Вітаємо Тараса Білінського з переобранням в Громраду при Подільській РДА

Відповідно до пункту 9 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996,  25 червня 2021 року в приміщенні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації відбулись Установчі збори делегованих представників інститутів громадянського суспільства щодо формування нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації у кількісному складі з 35 осіб орієнтовно.

Відповідно до інформації, що міститься на офіційному порталі Подільської РДА:

"Громадська рада при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації є тимчасовим консультативно-дорадчим органом та утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» до складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

 Вимоги до інститутів громадянського суспільства:

Інститут громадянського суспільства не менше шести місяців до дати оприлюднення цього повідомлення провадить свою діяльність, реалізує свої проєкти у сфері, пов’язаній з діяльністю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

 Під провадженням діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проєктів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної  структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

Вимоги до делегованих представників інститутів громадянського суспільства:

 До складу громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати цього повідомлення проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проєкти тощо на території Подільського району міста Києва та які є фахівцями у відповідній сфері, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення цього повідомлення.

 До складу громадської ради не можуть бути обрані: представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою підписаною уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства для участі в установчих зборах:

1. Рішення про делегування для участі в установчих зборах представника інституту громадянського суспільства, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2. Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом шести місяців до дати оприлюднення цього повідомлення (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання Подільській районній в місті Києві державній адміністрації письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості); річний фінансовий звіт (за наявності) тощо);

3. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону; а також посилання на офіційний вебсайт, сторінки у соціальних мережах (за наявності);

4. Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

5. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

6. Фото делегованого представника інституту громадянського суспільства;

7. Мотиваційний лист делегованого представника, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді.

8. Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності)."

Знаючи Тараса Білінського не маємо сумніву у тому, що усі вимоги чинного законодавства були дотримані під час проведення установчих зборів і формування нового складу громради.

Бажаємо йому та усім новобраним членам громради при Подільській РДА всіляких успіхів на благо громади Подільського району! 

Як завжди готові до інтерв'ю у зручний для шановного громадського діяча час! Тим більше, що судячи з дописів цього ЛСД питань у нього суспільно важливих накопичилось чимало....

І оскільки завжди відкриті до критики, то розміщуємо усі без виключення коментарі Тараса та його друзів!

Зі свого боку дякуємо друзям Укрмедіа, які надсилають скрини дописів Тараса, оскільки він "забанів" (звичайна практика багатьох ЛСД) Сергія Куценка... Таке трапляється....