діяльність з підготовки та подання проектів на фінансування з ДФРР та обласного бюджету, а також залучення механізмів міжмуніципального співробітництва та приватно-публічного партнерства. Селище також розраховує на активну підтримку міжнародними донорами впровадження інноваційних проектів, які далі можуть як кращі практики поширюватись Світом.

 

Таблиця 2. Схема фінансування

Дії за проектом (-ми)Заплановані витратиДжерела фінансуванняНестача фінансуванняПримітки
Місцевий бюджетБюджети вищого рівняПриватний секторДонори
1.1. Розробити динамічну концепцію розбудови SMART­-містечка, як маркет-плейс для механізмів розумного міста0,1 млн. грн / 3,22 тис.€0,1 млн. грн / 3,22 тис.€     
1.2. Створення агенції місцевого розвитку0,8  млн. грн

 

/ 25,6 тис.€

0,08  млн. грн

 

/ 2,56 тис.€

0,24  млн. грн

 

/ 7,68 тис.€

 0,48  млн. грн

 

/15,36тис.€

  
1.3. Створення ЦНАПу та його відокремлених підрозділів у населених пунктах громади з розвитком електронних сервісів1,5 млн. грн / 47,9 тис. € 0,225млн. грн/ 7,185тис. €  1,275млн. грн / 40,715тис. €  
1.4. Брендування території шляхом позиціонування громади як унікального майданчика для впровадження «розумних технологій»0.2 млн. грн / 6,4 тис. €0,03 млн. грн / 0,96тис. € 0,01млн. грн / 0,32тис. €0,16млн. грн / 5,12тис. €  
1.5. Формування бази наборів відкритих даних селища0.02 млн. грн / 0,64 тис. €0.02 млн. грн / 0,64 тис. €     
1.6. Розвиток «цифрових компетентностей», навичок та лідерства0.25 млн. грн / 8 тис. €0,025млн. грн/0,8тис. €  0,225млн. грн/7,2тис.€  
1.7. Стимулювання створення громадськістю та бізнесом мобільних додатків «екологічного патрулювання» (повітря, суші, водних ресурсів) з можливістю оповіщення правоохоронних органів щодо протиправної діяльності (забруднення, браконьєрство, вирубка дерев, нелегальні сміттєзвалища і т. д.)0.07 млн. грн / 2,25 тис. €0,0105млн. грн / 0,3375 тис. €0,056млн. грн /1,8 тис. €0,0035млн. грн / 0,1125 тис. €   
2.1. Формування та впровадження стратегії промоції селища0,22 млн. грн / 7,07 тис.€0,044млн. грн / 1,414 тис. €  0,176млн. грн / 5,656 тис. €  
2.2. Формування системи комунікації «влада-бізнес»0,04 млн.грн/ 1,3тис.€0,008млн. грн / 0,26 тис. €  0,032млн. грн / 1,04 тис. €  
2.3. Створення єдиної інфраструктури для допомоги започаткування та підтримки бізнесу1.23  млн. грн

 

/ 39,3 тис. €

0,1845млн. грн / 5,895 тис. € 0,0615млн. грн / 1,965тис. €0,984млн. грн / 31,44тис. €  
2.4. Створення умов для започаткування та розвитку підприємницької діяльності в сфері послуг0,4 млн. грн / 12,9 тис. €0,08млн. грн / 2,58 тис. € 0,02млн. грн /0,645 тис. €0,3млн. грн / 9,675тис. €  
2.5. Створення центру безпеки громади задля сталості та безпеки ведення бізнесу (поліція, пожежна, охорона, швидка)9 млн. грн / 287,5 тис. €0,9млн. грн / 28,75тис. €3,6млн. грн / 115тис. € 4,5млн. грн / 143,75тис. €  
2.6. Розвиток міжмуніципального співробітництва та приватно-публічного партнерства0,5 млн. грн / 16 тис.€0,05млн. грн / 1,6 тис. €  0,45млн. грн / 14,4тис. €  
2.7. Розробка системи надання пільг суб’єктам господарювання, які впроваджують інвестиційні проекти – – –  
3.1. Створення відкритого реєстру об’єктів власності громади (універсальної єдиної цифрової карти громади – геопортал)0.4 млн. грн / 12.8 тис. €0,12млн. грн / 3,84 тис. €  0,28млн. грн / 8,96тис. €  
3.2. Створення публічного соціального простору з мультифункціональним наповненням (коворкінг)1.15 млн. грн

 

