Проведена мирна масова акція протесту під КМДА

Сьогодні під час мирної акції протесту "Зберегти Андріївський" ініціативною групою громади Андріївський узвіз передано чиновникам від КМДА в тезах План реформи в галузі збереження нерухомого культурного надбання Столиці. А саме:

22.12.2016

На розгляд громади Києва тези

План збереження нерухомого культурного надбання Столиці Громади Андріївського узвозу

(ініціативна група)

Враховуючи принципове збільшення можливостей та повноважень місцевої територіальної громади та органів місцевого самоврядування після прийняття Закону України (надалі за текстом ЗУ) "Про засади державної регіональної політики", розуміючи наслідки негативних для нерухомого надбання змін в законодавстві, що відбулися у 2010-2014 рр. (серед іншого: введеного в дію ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" і спричинених ним змін в ЗУ "Про архітектурну діяльність" та ін.; 18-х правок за весь період дії ЗУ "Про охорону культурної спадщини"(8.06.2000 року N 1805-III)), необхідно перейти до впровадження визначених державною регіональною політикою принципів паритетності (себто забезпечення рівних можливостей доступу київської громади до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку), субсидіарності (себто передачі владних повноважень на найнижчий рівень управління) та історичної спадкоємності в безпосереднє життя Київської громади.

Модератором та відповідальним виконавцем Плану реформи має виступити Київміськдержадміністрація з відповідними структурними підрозділами, за обов’язкової участі професійної спільноти Київської громади у підготовці проектів законодавчих ініціатив та програм творчих конкурсів.

Мирна акція протесту «Зберегти Андріївський» 22 грудня 2016 р. є першим кроком консолідованого спрямування громади Києва до спільних дій з органами місцевого самоврядування в для вироблення сценарію та здійснення реформи збереження нерухомого надбання, унікального історичного середовища Столиці, шляхів реабілітації архітектурного ландшафту міста.

Ми пропонуємо наступний план реформаторських заходів:

1. Узгодити кроки для вирішення скандальної ситуації, спричиненої останньою реконструкцією комунального закладу Київський драматичний театр на Подолі (Андріївський узвіз, №20) ПІСЛЯ НЕГАЙНОЇ ЗУПИНКИ будівельних робіт, ОПРИЛЮДНЕННЯ всієї дозвільної та проектної документації та вирішення долі недобудованої споруди шляхом проведення відкритого міжнародного архітектурного конкурсу.

2. ВВЕСТИ МОРАТОРІЙ на будь-які будівельні роботи на Андріївському узвозі, крім ремонту мереж та устаткування, до проведення у 2017 р. одночасного громадського обговорення всіх запланованих дозвільною документацією перетворень, враховуючи статус вулиці та прилеглої Замкової гори - ПАМ’ЯТКИ МІСТОБУДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ.

3. Забезпечити ВІДНОВЛЕННЯ діяльності Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ", як окремої юридичної особи, та привести його адміністративно-організаційний устрій у відповідності до ст.33, 33-1, 33-3 ЗУ "Про охорону культурної спадщини" та ін. ОБОВ’ЯЗКОВО у 2017 р. розробити План організації заповідної території.

4. Спільно підготувати та ввести в дію зміни до ЗУ "Про Столицю" щодо реалізації субсидіарних прав та обов’язків в частині взяття органами місцевого самоврядування повноважень центральних органів влади щодо охорони культурної спадщини пам’яток національного та місцевого значення Столиці, крім пам’яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

5. Спільно підготувати та ввести в дію зміни до ЗУ "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про державну службу":

 в частині перегляду КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ конкурсного відбору на посаду головного архітектора;

 в частині ВІДНОВЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ головного архітектора та МІСТОБУДІВНОЇ РАДИ щодо регулювання діяльності та погодження проектів містобудівних перетворень та архітектурних проектів підвищеної категорії складності (СС-3, або 4, 5 категорія) на території Столиці;

 для ВІДНОВЛЕННЯ практики розробки та виконання місцевих правил забудови.

6. Розглянути, подати до Верховної Ради України та ввести в дію Проект Закону України "Про культурне надбання", як першого етапу у вже напрацьованому пакеті законодавчих ініціатив, підзаконних актів та норм щодо реформи галузі збереження нерухомого надбання України.