"Молоко це важливо, особливо для діточок, але життя набагато важливіше"

Виїхати з міста Славутич наразі неможливо.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА ЮРІЙ ФОМІЧОВ:

Сьогодні був важкий день. Ми майже відчули на собі, що таке війна з бойовими діями. Був обстріляний наш блокпост. Просування противника в наш бік не відбулось, але ми розуміємо, що він поряд і все дуже непросто. 
Ми включили сигнал тривоги і тут хочу звернутись до всіх славутичан, особливо до тих, хто стояв у чергах: молоко це важливо, особливо для діточок, але життя набагато важливіше, бо без вас ваші діти не отримають молока, тому, будь ласка, реагуйте на сирену, яка є нестандартною. Одна справа, коли ми маємо тривогу централізовану з Київської області на лівий берег, інша справа, коли ми тричі повторюємо, що у нас загроза обстрілів - це ми включаємо, бо ми знаємо, про що кажемо, тому варто сховатись в укриття, яке вас захистить. Ворог поряд з нами. 

Хліб, який був випечений сьогодні, будуть продавати завтра з 8-00 у тих самих магазинах при умові спокійної та стабільної ситуації у місті.

Хто не отримав гуманітарну допомогу сьогодні, отримає її завтра. 

Жодних коридорів із міста немає і виїзд із міста неможливий. Так само важка ситуація із підвозом продуктів і гуманітарної допомоги, зараз ми відрізані.

Хочемо подякувати ЗСУ, нашим захисникам, які дали відсіч ворогу. Ми тримаємось, Славутич вистоїть, Україна обов’язково переможе. Ми повинні бути гуртом, бути однією командою і тоді все буде добре. 

Ми повинні бути готовими до всього.  Нагадую про те, що треба мати заряджені гаджети, запас води та зібраний тривожний рюкзачок. 
Тихої ночі, Славутич.

It is currently impossible to leave Slavutych.
MAYOR YURIY FOMICHOV:
Today was a difficult day. We almost felt what a war with battlefields is. Our checkpoint was shelled. The advance of the enemy in our direction did not happen, but we understand that they are nearby, and nothing is easy.
We have activated the alarm, and here I want to address all Slavutych residents, especially those who stood in line: milk is important, especially for children, but life is much more important, because without you your children will not receive milk, so please respond to a siren that is non-standard. It is one thing when we have a centralized alarm from the Kyiv region to the left bank, another thing when we repeat three times that we have a threat of shelling - we include it because we know what we are talking about, so you should hide in a shelter that will protect you. The enemy is nearby.
Bread that was baked today will be sold tomorrow from 8:00 in the same stores, provided a calm and stable situation in the city.
Those who did not receive the humanitarian aid today will receive it tomorrow.
There are no corridors from the city, and it is impossible to leave the city. The situation with the delivery of food and humanitarian aid is just as difficult, now we are cut off.
We want to thank the Armed Forces, our defenders, who repulsed the enemy. We hold on, Slavutych will stand, Ukraine will definitely win. We must be united, be one team, and then everything will be fine.
We must be ready for anything. Let me remind you that you need to have charged gadgets, a supply of water, and an emergency backpack ready.
Have a quiet night, Slavutych.