/ 36,7 тис. €

0,23млн. грн / 7,34тис. € 0,0575млн. грн / 1,835тис. €0,8625млн. грн/ 27,525 тис. €  
3.3. Підготовка промислових майданчиків: реконструкція електрогосподарства (трансформаторної підстанції), систем автоматичного контролю і т.п.12 млн. грн /

 

385,6 тис. €

1,2 млн. грн / 38,56 тис. €4,8 млн. грн /154,24 тис. € 6 млн. грн / 192,8тис. €  
3.4. Проектування та реконструкція каналізаційної насосної станції та насосного каналізаційного колектора як частини місцевої інфраструктури для задоволення потреб бізнесу і громади10 млн. грн / 321,5 тис. €2 млн. грн / 64,3 тис. €8 млн. грн / 257,2 тис. €    
Всього:37,88 млн. грн / 1214,68 тис. €      

ПОКАЗНИКИ І МЕХАНІЗМИ МОНІТОРИНГУ

В процесі розробки Плану місцевого економічного розвитку робочою групою постійно підкреслювалась важливість етапу реалізації Стратегічного плану та моніторингу його впровадження. Успіх цієї роботи буде вимірюватись позитивними економічними змінами, що стануть наслідком виконання передбачених планом заходів та досягнення його стратегічних цілей. Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію стратегії, необхідно створити систему контролю за реалізацією ПМЕР. Дана система включатиме систему координації виконання завдань плану, моніторинг основних соціально-економічних індикаторів (показників), співставлення та аналіз даних моніторингу, корекцію завдань плану відповідно до аналітичних та прогностичних показників, а також оновлення плану через внесення змін до Плану місцевого економічного розвитку. Загальний моніторинг пропонується покласти на Виконком Немішаївської селищної ради та Раду підприємців (після її створення).

Таблиця 3. Показники і механізми моніторингу

Дії / Ідеї проекту (-ів)Тривалість (початок дії дд.мм.рррр – завершення дд.мм. рррр)Очікувані результати
з 1го по 6й місяцьз 7го по 12й місяцьз 13го по 18й місяцьз 19го по 24й місяць
1.8.        Розробити динамічну концепцію розбудови SMART­-містечка, як маркет-плейс для механізмів розумного міста

 

 

01.01.2019-25.12.2020Створення робочої групи, вивчення можливостей та пропозицій, обрання партнеріврозробка концепції та план SMART-громадиукладено меморандум про співпрацюРеалізація концепції SMART-громади
1.2. Створення агенції місцевого розвитку01.01.2019-25.12.2019Ідентифікація мети, формування бюджету, робота з зацікавленими сторонами, визначення стратегічних цілей та напрямків роботи, призначення координатора, реєстрація агенції.Проведено:

 

– 7 тренінгів, надано консультації 15-ти суб’єктам, написано 8 проектів, проведена стратегічна сесія, створено 5 робочих місць, надруковано 4 інфобюлетені.

  
1.3. Створення ЦНАПу та його відокремлених підрозділів у населених пунктах громади01.01.2019- 25.12.2019 Визначення найкращої моделі ЦНАП для громади, створення робочої групи, формування концепції та переліку послуг, визначення територіальних підрозділів та віддалених робочих місць, формування бюджету.Ремонт та облаштування приміщення, підбір та підготовка персоналу (10 робочих місць), налаштування послуг.

 

Відкриття ЦНАПу та 4 відокремлених підрозділів.

  
1.4. Брендування території шляхом позиціонування громади як унікального майданчика для впро­вад­ження «розумних технологій»01.01.2019 – 25.12.2020 Залучено спеціалістів, проведено громадське обговорення щодо збору ідей, сформовано бюджет, створено пості­й­ну групу з брендування території громади. Визначені виконавці рекламних матеріалів, затверджені сценарії. Створено 1 робоче місце, 3 методичні матері­али, розробле­но 5 промо матеріалів, опубліковано 50 повідомлень, створений відео-гід території українською та англійською мовами. Запущена кампанія популяризації території та місцевого бізнесу.
1.5. Формування бази наборів відкритих даних селища01.07.2019-31.12.2019Створення переліку баз даних, збір данихНаповнення баз даних, оприлюднення на офіційному сайті  
1.6. Розвиток «цифрових компетентностей», навичок та лідерства01.01.2019-25.12.2020визначення концепції тренінгового центруСформовано тренінговий центрПроведено 5 тренінгівПроведено 5 тренінгів
1.7. Стимулювання створення громадськістю та бізнесом мобільних додатків «екологічного патрулювання» (повітря, суші, водних ресурсів) з можливостю оповіщення правоохоронних органів щодо протиправної діяльності (забруднення, браконьєрство, вирубка дерев, нелегальні сміттєзвалища і т. д.)01.01.2019-25.12.2020Сформована база можливостей щодо створення мобільних додатків;Проведено інформування зацікавлених осіб; обрані/створені мобільні додатки та створена група підтримки розробок; Проведено 3 тренінги.20 слухачів стали активними користувачами або розробниками.Здійснено прив’язку до геопорталу бази відкритих даних селища та системи датчиків.
2.1. Формування та впровадження стратегії промоції селища

 

 

01.01.2019-25.12.2020Спільно з підприємствами селища визначено перелік пріоритетних заходів, спрямованих на залучення інвесторів та промоцію селища.

