ГО"Діючи впливаємо!"

Сприяти розвитку і зміцненню громадянського суспільства в Україні, що базується на повазі до людського життя, гідності та гармонійних стосунків між людиною, державою і природи.

Команда

Опис

Основними напрямами діяльності Організації є:

3.2.1. Вплив на процеси розвитку місцевих громад  шляхом залучення широкого кола громадян для покращення соціально — побутових, культурних, духовних та інших потреб громади, створення сприятливих умов для підвищення рівня соціально - економічного розвитку Донецької області, ефективного використання внутрішнього потенціалу місцевої громади, розвитку, впровадження та захисту інтелектуальних здобутків членів громади.
3.2.2. Об’єднання зусиль громади, влади, державних і недержавних, комерційних і некомерційних організацій у справі побудови спільноти миру, справедливості, шанування гідності кожної людини та надання всім рівних можливостей розвитку у всіх сферах життя;
3.2.3. Сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування при вирішенні питань, що зачіпають права та законні інтереси членів Організації;
3.2.4. Сприяння формуванню у суспільстві усвідомлення пріоритету розвитку осередків культури, привернення уваги суспільства до їх проблем;
3.2.5. Участь в розробці та впровадженні місцевих програм розвитку громад  і  територій;
3.2.6. Всебічна підтримка колективів та майстрів художньої творчості шляхом надання інформаційно-методичної, матеріальної та організаційної допомоги, залучення їх до Організації;
3.2.7. Інформування громадськості щодо проблем дотримання базових прав та свобод людини, пропонування шляхів їх вирішення;
3.2.8. Представництво членів Організації у відносинах з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;
3.2.9. Сприяння розвитку туристичної інфраструктури, в тому числі на території сільської місцевості;
3.2.10. Популяризація туристично-екологічної та  культурно-історичної спадщини Донеччини;

3.2.11. Організація наукових культурно-етнографічних експедицій з метою вивчення традиційної культури та побуту населення регіону;
3.2.12. Ініціювання відродження і популяризації споконвічних народних ремесел, страв народної кухні, творів майстрів  регіону;
3.2.13. Підтримка, збереження та відновлення давніх звичаїв та інтер’єрів;
3.2.14. Здійснення етно-культурно-історичних проектів;
3.2.15. Сприяння розробці стандартів та підвищенню якості послуг у сфері культури та туризму;
3.2.16. Сприяння та участь у міжнародній співпраці у сфері екології, культури та туризму;
3.2.17. Сприяння, організація та проведення неприбуткових просвітницьких заходів, курсів, дистанційних курсів інтернет-навчання, конгресів, майстер-класів, фестивалів, семінарів, конференцій, лекцій, круглих столів, виставок, консультацій, форумів, соціально-культурних та інших публічних заходів за участю вітчизняних і міжнародних експертів та спеціалістів, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, фахівців наукових і навчальних закладів;
3.2.18. Сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Організації та громадськості;
3.2.19. Відстоювання прав на безпечне й сприятливе для здоров’я природне середовище та всебічне сприяння збереженню флори та фауни;
3.2.20. Пропаганда здорового способу життя;
3.2.21. Організація поліграфічної та видавничої діяльності для здійснення статутних цілей, а також сприяння виданню та розповсюдженню друкованої, аудіо, фото та відеопродукції з питань, пов'язаних з цілями Організації.
3.2.22. Заснування засобів масової інформації для виконання статутних цілей та завдань Організацій.
3.2.23. Координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Організації;
3.2.24. Участь у здійсненні міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих і власних програм з розвитку у сфері екології, культури та туризму;
3.2.25. Участь у спілках та інших об'єднаннях, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню Статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.2.26. Участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.2.27. Захист прав людини;

3.2.28. Захист законних інтересів членів Організації;

3.2.29. Розвиток гендерної рівності;

3.2.30. Протидія корупції;

3.2.31. Сприяння європейській інтеграції України;

3.2.31. Протидія усім видам дискримінації;

3.2.32. Розвиток свободи слова та самовираження;

3.2.33. Подолання розколу та встановлення миру в українському суспільстві;

3.2.34. Залучення громадян до активної участі у виборчих та державотворчих процесах;

3.2.35. Захист інформаційного суверенітету держави;

3.2.36. Інтеграція вимушених переселенців у життя місцевих громад;

3.2.37. Розвиток зоозахисного руху по захисту тварин, як в дикій природі, так і в неволі, від жорстокого поводження з боку людини;

3.2.38. Діяльність, направлена на покращення екологічної обстановки;

3.2.39. Розвиток та підтримка спортивних команд, залучення людей, насамперед, молоді до занять спортом, проведення спортивних заходів, в т. ч. міжнародних. Формування активної громадянської позиції щодо збереження місця існування і здоров’я людини;

3.2.40. Створення умов для розвитку відчуття причетності до вирішення екологічних проблем;

3.2.41. Впровадження соціальних видів туризму: сільського, зеленого, агро , екологічного, дитячо-юнацького, пригодницького, краєзнавчого, самодіяльного, спортивного, оздоровчого, сімейного, культурно-пізнавального та інших видів, не заборонених законодавством України.