Психологічна служба

В умовах сучасної школи все більшої актуальності набуває психологічне супроводження навчально-виховного процесу. Головною і основною метою роботи шкільної психологічної служби є збереження та розвиток психічного здоров”я дитини в рамках системного підходу.
У своїй роботі психолог школи керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про мови”, Положенням про психологічну службу системи освіти України, Конвенцією про права дитини, Етичним кодексом психолога, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та документами з питань навчання і виховання дітей та молоді.
Науково-методичною темою практичного психолога школи є «Вплив вчителя на розвиток особистості дитини». 
Реалізуючи проблеми року навчального закладу завданнями на 2016 – 2017 н.р. є:

 • підвищувати психологічну культуру педагогів;
 • визначення готовності дітей до школи, формування у них мотивації орієнтованої на зміст, а не на форму навчання;
 • профілактика дезадаптації учнів 1-х класів до школи та 4-х класів при переході у школу ІІ ступеня;
 • забезпечення психологічного супроводу упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • організувати психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
 • проводити батьківські лекторії та брати участь у батьківських зборах;
 • сприяти профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі.

Враховуючи те, що Україна переживає складну соціально-політичну ситуацію, психологічній службі школи організувати роботу у наданні психологічної допомоги дітям та їх батькам, що опинились в складних сімейних обставинах. З метою створення комфортного середовища в навчальному закладі та попередження або мінімізації негативних наслідків конфліктних подій та враховуючи рекомендації листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 №1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2015-2016 навчальному році» організувати роботу психологічної служби школи з вразливими групами населення:

 • Виявити дітей, які потребують соціально-педагогічної або психологічної допомоги.
 • Активізувати роботу з формування навичок безпечної поведінки задля попередження насильства, зокрема гендерного насильства.
 • В рамках годин психолога проводити з учнями соціально-психологічні тренінги з метою зниження ступеня агресивності, формування толерантності, попередження випадків насильства.
 • Сприяти проведенню психологічної та соціально-педагогічної роботи з дітьми з сімей, члени яких загинули в АТО.
 • Забезпечити психологічний супровід дітей-переселенців.
 • Вивчення можливостей громади щодо надання необхідної допомоги дітям, батькам чи колегам, які її потребують.

Більше інформації ви отримаєте на блозі

Консультативний пункт для батьків

У школі працює консультативний пункт для батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. 

Консультативний пункт здійснює консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

 • розвитку та корекції пізнавальних процесів, мовлення;
 • вікових, психофізіологічних особливостей дітей;
 • організації режиму дітей вдома;
 • організації ігрової діяльності.

Дивіться також