 

Створено багатомовний веб-сайт селища та впроваджено систему його підтримки в актуальному стані

 

Розроблено та затверджено програму промоції селища.

 

Виготовлено інформаційно-презентаційні матеріали про інвестиційні можливості селища. Передбачено видатки міського бюджету. Проведено 1 соцопитування

 

Створено інвестиційний каталог.

 

 

Розроблено та розміщено на веб-сайті презентаційні матеріали інвестиційних можливостей (презентації – 5, відеогід -1, відеоролики -4, фотоматеріали і т.п.)
2.2. Формування системи комунікації «влада-бізнес»

 

 

01.01.2019-25.12.2020Визначення фокус-груп та проведено консультаціїСтворено Координаційну раду, залучено 20 експертів з числа мешканцівЗапроваджено конкурсПроведено 2 конкурси,
2.3. Створення єдиної інфраструктури для допомоги започаткування та підтримки бізнесу01.01.2019 – 01.06.2020Проведені консультації із зацікавленими сторонами, розроблена концепція інформаційно-консультативного центру (бізнес-інкубатор), сформовано бюджет. Проведено вхідне опитування представників бізнесу. Створення інформаційно-консультативного центру (бізнес-інкубатор), проведені тренінги, запущені стартапи, починає випускатися інфобюлетень. Створені нові робочі місця, зросли надходження в місцевий бюджет. За результатами вихідного опитування покращився інвестиційний клімат в громаді. 
2.4. Створення умов для започаткування та розвитку підприємницької діяльності в сфері послуг15.01.2019-30.09.2020 Проведені консультації із зацікавленими сторонами, визначено бачення парку водних видів спорту, сформовано бюджет.Проведено конкурс на розробку проектно-кошторисної документації. Розроблено проект парку водних видів спорту, ство­рені місця для відпочинку та спорту в зонах рекреації, створена веб-сторінка парку. 
2.5. Створення центру безпеки гро­­мади задля сталості та безпеки ведення бізнесу (поліція, пожежна, охо­ро­на, швидка)01.05.2019-30.09.2020 Проведені консультації із профільними установами, розроблена концепція та проект центру, сформовано бюджет. Проведено вхідне опитування громади щодо безпеки в селищі.Створено та облаштовано Центр та створено 14 робочих місць.Надані перші послуги громаді. За результатами вихідного опитування рівень безпеки в селищі підвищився (від 10%).
2.6. Розвиток міжмуніципального співробітництва та приватно-публічного партнерства01.01.2019-25.12.2020Розробка механізму міжмуніципального співробітництва

 

 

Запроваджено механізмиЗапочатковано 3 проекти міжмуніципального співробітництва

 

 

Укладено 5 Договорів приватно-публічного партнерства
2.7. Розробка системи надання пільг суб’єктам господарювання, які впроваджують інвестиційні проекти01.01.2019-25.12.2020Проведення консультаційРозробка Положення щодо надання пільг інвесторамЗатвердження Положення щодо надання пільг інвесторамЗастосування Положення щодо надання пільг інвесторам
3.1. Створення відкритого реєстру об’єктів власності громади (універсальної єдиної цифрової карти громади – геопортал)30.01.2019-30.12.2019Створено ініціативну групу, проведено інвентаризацію об’єктів громади, зйомку та оцифровування, початок формування баз данихЗапущено геопортал з прив’язкою до об’єктів громади та системи датчиків, бази даних використовуються (за статистикою відвідувань геопорталу).  
3.2. Створення публічного соціального простору з мультифункціональним наповненням (коворкінг)30.06.2019-30.06.2020 Створення робочої групи, формування бачення, концепції та переліку послуг, формування бюджету, створення маркетингової стратегії, запуск сайту. Конкурс на виконавця проектно-кошторисної документації. Тендер на виконавця робіт.Початок ремонту та облаштування приміщення, підбір та підготовка працівників (6 робочих місць).

