Онлайн-інструменти залучення громадськості до участі

Онлайн опитування, консультації, звернення, петиції, ідеї та ініціативи, бюджет участі, який насправді є нічим іншим як онлайн конкурсом - ось і весь перелік інструментів які доступні сьогодні в Україні.

Опитування нададуть можливість муніципальній владі міста отримати відповіді на поставлені питання. Звернення нададуть можливість почути від громадян їх власну думку. Конкурс ідей, ініціатив та пропозицій який у нас заведено називати бюджетом участі або громадським бюджетом дозволить громаді спрямувати кошти місцевого бюджету на проекти які найбільш важливі для міста.

Звернення та петиції

Інструменти електронних звернень та петицій по своїй суті мають малопомітні відмінності:

● Звернення - це адресна індивідуальна або колективна пропозиція, запит, скарга, подяка, актуальність якої для всієї громади не підтверджена;

● Петиція - це адресна пропозиція актуальність якої для громади визначається кількістю набраних голосів, необхідних для її розгляду.

Завдяки зверненням та петиціям можливо:

● Налагодити прямий канал комунікації влади з громадськістю;

● Зрозуміти, що саме і чому турбує громадськість;

● Отримати слушне зауваження, органічне рішення проблеми;

● Довести, що ми живемо в демократичній країні де думка громадськості важлива;

● Ініціювати інтерес громадськості до важливого питання.

Відповідальні особи, до яких адресовано звернення або петиція, обов'язково повинні відреагувати та надати відповідь автору.

Практичні приклади: громадянин звертається до муніципальної влади міста з приводу проблеми якою нехтує комунальна служба; громадянин бажає отримати роз'яснення дій підлеглих від начальника департаменту, відділу бо вважає, що вони вчинили правопорушення; громадянин ініціює питання зміни назви вулиці.

Ідеї та ініціативи

Завдяки можливості публікації ідеї та ініціатив громадськість отримує механізм, завдяки якому вони можуть запропонувати місту свої проекти змін.

Ініціативи запропоновані та підтримані громадськістю як правило мають для міста значно більшу цінність, не дивлячись на те, що найчастіше вони майже попадали у поле зору міської влади. Чому? Тому, що вони сформовані громадськістю, яка безпосередньо мешкає в місті.

Процес ініціації та відбору ідеї є більш складним процесом, ніж петиції або звернення і вимагає більшої участі громадян.

Як наслідок, рівень зацікавленості громадськості участі в процесі подання ініціатив, як правило, значно нижчий, але результат такої взаємодії може призвести до більш якісних, актуальних та відповідних рішень.

Існує цілий ряд електронних інструментів збирання ідей, як і механізмів їх використання та реалізації.

За логікою, як тільки фаза збору ідеї завершується, починається фаза голосування, протягом якої мешканці визначають які ідеї варті уваги, а які ні.

Після оцінки ідей громадськості, муніципальна влада міста ініціює слухання з приводу реальності, можливості та необхідності підтриманих громадськістю ідей у життя.

Це логічний шлях розв'язання питання. Але є він не єдиний.

Інколи трапляються варіанти коли після того, як ідеї подано, адміністрація потім обробляє їх і подає їх громадянам на голосування.

Цей шлях більш важкий та трудомісткий тому, що ідеї проходять фазу аналізу до фази голосування. У цьому випадку ідеї більше, і не факт, що відібрані адміністрацією ідеї отримають підтримку громадськості. Водночас є можливість, що забраковані муніципальною владою ідеї мають для громадськості більшу значимість.

Завдяки збору ідеї можливо:

● Надати можливість громадськості запропонувати творчо вирішити проблеми;

● Віднайти радикально нові розв'язання проблем;

● Дослідити, що громадяни визначають як пріоритети;

● Забезпечити зворотний зв'язок щодо ідей, поданих громадянами.

Ідеї громадськості не мають обов'язкового характеру, а тому у муніципалітету немає зобов'язання їх впроваджувати. Хтось вбачає в цьому недолік, але це не зовсім так. Відсутність обов'язкового характеру дозволяє громадськості подати більше цікавих ідей, а муніципалітету дослідити проблематику на місцях.

Практичний приклад: місто використовує процес для збору нових ідей від своїх мешканців для визначення пріоритетів містян, які увійдуть до стратегічного плану розвитку. Місто зараз зосереджено на перетворенні цих ідей у ​​реальні проекти тому, що вважає не треба вигадувати рішення проблем про які громадськість не знає, а краще розв'язувати ті проблеми які найбільше громадськість зачіпають.

Конкурси, Бюджети участі

Ідея проведення онлайн конкурсів для України достатньо нова, навіть не дивлячись на те, що про Громадський бюджет або Бюджет участі знають більшість активних громадян.

За визначенням, Бюджети участі це конкурс ідеї громадськості на участь у розподілі частини міського бюджету.

Бюджети участі є дуже потужним інструментом для участі, оскільки вони безпосередньо залучають громадян до процесу розподілу муніципальних бюджетів.

Громадяни обирають проекти, в які, на їхню думку, має інвестувати місто, використовуючи кошти спеціально виділеного фонду.

