Відмінності та правильне вживання How much та How many в англійській мові

 

У цій статті розглядається вживання "How much" та "How many" в англійській мові. Ви дізнаєтесь про відмінності між цими фразами та правильне застосування їх у різних випадках.

Для того, щоб правильно поставити запитання з “How much” та “How many” важливо розуміти різницю між злічуваними та незлічуваними іменниками, адже від цього буде залежати яку саме форму необхідно вжити. 

Many та much

Many вживається перед злічуваними іменниками, а much – перед незлічуваними. Злічувані іменники – це іменники, які ми можемо легко порахувати, наприклад a flower, a car, a dog, a girl. Вони можуть набувати неозначеного артикля, числівника, а також форму множини: 

A table – two tables

Незлічувані іменники позначають збірні або абстрактні поняття, які важко або й неможливо порахувати, і які не можуть набути неозначеного артикля без спеціальних конструкцій по типу a piece of, a grain of, etc.: 

Bread – a piece of bread

Truth – a grain of truth 

Отож, якщо ми хочемо поставити запитання стосовно злічуваного іменника чи іменників, варто використовувати прислівник many:

How many avocadoes are left in the fridge?

І навпаки, якщо наше питання стосується незлічуваних, абстрактних понять, ми вживатимемо прислівник much:

How much stress does it cause to work with Mr Roberts? 

Коли much можна замінити на many 

Іноді не дуже зручно ставити запитання з незлічуваними іменниками, особливо коли ми потребуємо конкретної відповіді: 

How much wine should I buy? – питання «розмите», не уточнювальне. 

Натомість ми можемо перетворити незлічуваний іменник в злічуваний за допомогою уже вищезгаданих граматичних злічуваних конструкцій, наприклад: 

How many bottles of wine should I buy? – таке питання виходить більш конкретизованим, адже ми у відповідь дізнаємося точну кількість необхідних пляшок вина. 

Ще деякі приклади до порівняння: 

How much paper do you need? / How many sheets of paper do you need? 

How much jam does the recipe require? / How many spoons of jam does the recipe require? 

Також зверніть увагу на вживання much та many при запитаннях стосовно ціни різних товарів. Оскільки money є незлічуваними іменником, усі питання щодо вартості будуть будуватись з формою “How much”

How much does this dress cost? 

How much do these scissors cost? 

Але! Якщо ми згадуємо грошову одиницю у запитанні, тоді необхідно використовувати форму “How many”

How many dollars does this picture cost? 

How many pounds do these glasses cost? 

Як відповідати на запитання “How much” та “How many”

Якщо ми не знаємо конкретної відповіді на поставлене питання, або хочемо відповісти більш завуальовано, ми можемо вживати такі відповіді: 

Для “How much”: a great (good) deal of (+іменник), a little

How much butter did you add to the dough? 

  • A great deal (of butter). (Багато)
  • A little. (Трохи) 

Для “How many”: a lot/lots of (+ іменник); a few

How many people do you know in Houston? 

  • A lot./ A lot of/Lots of people. (Багато) 
  • A few. (Мало) 

Підсумки 

Отож, сподіваємося, тепер ви зрозуміли різницю між much та many і вам буде неважко поставити правильне запитання та отримати необхідну відповідь. Також, якщо цей граматичний розбір був корисним для вас, з радістю запрошуємо обрати будь-які курси з англійської мови освітнього центру Cambridge.ua, спеціально розроблені з урахуванням потреб наших учнів.