 

Створення плану заходів та початок маркетингової кампанії. Відкриття коворкінгу. Регулярні публікації на офіційному сайті про всі заходи, проведено 5 заходів, розміщено на базі соцпростору 5 місцевих ГО.

 
3.3. Підготовка промислових майданчиків: реконструкція електрогосподарства (трансформаторної підстанції), систем автоматичного контролю і т.п.15.01.2019-15.12.2020 Створення робочої групи та формування переліку об’єктів, робота з зацікавленими сторонами, узгодження з Київобленерго та іншими партнерами, визначення виконавця проектно-кошторисної документації та її розробка Проведення тендеру на виконання робіт. Початок виконання робіт.Продовження робітЗакінчення робіт. Підписання актів наданих послуг. Контроль за якістю виконаних робіт.
3.4. Проектування та реконструкція каналізаційної насосної станції та насосного каналізаційного колектора як частини місцевої інфраструктури для задоволення потреб бізнесу і громади01.01.2019 – 30.12.2020 Визначення КНС та переліку робіт для реконструкції. Пошук виконавця на виготовлення проектно-кошторисної документації Проведення тендеру на виконання робіт. Початок виконання робіт Продовження робітЗакінчення виконання робіт. Підписання актів наданих послуг. Контроль за якістю виконаних робіт.

ДОДАТКИ

Додаток 1: Класифікація підприємств за розміром (згідно Господарського Кодексу України)

ТипКількістьКількість співробітниківРічний оборот, євро
Мікро-бізнес (Приватний підприємець)340<2Менш ніж 2 мільйони
Малий бізнес2<50 Менш ніж 10 мільйонів
Середній бізнес1150 – 250Від 10 до 50 мільйонів
Великий бізнес0Понад 250Понад 50 мільйонів

Додаток 2: Класифікація за видами економічної діяльності

  У тому числі
Усього,

 

одиниць

підприємстваФОП
одиниць% до загальної кількостіодиниць% до загальної кількості
Усього466126100,00340100,00
у тому числі000,0000,00
сільське, лісове та рибне господарство110,7900,00
Промисловість110,7900,00
Будівництво332,3800,00
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів3005039,6825073,53
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність532,3820,59
тимчасове розміщування й організація харчування800,0082,35
інформація та телекомунікації621,5941,18
фінансова та страхова діяльність521,5931,18
операції з нерухомим майном100,0010,29
професійна, наукова та технічна діяльність221,5900,00
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування000,0000,00
Освіта775,5600,00
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги500,0051,47
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок843,1741,18
надання інших видів послуг1294838,108123,82

Додаток 3: Розподіл компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності

Види економічної діяльностіКількість та % компаній
 УсьогоМікроМаліСередніВеликі
одиниць%одиниць%одиниць%одиниць%
сільське, лісове та рибне господарство000000000
промисловість000000000
будівництво30000310000
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів30029397,6710,3362,0000
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність20000210000
тимчасове розміщування й організація харчування88100000000
інформація та телекомунікації43751250000
фінансова та страхова діяльність43750012500
операції з нерухомим майном11100000000
професійна, наукова та технічна діяльність000000000
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування000000000
Освіта000000000
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги11100000000
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок44100000000
надання інших видів послуг11300000000
Разом:44043799,32000000

Додаток 4: Оцінка співпраці на місцевому рівні

Назва та/або функція (сфера/тема якої вона стосується)Залучені інституції/ особиДосягненняОцінка: корисно чи не корисно
Залучення громади до управління в селищі– Рада ветеранів селища;

 

– Молодіжний парламент селища;

– активісти селища;

– ГО «Всеукраїнська ініціатива»

 На постійній основіКорисно
Молодіжний парламент– Рада ветеранів селища;

 

– Молодіжний парламент селища;

– активісти селища;

– ГО «Всеукраїнська ініціатива»;

– Інститут сімейної та молодіжної політики

 На постійній основіКорисно
Рада старійшин– Рада ветеранів селища;

 

– активісти селища

На постійній основіКорисно
Приватно-публічне партнерство з індустріальним парком “Мироцьке” та технопарком “Немішаєве”– Індустріальний парк «Мироцьке»;

 

– технопарк “Немішаєве”;

– Немішаївська селищна рада;

– інноваційний центр Києво-Могилянської академії;

– Немішаївський агротехнічний коледж

На етапі плануванняКорисно
ОСН (вуличні комітети)– місцеві депутати;

 

– громадські активісти

На стадії формуванняКорисно (в залежності від рівня активності керівника)
Надання безкоштовного доступу до Інтернет– ТОВ «Інтерсеть»;

 

– ПП «Ремедіум»;

– ФОП Петрушенко;

– ФОП Арістамбаєва Т. А.