Деякі міста просять громадян розділити бюджет між декількома можливими пріоритетними напрямками або проектами.

Інші проводять Конкурс: починаються з процесу ідеації, за яким йтиме фаза аналізу та бюджетування.

У випадку, коли місто проводить Конкурс ідей по визначеному напрямком дуже важливо щоб теми обрали самі громадяни, наприклад, на проведених раніше Консультаціях.

Також важливо чітко визначити, які критерії будуть використовуватися для вибору ідей.

Бюджет участі дуже важливий для росту культури участі конкурс, він буквально є просвітницьким, тому, що дозволяє громадянам самостійно проектувати своє ідеї так, щоб вони не йшли у розріз з бюджетним завданням. Громадяни починають розуміти бюджетні процеси, їх складності, що також дуже важливо для шанобливого ставлення до працівників муніципалітету.

Виділення бюджетних коштів, звичайно, дуже відповідальний процес. Тому необхідно щоб процес голосування був максимально прозорим і проходив у формі, яка максимально виключає можливість фальсифікації результатів.

Саме тому на таких платформах впроваджують сервіси аутентифікації для забезпечення того, щоб кожен користувач міг підтвердити свої дані, та факт того, що він проживає в місті де відбувається конкурс.

За кордоном існує практика співфінансування конкурсних рішень.

Наприклад: муніципалітет виділяє 60% коштів з бюджету на фінансування проекту, а 40% становить персональний внесок ініціатора, або спонсорська підтримка.

Співфінансування допомагає зміцнити легітимність ухвалення рішення і значно підвищити підвищує рівень довіри громадян до працівників муніципальної влади.

Завдяки конкурсам можливо:

● Підвищити обізнаність громадян щодо процесів управління;

● Дозволить громадянам зрозуміти, що таке бюджетний процес;

● Значно підвищить культуру участі і сприятиме залученню громадськості до процесів управління містом;

● Створить простір для синергії громадськості, влади та бізнесу;

● Сприятиме розбудові добробуту міста.

Практичний приклад: Місто виділило бюджет на участь громадян, та запросило громадян запропонувати проекти, на які потім будуть витрачені бюджетні кошти.

Громадяни мають можливість подати стільки проектів, скільки дозволяє бюджет.

Онлайн опитування

Опитування надають містам можливість дослідити ставлення громадян до конкретних питань більш комплексним способом, ніж голосування.

Опитування дозволяють оцінювати кожну пропозицію муніципальної влади.

В поєднанні з голосуванням, опитування є дуже корисним інструментом для розуміння того, які питання стають більш пріоритетними для громадян в залежності від їх місцезнаходження, віку або доходу.

Опитування допомагають отримати більш точні заміри громадської думки, але ж вони й коштують чимало якщо проводити їх традиційними методами: через анкетування або індивідуальне опитування.

Зовсім інша справа, коли опитування проводяться онлайн. Це робить опитування більш прозорими та відкритим.

Онлайн опитування дозволяють також контролювати спосіб проведення опитування та спосіб зберігання та використання даних.

Рівень участі в опитуваннях, як правило, нижчий, ніж під час голосування за петиції, тому, що від громадян вимагається більше часу та уваги до процесу.

Опитування допоможуть:

● Отримати детальну інформацію про настрої в суспільстві;

● Зрозуміти ставлення громадськості до певних дій, постанов, рішень;

● Зрозуміти про що думають громадяни;

● Прийняти більш обґрунтоване та орієнтоване на думку громадян рішення.

Практичний приклад: місто провело опитування громадян про впроваджений проект відкритого простору. Проаналізувавши відповіді громадян муніципалітет прийшов до думки, що простір необхідно модернізувати тому, що він в поточному стані не відповідає інтересам громади.

Консультації

Онлайн консультації є найновішим та й найпривабливішим способом участі громадськості. Він дозволяє місту представляти громадянам можливість не тільки вивчити важливе питання, проект рішення або постанови, а й запропонувати свій варіант рішення, своє трактування. Подати свою пропозицію, а також самостійно оцінити кожну з пропозицій запропоновану іншими. Перемагає пропозиція, яка отримає найбільшу підтримку громадськості.

Голосування сприяє посиленню легітимності відбору пропозицій. Результати голосування не є обов'язковими. Є випадки коли у консультаціях “перемагає” пропозиція яка має кращий результат впровадження, або на вибір впливають інші фактори: ціна або екологічні наслідки.

Завдяки консультаціям можливо:

● Мобілізувати населення;

● Отримати рішення або декілька конкретних пропозицій рішення, які взагалі не обговорювались;

● Подивитись на проблему під іншим кутом;

● Нейтрально, не впливаючи на громадську думку, отримати органічне рішення проблеми;

● Показати громадянам, що думка громадськості важлива;

● Навіть якщо за результатами консультації не будуть враховані результати голосування, показати як і яким чином громада вплинула на кінцеве рішення.

Практичний приклад: муніципальна влада міста запрошує своїх громадян обирати між декількома архітектурними композиціями або запропонувати свій варіант. 

Дивіться також