Громада Києва. Проблеми.

Шановні друзі! Починаємо розмову про проблеми громади.

Ми знаємо, як є, тому поговоримо про те, як має бути.

На території кварталу, мікрорайону або в межах багатоквартирного будинку взаємодія між мешканцями має встановлюватися договором про спільну діяльність, а також: Статутом ОСББ, Статутом територіальної громади, рішеннями Київради, законами України.

Ось цей блок: людина, квартира, а також мікрогромади: будинку, кварталу, мікрорайону і є основою територіальної громади, яка є основоположним інститутом громадянського суспільства.

На рівні людини, будинку і мікрорайону реалізуються головні принципи створення муніципального середовища: субсидіарність і децентралізація. Цей блок і є основою побудови громадянського суспільства!

На папері все просто, про які проблеми йдеться?

Ознайомимося з розділом «Проблеми, які потребують розв’язання» Концепції Статуту територіальної громади м. Києва - далі Концепція (рішення Київради від 20.12.2017 р. № 707/3714).

Зміст розділу "Поблеми" Концепції є по суті маленькою енціклопедією сучасного місцевого самоврядування і має бути розповсюджений на всі громади, оскільки проблеми громади Києва є проблемами всієї України.

Ітак, цитуємо.

"Існуюча на сьогодні у м. Києві модель організації та функціонування місцевого самоврядування не задовольняє потреб територіальної громади і не відповідає принципам Європейської хартії місцевого самоврядування.

Функціонування місцевого самоврядування у територіальній громаді міста Києва та її структурних складових - територіальних мікроколективах жителів районів у місті, мікрорайонах, кварталах тощо не забезпечує створення сприятливого життєвого середовища, їх самоорганізації та самодіяльності на основі принципів субсидіарності та децентралізації, захисту їх муніципальних прав…

Чинники, що вимагають модернізації існуючої на сьогодні у м. Києві моделі місцевого самоврядування:

- кияни так і не стали повноцінною та дієздатною територіальною громадою, у тому числі, внаслідок відсутності якісного та функціонального статуту. Чинний Статут не є документом, який сприяє процесу формування територіальної громади м. Києва;

- відсутність субсидіарності та реальної децентралізації у місті - територіальна громада міста Києва, по-суті, носить другорядний у порівнянні з іншими суб'єктами міської влади характер, що суперечить Конституції України та усім міжнародним стандартам місцевого самоврядування".

Цей текст є основою для формування територіальної громади шляхом виконання пілотних проектів. Мова про громаду, яка відповідає нормам Конституції України і Європейським стандартам місцевого самоврядування.

Висновки.

1. Модель місцевого самоврядування у м. Києві підлягає реформуванню на принципах субсидіарності і децентралізації, що означає поділ територіальної громади на структурні складові - територіальні колективи жителів районів у місті, громади мікрорайонів і кварталів. Основою громад кварталів та мікрорайонів є об'єднання ОСББ, що існують або створюються на їх територіях. Об'єднавчим фактором для мешканців будинків є договори про спільну діяльність.

2 Міська цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2020-2022 рр., має бути доповнена виконанням пілотних проектів, щодо формування територіальної громади міста Києва.

3. Для супроводження пілотних проектів має бути створений спеціальний підрозділ при Київраді, що має бути розпорядником коштів по програмі розвитку громадянського суспільства на 2020-2022 рр.

4. Вищевикладене означає, що Департамент суспільних комунікацій при КМДА не може виконувати функції налагодження комунікацій: громада - органи влади і має бути при Київраді для забезпечення комунікації з членами громади і депутатами, а також медійного супроводження проектів.