На постійній основіКорисно
Надання доступу до спортивної інфраструктуриНемішаївський агротехнічний коледж, школиНа постійній основіКорисно
ПеревагиНедоліки
1. Активна співпраця місцевої влади та громадськості1. Недостатня результативність такої співпраці
2. Обізнаність громадян про події, що відбуваються в сфері розвитку селища2. Необхідність виходити на ширше коло співпраці

 

Додаток 5: Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми

Галузь зростання (підгалузь)Основні проблеми, вирішити які можна за допомогою послуг з підтримки бізнесу
Освіта/наукаДаючи можливість розвиватися існуючому бізнесу або сприяючи започаткуванню нових напрямків бізнесу, ми створимо середовище («Місто професій») для проведення ефективної профорієнтаційної діяльності для молоді. Підтримуючи якісні зміни в освіті, науці та започатковуючи нові принципові підходи до навчання, ми отримаємо висококваліфікованих фахівців, дефіцит яких є вже зараз.
Туризм, рекреаціяСелище має всі необхідні ресурси для розвитку та успішного існування туризму (рекреації), проте дана галузь й досі не представлена (ресурси та передумови є, а галузі нема). Отже, основна проблема, яку належить вирішити, – це створення та забезпечення успішного функціонування галузі. Це дозволить збільшити кількість робочих місць для місцевих мешканців, зберегти екологію, оновити інфраструктурні та комунальні об’єкти за рахунок збільшення користувачів та залучення інвестицій в результаті посилення привабливості території.
Промислове виробництвоЗбільшення кількості високооплачуваних робочих місць для кваліфікованих фахівців, що дозволить зменшити робочу міграцію, сприятиме пожвавленню в сфері надання послуг для населення. Це збільшить надходження до місцевого бюджету та дасть можливість підтримки освіти та медицини (найняти кращих викладачів та лікарів для громади, застосовувати новітні методики та засоби), оновлення інфраструктури.
Сфера послугПідвищення вартості послуг місцевих підприємців, як наслідок впізнаваності селища – “працює бренд (імідж) селища”. Створення мережі об’єктів для підтримки підприємництва.
ПеревагиНедоліки
1. Селищна рада намагається надавати можливість виконання проектів селищної ради в першу чергу місцевими підприємствами.1. Близькість столиці та «багатших» міст-сусідів спричиняє трудову міграцію (відтік) кращих фахівців.
2. Діяльність підприємств селища популяризується на рівні району, області, України.2.Невелика кількість земель промисловості та зношеність інфраструктурних об’єктів, стримує інтенсивність зростання бізнесу.

Додаток 6: Потреби приватного сектору у земельних ресурсах та інфраструктурі

Назва інфраструктури, яка необхідна для представників приватного секторуРівень забезпечення на сьогодніПотреби розвитку інфраструктури у найближчі 6 роківЗемельні ділянки громади, які можна використати
Робоча площа для мікро-підприємств або приватних підприємств (майстерні)Достатня кількість

 

 

Прогнозовано, що потреба в земельних ділянках для проведення підприємницької діяльності мікрокомпаніями або індивідуальними підприємцями значно зростатиме. Шляхом співпраці з сусідніми громадами вирішується питання браку ресурсу.Наявні земельні ділянки: земельна ділянка в районі залізничного вокзалу, земельні ділянки вздовж залізниці, землі навколо технікумівських ставків, земельна ділянка на Варшавському шосе, яр.
Офісні приміщенняМайже достатня кількістьВраховуючи розвиток сфери послуг та збільшення кількості населення, є велика ймовірність зростання попитуВ селищі є вільні торгові та офісні приміщення, які здаються в оренду.
Бізнес-інкубатор (<10 стартапів/ мікро-підприємств; > 10 стартапів/мікро-підприємств) Важко спрогнозувати потребу.Наявні площі та комунікацій на території біохімзаводу, 5 га землі промисловості в районі масиву Привітний,

 

Землі медичного призначення в районі лікарні – 1,5 га.

Бізнес/Промисловий парк

 

 

 

Енергетика – потрібне розширення потужностей.

 

Кадри – потрібні кваліфіковані кадри.

Місцева інфраструктура – каналізаційні та водні мережі, що потребують реконструкції.

