"Демократія є відсутність влади одного класу над іншими"

У класика німецької соціал-демократії Едуарда Бернштейна зустрів визначення демократії:

"Демократія є відсутність влади одного класу над іншими, це сукупність соціальних умов, при яких жоден клас, що протиставляє свої інтереси іншим класам, не може володіти політичними привілеями. Це виключає можливість придушення меншості більшістю.

У демократичному уряді партії і класи: що стоять за ними швидко вчаться розуміти, де закінчуються межі їх політичних можливостей, за які вони не можуть вийти, не порушивши чужих інтересів.

Таким чином, завдяки загальному виборчому праву громадяни стають партнерами всередині держави. Звичайно, в ситуації, коли робітничий клас нечисленний та недостатньо високий культурний рівень, виборче право стає інструментом в руках бісмарків, але в міру чисельного і головне культурного зростання робітничого класу інструментами стають самі бісмарки і їм не допомагають навіть "виняткові закони проти соціалістів".

Таким чином, механізм виборів є альтернатива насильницької революції.

І, зрозуміло, завдання соціал-демократії полягає в тому, щоб підняти пролетаріат на той рівень культури, який сьогодні доступний лише буржуа.