Тимчасовий захист. Що це означає?

Вчора Рада ЄС одноголосно ухвалила виконавче рішення про введення тимчасового захисту у зв’язку з масовим в’їздом людей, які втікають з України через війну.

Тимчасовий захист - це надзвичайний механізм. Він може бути застосований тоді, коли є масовий наплив людей. Цей механізм має на меті забезпечити негайний та колективний (тобто без необхідності розгляду індивідуальних заяв) захист переміщених осіб, які не мають змоги повернутися до країни їхнього походження. Мета полягає в тому, аби послабити тиск на національні системи надання притулку та дозволити переміщеним особам користуватися гармонізованими правами в усьому Євросоюзі. Це - права на проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну допомогу та доступ до освіти для дітей.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Council unanimously introduces temporary protection for persons fleeing the war

The Council yesterday adopted unanimously an implementing decision introducing temporary protection due to the mass influx of persons fleeing Ukraine as a consequence of the war.

Temporary protection is an emergency mechanism which can be applied in cases of mass influx of persons and which aims to provide an immediate and collective (i.e. without the need for the examination of individual applications) protection to displaced persons who are not in a position to return to their country of origin. The objective is to alleviate pressure on national asylum systems and to allow displaced persons to enjoy harmonised rights across the EU. These rights include residence, access to the labour market and housing, medical assistance, and access to education for children.