Збільшення потреб в сфері енергетики, комунальному господарстві та людських ресурсах.Є достатні площі територій з цільовим призначенням землі промисловості.
Науковий/Технологічний парк

 

 

 

 

 

Можливе розміщення даного об’єкту на землях селища поряд з агротехнічним коледжемДоцільно розміщення даного об’єкту на землях селища поряд з агротехнічним коледжем
ПеревагиНедоліки
1.       В громаді є вільні землі та площі для ведення бізнесу

 

 

1. Вільні землі та будівлі є в досить обмеженій кількості, тому необхідно рухатися в сторону наукоємного бізнесу.
2. Враховуючи невеликі відстані до сусідніх громад, можлива взаємовигідна співпраця (інфраструктурні проекти)2. Зношеність інфраструктурних об’єктів потребує значних капіталовкладень.

Додаток 7: Правові та інституціональні умови

Встановлені проблеми в сфері регулюванняВисокий/низький негативний впливОсновний регулюючий органМожливість пом’якшення / поліпшення на місцевому рівні (докладно)
Відсутність затвердженого в селищі Плану розміщення МАФСереднійСелищна радаПлан розміщення МАФ планується до розробки у 2019 році
Відсутність схеми інвентаризації землі селищаСереднійСелищна радаПлан розробки схеми інвентаризації земель селища планується до розробки у 2019 році
Недостатня обізнаність підприємців у процедурних питанняхНизькийДепутатський корпус, виконкомНа 2019 рік окремі семінари для підприємців
Зростання вартості енергоресурсів, висока вартість землі, нерухомості, орендної плати для малого та середнього бізнесуВисокийСелищна радаПреференції та режим сприяння місцевому бізнесу. Стимулювання розвитку високоефективного бізнесу, для якого зростання вартості не буде критичним для виживання.
Стримуванням реформи децентралізації в регіоніВисокийОбласна рада, селищна рада, МінрегіонАктивна позиція громадськості щодо формування ОТГ забезпечить прискорення процесу впровадження реформи
Політичні чинникиСереднійОбласть, всеукраїнський рівеньАктивна співпраця із законодавцями
Відсутність центру надання адміністративних послуг в громадіСереднійСелищна рада, Обласна радаПісля формування ОТГ можливе відкриття ЦНАПу в новоствореній громаді
Низький рівень міжрегіональних та міжнародних зв’язківВисокийСелищна рада, підприємціРозвиток SMART-громади
Відсутність мережі об’єктів для підтримки підприємництваВисокийСелищна радаВідкриття Агенції місцевого розвитку
ПеревагиНедоліки
1. Відкритість та прозорість місцевої влади, зменшення бюрократичної складової наскільки це можливо.1. Негативний вплив проблем перешкоджає можливості швидкого приходу інвестора (частина проблем має загальнодержавний масштаб).
2. Довіра до влади сприяє, тому що над вирішенням проблемних питань влада та громадськість працюють разом.2.Гальмування реформи з децентралізації значно ускладнює зменшення забюрократизованості.

Додаток 8A: Ситуація з кваліфікованою робочою силою

Галузь

 

(Відповідно до Таблиці 1]

Поточна ситуація з кваліфікованою робочою силою

 

(наприклад, значна кількість/невелика нестача/невідповідність /перевищення попиту)

Прогнозована ситуація у майбутньому

 

(наприклад, значна кількість/невелика нестача/невідповідність /перевищення попиту)

Можливі напрямки дій
ПромисловістьНевелика нестача, бо промисловість практично відсутня. Більшість кваліфікованих працівників сфери промисловості працює в місті Києві, або змінили сферу зайнятостіЗначна нестача, пов’язана зі створенням великих промислових підприємств на базі Мироцького індустріального паркуЗацікавлення кваліфікованих фахівців високооплачуваною роботою, розвиток іміджу регіону як молодіжного центру для сприяння залученню молоді.
Освіта/наука (зокрема наукоємна частина аграрного бізнесу)Значна нестача спеціалістів, спрямованих на новітні методи освітньої роботиЗбільшення значної нестачі з причини випередження потреби в якісній новітній освіті пропозиції підготовлених фахівцівРобота в напрямку зацікавлення молодих перспективних спеціалістів
Комунальна інфраструктураНевелика нестачаЗначна нестача у зв’язку з необхідністю великої кількості нових комунальних мереж та зношеності старихРеформа організації надання житлово-комунальних послуг
ТуристичнаДостатня кількість, враховуючи нерозвиненість галузіЗначна нестача у разі втілення запланованого рівня розвитку галузіВідкриття курсів місцевих гідів на базі місцевого ресурсного центру, сприяння та допомога бізнесу, що працює або має наміри працювати в цій сфері
МедицинаНестача спеціалізованих фахівців, достатня кількість спеціалістів первинної ланки медициниЗначна нестача через зростання кількості населенняРобота в напрямку зацікавлення молодих перспективних спеціалістів, створення сприятливих умов для розвитку якісної фахової комерційної медицини
Система місцевого самоврядування на основі співробітництва громадНевелика нестачаЗначна нестачаПідтримка та виховання перспективної молоді, формування громадянського суспільства

