Герундій в англійській мові

Герундій – це безособова форма дієслова. В англійській мові герундій поєднує в собі властивості як іменника, так і дієслова, а в українській така форма як дієприкметник найбільш наближена до значення англійського герундія.

Єдиний авторизований Платиновий центр Cambridge Assessment English в Україні запрошує на онлайн-курси англійської мови для дітей у різних форматах, живому та онлайн.

Утворення та використання герундія

Герундій має таку саму форму, що й present participle або ж простими словами – закінчення -ing. Наприклад, dancing, smoking, riding.

Герундій використовується в таких випадках

-в якості підмета: Running so mindlessly isn’t beneficial for your health.

-в якості доповнення дієслова: My biggest dream is singing.

-після прийменників: I am afraid of falling.

-в складі складених іменників: sightseeing, skydiving.

Розгляньмо ще деякі цікаві випадки вживання герундія. 

To + герундій

Герундій часто вживається після таких виразів як take to, look forward to, be used to, be accustomed to:

I am looking forward to hearing good news from you.

I am used to attending extra classes.

Зверніть увагу! Вираз be used to є синонімічним до be accustomed to, тобто «я призвичаївся щось робити, я вже знаю як щось робити», тоді як used to означає минулу звичку чи частину рутини:

He used to live there and now he lives on 5th Avenue.

Дієслово mind 

Зазвичай дієслово mind вживається в заперечних або запитальних реченнях:

Do you mind visiting a new store?

I didn’t mind walking around with you.

Конструкція would you mind? є сталим виразом і ввічливим проханням:

Would you mind saving some space for us? – ввічливий натяк забрати свої речі, щоб звільнити трохи місця для інших. 

Дієслова, які вимагають герундія 

Перелік таких дієслів є дуже великим, пропонуємо ознайомитись з найголовнішими:

Admit – визнавати 

Anticipate – передбачати 

Avoid – уникати 

Consider – розглядати (в значенні обдумувати) 

Delay – затримувати 

Deny – заперечувати 

Dislike – не вподобати 

Enjoy – насолоджуватись 

Excuse – вибачати 

Finish – закінчувати 

Forgive – пробачати 

Involve – залучати 

Mind – вважати 

Postpone – відкладати 

Practise – практикуватись 

Prevent – запобігати 

Recollect – згадувати 

Resist – чинити супротив

Suggest – пропонувати 

Приклади вживання:

He admitted to cheating on exams.

Have you considered buying real estate in your home country?

He denied stealing Mr Brown’s bag.

I enjoyed snorkelling when spending the summer in Egypt. 

Sir, forgive my impatience and bad manners.

This task involves reading a text and answering a few questions. 

Antibiotics prevent the spreading of bad bacteria.

Як бачимо, вживання герундія не таке складне як може здаватись, на перший погляд.