Про використання НАДС грантових коштів

В продовження комунікаційної стратегії можновладців щодо визначного кейсу з каріер.гав, яка проходить під гаслом "Коні не винні" і ми не знаємо, звідки той портал взявся, раджу ознайомитися із звітом Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених НАДС на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби https://rp.gov.ua/…/Collegi…/2019/4-2_2019/Zvit_4-2_2019.pdf

Зокрема в ньому зазначено:

  • 488,1 тис. грн – безоплатно передане програмне забезпечення "Портал вакансій реформаторських кадрів" (career.gov.ua) Міжнародною благодійною організацією "Фонд Східна Європа", розроблене для НАДС ТОВ "МІПС Груп".

Згідно з поясненням НАДС, програмне забезпечення веб-порталу "саreer.gov.ua" розроблене ТОВ "МІПС Груп"(Виконавець) за договором послуг № ЕГАП 6.2/08-17 від 22.08.2017 на замовлення Міжнародної благодійної організації "Фонд Східна Європа" (Замовник), яка виконує програму міжнародної технічної допомоги ”Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP), що фінансується Швейцарською Конфедерацією (реєстраційна карта видана Мінекономрозвитку України від 31.08.2017 № 3311-01). Відповідно до п. 5 зазначеного договору майнові права на усі програмні продукти та будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем, належать НАДС, який є кінцевим Бенефіціаром та користувачем продукту з моменту створення об’єкта інтелектуальної власності. Актом приймання-передачі від 25.10.2018 № 1 Бенефіціар в особі матеріально відповідальної особи Довженка Р. В. безоплатно прийняв від Виконавця програмне забезпечення інструментів е-урядування/е-демократії НАДС та документацію до нього на фізичному носії інформації у кількості одна одиниця та документацію на нього вартістю у національній валюті 488,1 тис. грн, що оплачене Замовником в інтересах та на користь Бенефіціара. НАДС наказом від 06.11.2018 № 27-вс створено комісію для приймання безоплатно переданого
програмного забезпечення до сфери управління НАДС. Відповідно до додатка 2 цього наказу безоплатно передано портал вакансій реформаторських кадрів НАДС вартістю 488,1 тис. гривень. Однак в акті приймання-передачі та додатку 2 до зазначеного наказу відсутня інформація щодо передачі майнових прав на програмний продукт, який створений за договором та права на який мають належати НАДС.

Також у звіті зазначено:

  • Під час проведення аудиту встановлено, що до складу інформаційних систем НАДС входить:
    • інформаційний продукт онлайн тестування; офіційний веб-сайт НАДС (nads.gov.ua);
    • портал вакансій фахівців з питань реформ (саreer.gov.ua); портал вакансій державної служби та тестування (MORBAX HR);
    • портал управління знаннями (ПУЗ) та інформаційна система управління людськими ресурсами HRMIS (знаходиться на стадії розробки).

Усього п’ять інформаційних систем.

"Інформаційні системи НАДС розроблені та використовуються без застосування комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи, що не відповідає статті 8 Закону України від 05.07.1994 № 80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".Аудитом встановлено, що всі інформаційні системи НАДС не дотримали вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 р. № 121 "Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації" у процесі розроблення такого програмного продукту НАДС, а саме, обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації".

Шановні журналісти, почитайте звіт і НЕ ПИШІТЬ про кібер-атаки на каріер.гав career.gov.ua), бо з такими можновладцями ніяких кібер-атак не треба. А ще у звіті ДУЖЕ цікаво про використання НАДС-ом грантових коштів. НАДС