 

Розвиток співпраці з Національною академією державного управління, Таврійським національним університетом та КНЕУ

Додаток 8B: Шляхи досягнення балансу між попитом на кваліфіковані трудові ресурси і можливостями працевлаштування в муніципальній освіті – системний аналіз

 Переваги поточних методів (Рейтинг за важливістю (1-5))Недоліки існуючих методів роботи (Рейтинг за важливістю (1-5))
Промисловість1.У промисловості планується кілька точок зростання економічного потенціалу при умові залучення інвестицій;

 

2. спільний розвиток Мироцького індустріального кластеру;

3. розширення переліку підприємств на площах колишнього біохімзаводу;

4. розміщення тепличного господарства та переробки продукції на площах масиву Інститут;

5. розвиток дрібнотоварного бізнесу на масиві Микуличі.

1. Тотальна відсутність статистики як щодо окремих пунктів, так і щодо цілісного розвитку селища за період з поч. 2000-х рр.

 

2. Відсутність цілісного реєстру підприємців та напрямів їх діяльності;

3. відсутність плану дій щодо генерального розвитку промисловості;

4. нерозвиненість ринків збуту продукції підприємств;

5. незабезпеченість кваліфікованими кадрами у сфері виробництва, натомість існує надлишок у сфері послуг та обслуговування.

Освіта та наука1.Освітні заклади Немішаєвого і нас. пунктів-партнерів надають освітні послуги із прив’язкою до місцевих практичних потреб;

 

2. розвиток мережі тренінгових центрів по типу “освіта третього віку”, “навчання протягом життя”;

3. створення на базі існуючих потужностей бізнес-інкубаторів та стартап-центрів.

1. невідповідність кваліфікацій випускників місцевого коледжу потребам ринку праці;

 

2. відсутність “першого робочого місця” та інші проблеми працевлаштування;

3. проблеми ліцензування, випробування нових сортів та захисту інтелектуальних прав стримують розвиток досліджень в інституті картоплярства УААН.

Комунальний сектор1. розвиток альтернативних джерел енергії і ресурсів;

 

2. проведення аудиту комунальної сфери за кошти гранту МТД;

3. оптимізація мережі тепло- та водопостачання і прокладання додаткових сучасних комунікацій;

4. стимулювання свідомого споживання ресурсів серед населення та підприємств;

5. розвиток мережі ОСББ та створення ряду окремих комунальних сервісів.

1. Виснажені, технічно і морально застарілі системи інженерних комунікацій та комунальної інфраструктури в селищі;

 

2. перевантажені системи водопостачання у зв’язку із введенням черги висотних житлових будинків, під’єднаних до цієї мережі;

3. відсутність резервних систем тепло- та водопостачання для забезпечення безперебійного надання послуг;

4. відсутність зручних та надійних засобів контролю за діями комунгоспу з боку громадськості;

5. несвідоме споживання ресурсів.

Туристичний потенціал1. Визначення основних туристичних атракцій та їх маркування на місцевості;

 

2. розвиток фестивального руху в селищі та населених пунктах-партнерах регіону;

3. створення на базі визначених локацій рекреаційних та спортивно-розважальних зон, споруд і сервісів;

4. розвиток зеленого туризму (агросадиби, мистецькі стоянки, арт-об’єкти тощо);

5. інші інноваційні послуги, у .т.ч. дистанційні.

1. Низька впізнаваність селища серед туристичних об’єктів, відсутність яскравого бренду території місцевої громади;

 

2. не розвинутість туристичної інфраструктури та маршрутів навколо селища і всередині;

3. низька поінформованість мешканців та гостей громади щодо можливостей туристичної сфери;

4. недостатня культура розвитку сталого урбаністичного обличчя селища;

5. недостатнє забезпечення кадровим потенціалом.

Спортивна індустрія1. Розробка дорожньої карти розвитку спортивної індустрії та визначення локацій для спортивних об’єктів;

 

2. розширення мережі дитячих і спортивних майданчиків згідно генплану розвитку селища, у т.ч. в рамках бюджету участі;

3. зміцнення кадрового потенціалу за рахунок мотивації місцевих спортсменів;

4. розвиток альтернативних (неформальних) молодіжних активностей та екстремальних видів спорту;

5. проведення змагань та інші види спільного використання спортивної інфраструктури.

