SPILNO КОД: Укрмедіа і Міжнародна антикорупційна асамблея

Відбулась зустріч представників ГО "Укрмедіа" Сергія Куценка, Олега Чеславського з Віктором Бадія - Головою представництва Міжнародної антикорупційної асамблеї в Україні.

Ми однаково розуміємо важливість СПІЛЬНОтворення та КОД ефективності взаємодії.

Послідовно рухаємось у визначеному напрямку відповідно до узгодженого плану.

Стисла довідка про Міжнародну антикорупційну асамблею:

Місія: Ґрунтуючись на міжнародному досвіді, знищити корупцію як головного ворога успішної держави.

Завдання: Створення представництв Організації, Об’єднання всіх громадських організацій мета яких — боротьба з корупцією, Залучення міжнародного досвіду боротьби з корупцією, Захист інтересів платників податків для створення сприятливого інвестиційного клімату, Підвищення конкурентоздатності і прозорості ведення бізнесу, Контроль і взаємодія з силовими структурами, судовою системою, направленими на дотримання і виконання антикорупційного законодавства згідно з конституціями країн, Створення несприятливого громадського поля для корупційних діянь, Активна участь у боротьбі з правовим «нігілізмом», Виховання молоді відповідальними громадянами.

Принципи діяльності: Добровільність, Самоврядування, Вільного вибору території діяльності, Рівність перед законом, Відсутність майнового інтересу членів (учасників), Прозорість, відкритість, публічність, Повага до особистої думки і гідності кожного члена, Колективність в роботі Асамблеї та її органів у поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків і доручень.

Переваги: 1. Використання можливостей МАА по вирішенню питань на будь-якому рівні. 2. Використання масмедійних ресурсів МАА для реалізації діяльності організацій-підписантів та популяризації їх досягнень. Розширена мережа масмедійних ресурсів МАА надає можливість ознайомити широкий загал громадськості з діяльністю навіть невеликих місцевих інститутів громадянського суспільства. 3.Використання професійних груп юристів, журналістів, аналітиків та аудиторів для вирішення своїх нагальних проблем. 4.Використання заснованого МАА міжнародного антикорупційного університету для підготовки фахівців з антикорупційної діяльності та застосування їх у подальшому для роботи в організаціях-підписантах. 5.Використання широких зв’язків МАА з бізнес структурами інших країн для можливостей надання сприятливого інвестиційного клімату без корупційної складової, що сприяє розвитку території діяльності організацій-підписантів.

Рекомендуємо прочитати статтю МАА: "Від слів і обіцянок, нарешті, зроблено рішучий крок до необхідних і своєчасних дій в інтересах всього суспільства, в інтересах кожного з нас!", див. посилання.

Слідкуйте за інформацією, друзі.

ДОЛУЧАЙТЕСЬ до СПІЛЬНОтворення!

СПІЛЬНО набагато ефективніше.

Ми не чекаємо змін, ми їх створюємо!