Проекти

Моє місто (тест)

П Р О Е К Т 1. Анотація проекту (не більше 2 стор.; на окремих аркушах). В анотації слід чітко і стисло розкрити зміст проекту за такою схемою:  назва проекту;  актуальність проекту; обґрунтування необхідності проекту; соціальноекономічна спрямованість та реальна можливість його виконання;  перелік заходів проекту;  очікувані результати проекту;  цільові групи проекту;  обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування;  організації-партнери, співвиконавці проекту. примітка. Анотація не вважається окремою частиною змісту проекту, а є стислим викладенн

12 квітня 2019
Інвестор
Завершений
2 800 000 грн
100%