Меморандум про створення Київського Офісу Децентралізації

Ми, представники неурядових громадських об'єднань, правозахисники, громадські активісти, журналісти, юристи та інші небайдужі громадяни, мешканці міста Києва, беручи до уваги зростаючу роль громадянського суспільства у розвитку демократії та визнаючи важливість технічної співпраці шляхом комунікації, обміну інформації, досвіду, та визнаючи спільний інтерес у просуванні європейських прагнень України, та враховуючи бажання представників громадськості зробити свій внесок в успіх процесу та реформи децентралізації в Україні, прийшли до наступної домовленості:

 1. спільно розробляти концепцію децентралізації міста Києва;
 2. сприяти участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень та забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики;
 3. сприяти розбудові розвитку громадянського суспільства, через налаштування діалогу між владою та громадою, зокрема у сфері впровадження та використання інноваційних електронних інструментів комунікацій;
 4. розробляти і впроваджувати ефективні механізми громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;
 5. популяризувати ідеї прямої демократії, поширювати інформацію про діяльність громадських активістів, які діють на захист суспільно важливих інтересів;
 6. проводити широку просвітницьку діяльність, спрямовану на підвищення обізнаності щодо громадської участі, поінформованості та співпраці між громадськістю та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами;
 7. об'єднати свої зусилля для співробітництва в галузі громадянської, правової, екологічної, цифрової та медійної освіти та поширення обізнаності громадськості у сфері цифрових інструментів демократії;
 8. проводити спільні заходи із залученням всіх підписантів Меморандуму (за згодою) до участі у медійних, навчальних, професійних, акційних та інших заходах: онлайн презентації, вебінари, презентації, семінари та інші заходи;
 9. спільно здійснювати інформаційні розсилки з власних інформаційних ресурсів з повідомленнями про проведення медійних, навчальних, професійних, акційних та інших заходів;
 10. проводити моніторинг і аналіз діяльності Департаментів КМДА, Комунальних підприємств інших структурних підрозділів і районних адміністрацій КМДА;
 11. аналізувати ефективність діяльності Департаментів КМДА, Комунальних підприємств інших структурних підрозділів і районних адміністрацій КМДА;
 12. поширювати просвітницькі та правові матеріали щодо підвищення рівня знань організацій громадянського суспільства в Україні;
 13. взаємодіяти з усіма зацікавленими структурами, зокрема з міжнародними організаціями;
 14. поширювати новини, що стосуються діяльності підписантів Меморандуму, аналітичних, експертних, навчальних матеріалів, анонсів тощо на власних інтернет-ресурсах, а також на власних сторінках у соціальних мережах і інших інформаційних джерелах;
 15. здійснювати перепублікацій (репости) актуальних публікацій, релізів, тощо, розміщених на власних інтернет-ресурсах підписантів Меморандуму, а також на власних сторінках у соціальних мережах;

Засади здійснення співпраці:

 1. Підписанти домовилися що співпраця має здійснюватися у відповідності на засадах порозуміння, взаємної підтримки, доброзичливості та взаємних інтересів.
 2. Підписанти домовилися що співпраця, як в цілому, так і окремими її діями повинна відповідати нормам чинного законодавства України та нормативним документам КМДА, звичаям ділового обороту.
 3. Підписанти домовилися здійснювати інформаційну підтримку співпраці.
 4. Будь-яка діяльність підписантів в рамках цього Меморандуму на території України здійснюється на принципах рівноправності, відкритості, доброчинності і невтручання в діяльність один до одного.
 5. Підписанти домовляються, що умови цього Меморандуму не є конфіденційними та можуть надаватися заінтересованим третім особам у разі необхідності.
 6. Підписанти розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-якої із них. Якщо інше не було погоджене, Підписанти домовляються, що кожен з них самостійно несе власні витрати стосовно завдань, передбачених цим Меморандумом.
 7. Кожен Підписант має право співпрацювати з третіми особами з будь-яких питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-кому з Підписантів укладати інші угоди з третіми особами.
 8. Меморандум може бути доповнений і уточнений шляхом розробки і підписання додаткових угод до нього, що визначають конкретні заходи. 

Термін дії меморандуму:

 1. Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання та діє безстроково або поки Сторонами не буде вирішено інше.

 2. Будь-які непорозуміння які виникають в результаті тлумачення чи реалізації цього Меморандуму, вирішуються за взаємною згодою сторін. 

 3. Припинення Меморандуму набирає чинності після досягнення домовленості між Підписантами.

 4. Будь-хто з підписантів може відкликати свій підпис під меморандумом за власної ініціативи. 

Цей Меморандум є відкритим для приєднання. Організації громадянського суспільства Києва, які зацікавлені у співпраці і готові долучитися до процесу її формування, підписують Меморандум у режимі електронної реєстрації або власноруч.