Фундація Схід-Захід

Идеи, которые делают наш мир лучше, должны быть реализованы. Мы - платформа ваших возможностей, которая собирает людей, идеи и проекты вместе. Вместе мы воплотим множество проектов, которые без поддержки и развития так и остались бы на бумаге или в головах

Команда

Опис

ПРО НАС

 

Місія: Ми з'єднуємо людей, територіальні громади, організації, що мають приголомшливі ідеї, з людьми і організаціями, що володіють великими можливостями: фінансовими, інформаційними, адміністративними та громадськими, з метою реалізувати ці ідеї. Від успіху кожного - до успіху загальному.

Візія: Ідеї, які роблять наш світ кращим, повинні бути реалізовані. Ми - платформа ваших можливостей, що збирає людей, ідеї та проекти разом. Разом ми втілимо безліч проектів, які без підтримки і розвитку так і залишилися б на папері або в головах.

 

Слоган: Робимо світ кращим, поєднуючи людей, ідеї, бажання і можливості.

 

Громадський союз «Фундація Схід-Захід» (далі Організація), англійською мовою - Public Union "East-West Foundation" є громадським об'єднанням, яка з'єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів і створена для реалізації цілей і завдань, передбачених Статутом. Діяльність Організації поширюється на всю територію України. Організація є неприбутковою організацією. При реалізації заявленої мети вона не здійснює підприємницьку діяльність і не має на меті отримання прибутку.

Основними цілями організації є: розвиток міжнародного і міжрегіонального співробітництва в різних сферах суспільного життя для забезпечення сталого розвитку України, становлення в ній громадянського суспільства, конкурентоспроможної економіки, впровадження демократичних цінностей та верховенства права. Для реалізації цієї мети Організація привертає до статутної діяльності вчених і студентів вищих навчальних закладів, активістів недержавних організацій, засоби масової інформації, представників органів публічної влади та бізнес-спільноти.

Основними напрямками діяльності Організації є:

- здійснення і захист прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів членів Організації;

- сприяння розвитку партнерських відносин органів публічної влади, вищих навчальних закладів, установ та організацій різних форм власності України з міжнародними організаціями, органами публічної влади, академічними установами недержавними організаціями і компаніями зарубіжних країн

- вивчення та сприяння впровадженню кращого зарубіжного досвіду суспільних і економічних реформ тощо;

- сприяння збільшенню обсягів залучення міжнародної технічної допомоги в Україні, підвищення ефективності її використання;

- участь у формуванні державної політики та нормотворчої діяльності в сфері регіонального та місцевого розвитку, залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в Україні і так далі;

- активізація громадської активності жителів регіонів, залучення їх до всіх процесів місцевого самоврядування, соціально-економічного та гуманітарного розвитку регіонів;

- вдосконалення механізмів взаємодії органів публічної влади, недержавних організацій та підприємницьких структур;

- сприяння підвищенню якості надання управлінських і соціальних послуг;

- популяризація діяльності Організації.

Організація відповідно до своїх статутних завдань має право реалізовувати цільові кошти, передані їй на безповоротній основі на реалізацію соціальних, економічних і екологічних проектів, на проведення досліджень, на навчання, а також на інші суспільно-корисні цілі - гранти:

- програмні гранти - на виконання певних програм;

- гранти розвитку - на навчання, дослідження, участь в заходах, підтримку діяльності Організації;

- гранти на розвиток територій;

- стартові гранти - для новостворених громадських організацій.

Організація може виступати організаторами та партнерами в реалізації міжнародних, державних, регіональних та місцевих грантів, програм і проектів, користується правом на фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів, відповідно до законодавства України, а також за рахунок грантової допомоги міжнародних фондів.