1. Відсутня єдина програма розвитку та підтримки спорту на рівні громади;

 

2. немає належної кількості дитячих і спортивних майданчиків і/або вони не рівномірно розподілені на теренах селища;

3. немає цілісної програми підтримки обдарованих дітей та призерів спортивних заходів високого рівня;

4. наявні проблеми із фаховою підготовкою кадрів у спортивному секторі;

5. відсутня інфраструктура та система заходів з популяризації масових видів спорту, в т.ч. зимових;

6. слабка державна підтримка здорового способу життя та ініціатив щодо поширення позитивного досвіду у цій галузі.

Медицина і охорона здоров’я1. Розвиток єдиного центру надання медичних послуг (в ОТГ);

 

2. зміцнення матеріальної бази місцевих закладів медицини і фармації;

3. запровадження патронажної служби для осіб похилого віку та неповносправних;

4. розвиток різних форм забезпечення медичних послуг (каса взаємодопомоги, страхові внески, соцпакети і т.п.);

5. поліпшення якості послуг та їх наближення до споживача внаслідок державної реформи медицини.

1. Відсутність цілого ряду критично необхідних фахівців медичних спеціальностей в селищі;

 

2. слабка матеріальна база внаслідок розпорошення ресурсів;

3. відсутність власної служби швидкої медичної допомоги;

4. неспроможність місцевого бюджету фінансувати всі видатки медичної галузі в селищі;

5. неврегульованість окремих майнових та соціальних аспектів місцевої ланки медицини;

6. відсутність належного громадського контролю закупівель.

Можливі шляхи покращення методів роботи
Покращення методів роботи щодо сталого розвитку заявлених вище напрямів вбачається через реалізацію низки взаємно пов’язаних проектів та ініціатив як місцевого рівня, так і ініційованих на рівні держави – через відповідні профільні організації та інстанції. Зокрема, планується:

 

 • підвищення рівня свідомості та обізнаності активного населення громади шляхом проведення цілісного ряду фахових тренінгів із залученням зовнішніх експертів;
 • залучення зовнішніх інвестицій шляхом розвитку проектної діяльності;
 • нарощування людського та економічного потенціалу через участь у низці міжнародних проектів технічної допомоги та грантової підтримки ресурсного потенціалу, у т.ч. в рамках “Угоди мерів” та інших ініціатив як українських так і міжнародних інституцій.
З технічної точки зору очікується значний підйом спроможності громади за рахунок впровадження передових технологій та технічних новацій, у т.ч. із застосуванням інформаційних технологій та сервісів обробки великих даних. Планується інтеграція інструментів електронної демократії та відповідних веб-сервісів у структуру управління та контролю місцевих адміністративних, бізнесових та громадських структур. Разом із підвищенням якості місцевих ЗМІ та зростанням числа залучених до співпраці місцевих активістів це збільшить прозорість дій місцевої влади та стане основою для підвищення індексу довіри і залучення зовнішніх інвестицій у розвиток селища.

Додаток 9: Як місцевість сприймається її мешканцями

Позитивні аспекти, очевидні сильні сторони нашої місцевості на думку мешканцівСтупінь важливості (1-5)Негативні аспекти, очевидні СЛАБКІ сторони нашої місцевості на думку мешканцівСтупінь важливості (1-5)
Надзвичайно позитивним є те, що Немішаєве – це селище або, точніше сказати, містечко – не таке спрямоване на с/г, як село і водночас не таке урбанізоване, як велике місто. Ми маємо можливість поєднувати позитивні моменти села і міста, уникаючи негативних5Недостатня кількість матеріальних ресурсів у власності селища – землі, будівель5
Відсутність шкідливого виробництва5Відсутність облаштованих для відпочинку відкритих водойм4
Велика кількість лісопаркових зон в межах селища, хоча не всі вони ще не облаштовані для прогулянок, відпочинку4Невміння поєднувати свої інтереси з інтересами громади – “працюємо десь, платимо податки десь (або взагалі ніде не платимо), а вимагаємо комфортного життя тут3
Швидкість позитивних змін в селищі4Відсутність бренду селища2
Близькість до столиці – близькість цільової аудиторії для “зеленого туризму”, різних заходів на природі3“Нам є чим пишатися, але ми чомусь не пишаємося” –

 

не надаємо ваги нашим історіям успіху

2

План розроблено за підтримки Ініціативи Європейської комісії «Мери за економічне зростання» та розглянуто експертами Світового Банку, які вважають, що план відмінно відповідає принципам вищезазначеної Ініціативи ЄК. Зміст документу є власністю та відповідальністю Немішаївської селищної ради»