Діяльність Платформи

МИ АДВОКАТУЄМО системні зміни в місті, шляхом налагодження інклюзивного діалогу з представниками влади і раннього залучення громадян до процесу прийняття рішень.

ПЛАТФОРМА об'єднує активні спільноти які бачать розвиток свого міста шляхом конструктивного діалогу та співпраці з владою тим самим розвиваючи місцеве самоврядування.

УЧАСНИКИ вміють слухати, дискутувати, хочуть вчитись та готові брати відповідальність

КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ЩОДО ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ та партисипативного процесу прийняття рішень - ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ГРОМАДУ

ПУБЛІЧНА ВЛАДА

СВІДОМА ГРОМАДА

РЕАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

SMART-ЦІЛІ

1. ІМПЛЕМЕНТОВАНО КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ (КППК);

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ВОДНУ СТРАТЕГІЮ М.КИЄВА

3. ВПРОВАДЖЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

4. ПРИЙНЯТО НОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 

5. ЗМІНЕНО РЕГЛАМЕНТ КМР ТА ЗАПРОВАДЖЕНО БЮДЖЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД ГРОМАДСЬКОСТІ

6. ДОСВІД СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ ПОШИРЕНО НА 3-5 МІСТ УКРАЇНИ

7. КППК – ВЗЯТО ЗА ОСНОВУ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПІДЗАКОННИХ АКТІВ ДО ЗП “ПРО ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЗАВДАННЯ

- Створити робочі групи (РГ) (2: КМДА+КМР)

- Створити РГ (4) при департаментах в разі наявності відповідних кейсів

- Створити центр комунікації

- Розширити формат Академії та навчити взаємодії нових учасників латформи

- Залучити нові НУО відповідно до критеріїв

- Моніторити роботу РГ по проектах Платформи в рамках затверджениї ДК

- Затвердити ДК адвокації Положення ГБ3 та змін до регламента

- Адвокатувати ВГБ та всі заходи, пов’язані із ним

- Оформити проект “Платформа НУО” для залучення донорів

- Знайти донорів для (со)фінансування проекту, в т.ч. адвокатувати на рівні МВ

- Взяти в роботу 3 нових кейси

- Провести зустрічі із стейкхолдерами КППК першого етапу взаємодії