Презентація проекту Спільно

Коли сьогодні все більш нагальним встають питання налагодження комунікації, питання розбудови суспільства та питання партисипативної демократії, то все частіше ми розуміємо, що не дивлячись на всі можливості які нам подарував технічний прогрес, рівень їх поширення та використання вкрай низький.

У нас і сьогодні зовсім не розбудована сучасна система обміну інформацією - система комунікації.

Ні, звичайно у нас існує кілька рішень які можна назвати інформаційною системою. Але

вони дуже застарілі, і якщо бути коректним назвати їх можна вертикальними імперативними системами інформування, які передбачають передачу інформації у наказовому порядку згори донизу, без натяку на можливість отримати зворотний зв'язок.

Інформація поступає згори як інструкція, як наказ який беззаперечно потрібно виконати. І ніхто ніколи не задавався питанням зрозуміти чи є такий спосіб інформування актуальний, чи вирішує він існуючу проблему суспільства, або є надуманим. Ніхто не вивчав громадську думку з цього приводу, не чекав відповіді від представників громадськості, на намагався зрозуміти наскільки ефективна ця модель доставки інформації.

Наслідком використання цієї моделі - моделі інформування, стали зневіра, зневага і цілковита відсутність бажання у представників громадськості брати участь у суспільно важливих процесах.

Саме задля вирішення питання залучення громадськості до процесу прийняття рішень, подолання недовіри та розбудови діалогу між владою та громадою ГО “Укрмедіа” спільно з Департаментом суспільних комунікацій, за підтримки офісу Ради Європи запустили в Києві проект Муніципальна соціальна мережа “Спільно”. З презентацією якого ми пропонуємо вам ознайомитися.

 

 

Якщо уявити як виглядає наше громадянське суспільство то напевно воно найбільше буде нам нагадувати величезний набір різного роду агломерацій, які були створені навколо найбільш важливих для цих спільнот маркерів:

 1. Професії

 2. Соціального статусу

 3. Лідерів

 4. Проблем

 5. Задач

 6. Інтересів або навіть джерел інформації чи способів комунікації.

Це майже окремі світи з придатними тільки їм правилами та законами.

Ці світи дуже складно поєднати між собою тому, що такі важливі фактори як: довіра, повага та бажання співпрацювати які об'єднують учасників таких агломерацій, між самими спільнотами майже відсутні.

Це дуже ускладнює процес реформації нашого суспільства і майже унеможливлює перехід до моделі самоврядування в якій громадяни будуть приймати безпосередню участь в управлінні.

 

 

Як же поєднати нас усіх для спільного вирішення важливих задач? Як залучити представників громади до співпраці? 

Як повернути повагу громади до влади, а представників влади зробити більш обізнаними нагальними проблемами громадськості?

Необхідно поєднати ці агломерації. побудувати надійні комунікаційні канали які би поєднали всіх представників усіх спільнот у інформаційно-комунікаційну інфраструктуру де можна би було не просто почути кожного, але і запросити до співпраці до спільної розробки суспільно важливих стратегій та політик.

 

 

І тут виникає певна проблема.

Ви не можете зателефонувати абоненту, якщо не знаєте його номеру телефона.

Тому насамперед необхідно ідентифікувати кожного активного громадянина, кожну агломерацію, кожну організацію, спільноту, спілку, об'єднання, перевірити чи дійсно вони існують, а не є імітацією.

До того ж, ідентифікація не повинна проводитися примусово, бажання долучитися до діалогу та спільнодії повинно виходити із самої спільноти: організації, осередку, клуба, спілки.

І для того, щоб всі учасники мали однакові шанси отримати інформацію та поширити свою, необхідно створити точку обміну - Онлайн Центр комунікацій, в задачі якого буде безпосередньо входити налагодження та підтримка таких інформаційних каналів.

 

 

Можливості які отримує користувач після реєстрації на сайті платформи:

 • Створити персональну сторінку

 • Розмістити інформацію про свою громадянську позицію, діяльність

 • Комунікувати з іншими користувачами через свій персональний блог

 • Поширювати інформацію про свої заходи, події

 • Публікувати на сторінці свої статті, фото та відео

 • Підписувався на інших користувачів, організації

 • Підписатися на цікаві для його теми

 • Отримувати інформацію про всі заходи НУО, МОВ у найбільш зручному для нього вигляді

 

 

Можливості які отримує організація практично не відрізняються від можливостей користувача, за виключенням того, що планується створення певної кількості шаблонів, для кожного типу організації. Наприклад:

 • сторінка для НУО

 • сторінка для ОСН

 • сторінка для ОСББ

 • сторінка для навчального закладу

Бібліотека буде поповнюватись шаблонами залежно від запиту.

 

 

Мета нашої платформи: створити онлайн простір на якому представники громадянського суспільства, влади та суспільно відповідального бізнесу, змогли поєднати свої зусилля для ефективної співпраці по розбудові нашої країни.

 

 

Для цього щоб ця комунікація була якісною та дієвою ми розробляємо ряд інструментів електронної демократії, а саме:

 • електронне голосування (з таргетінгом по локації, групам, інтересам)

 • електронне опитування

 • електронні петиції

 • бюджет участі

 • публічні онлайн консультації

Ми плануємо як створення інструментів власної розробки, так і використання існуючих, які зарекомендували себе як дієві та користуються попитом громадськості.

 

 

Зокрема, що стосується інструменту Онлайн Консультації, ми плануємо створити конструктор, який надасть можливість створювати шаблони консультації для розв'язання певних питань. Прив'язуючи такий шаблон як до локації, так і інших атрибутів.

 

 

Результатом впровадження нашої ідеї стане платформа де на першому місці будуть знаходитися інтереси громадянина.

А всі бажаючі отримають доступ до інформації яку раніше потрібно було шукати через інтернет.

 

 

Розповідати про переваги мобільного рішення напевно не варто. Ми всі розуміємо, що смартфон став невід'ємною частиною нашого життя, і якщо ми зможемо запакувати всі можливості платформи у мобільному додатку, то проблема залучення громадян перестане бути такою болючою, як вона є сьогодні.

Також необхідно додати, що через мобільний додаток користувач отримує доступ і до існуючих рішень, на кшталт сервісна служба 1551.

 

 

Не зволікайте! Долучайтесь! Спільно ми зробимо нашу країну найкращою в світі!