Е-демократія та Уряд

Інструменти Е-демократії покликані сприяти (Концепція розвитку електронної демократії в Україні):

- участі громадськості в управлінні державними справами;

- контролю над органами влади.

Е-звернення

Відповідно до Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади веб-сайт кожного ОВВ повинен містити модуль Е-звернень громадян, проте таким модулем можуть похвалитися лише деякі ОВВ, наприклад, Мін'юст.  

Інші ОВВ зазначають про брак фінансування. Оригінальним способом розв'язало проблему недостачі коштів для створення такого модулю Міненерго, використовуючи Google-форму, проте така форма не дає змоги прикріпляти додатки.

Особливою розкішшю вважається наявність Е-кабінету громадянина. Крім загального Урядового кабінету на УКЦ (https://ukc.gov.ua/), свої власні кабінети мають: ДФС (https://cabinet.sfs.gov.ua/), ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua/) та Поліція (https://ticket.np.gov.ua/?lang=uk). 

Інші ОВВ користуються класично Е-поштою з недоліками. Наприклад, переважна більшість ОВВ не підтверджують отримання Е-звернення, хоча це передбачено ЗУ "Про електронні документи та електронний документообіг" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#o63). Серед позитивних практик можна відмітити: Міністерство інформаційної політики України (https://mip.gov.ua/), яке надсилає автоматичний лист про отримання звернення та Державне агентство з питань електронного урядування, яке крім підтвердження в отриманні також надсилає реєстраційний номер звернення (https://www.e.gov.ua/ua).

Що можна покращити в Е-зверненні: 

- Забезпечити інформування заявника про факт отримання звернення, реєстраційний номер та контактні данні виконавця;

- Забезпечити можливість спілкування заявника з виконавцем онлайн.

 

СЕВ ОВВ

Станом на 18.02.2019 жоден інститут громадянського суспільства не скористався своїм правом підключитися до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (http://dir.gov.ua/sistema-elektronnoyi-vzayemodiyi-organ/koristuvachi-sev-ovv/). Система надає змогу ІГС надсилати до ОВВ свої листи (з електронним цифровим підписом), відслідковувати їх статус та отримувати відповідь - такий собі аналог електронного кабінету громадянина. Відповідно до Регламенту організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n1251) СЕВ ОВВ визнається пріоритетною формою взаємодії органів виконавчої влади з  інститутами громадянського суспільства.

 

Е-петиції

Ототожнювати Е-петиції до Уряду з петиціями до Президента України та Парламенту було з самого початку помилкою. КМУ є колегіальним органом, серед його членів - міністри, які очолюють міністерства, та мають право приймати самостійні рішення в своїх сферах - накази нормативно-правового характеру. Отже було б доцільним створити механізм подання Е-петицій до конкретного міністерства, зменшивши поріг голосів до 2000. Е-петицією до Уряду можна було б вважати ту, що потребує вирішення саме КМУ: внесення змін чи розробки проектів актів КМУ, Президента та законів України.

 

Е-консультації з громадськістю

Наявністю системи Е-консультацій з громадськістю на своїх сайтах можуть похвалитися лише деякі міністерства: Мінприроди (https://menr.gov.ua/timeline/Proekti-normativnopravovih-aktiv.html), Мінінфраструктури (https://mtu.gov.ua/timeline/Proekti-normativnopravovih-aktiv.html) та Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/timeline/Proekti-normativnopravovih-aktiv.html). Серед недоліків цих систем: не всі забезпечують можливість постатейного обговорення проекту НПА та видимість для всіх користувачів змісту пропозицій та редакцій інших користувачів. Урядом планується створення єдиної онлайн платформи взаємодії з громадськістю, де, напевно, буде запроваджена більш технологічна версія таких систем.

Доопрацювання Е-консультацій з громадськістю: забезпечити наявність електронних форм для проведення антикорупційної та антидискримінаційної еспертиз проектів НПА, виставлених на громадське обговорення.

 

Е-громадська експертиза діяльності ОВВ

За 10 років існування механізму громадської експертизи діяльності ОВВ ним скористались менше 100 разів, при тому що органів виконавчої влади майже 600, а одних тільки ГО - 80 тисяч. Деяким складно скласти запит на проведення експертизи, іншим - фахово провести саму експертизу. Ці проблеми могли б бути вирішеними за допомогою створення можливості проведення такої експертизи в електронному вигляді:

- подання запиту на проведення експертизи в електронній формі на веб-сайті органу, в якій заповнюються необхідні поля;

- розміщення матеріалів експертизи на веб-сайті, щоб всі хто хоче могли б долучитися до їх опрацювання;

- формування оцінки та експертних пропозицій громадськістю також на веб-сайті, з можливістю їх модерації ініціатором;

- опрацювання експертних пропозицій органом в режимі онлайн-дискусії;

- виконання органом заходів, спрямованих на реалізацію експертних пропозицій, з зазначенням статусу їх виконання.

 

Е-пропозиція до НПА

Опрацьовуючи нормативно-правові акти на сайті "Законодавство України" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index), користувач може помітити недолік, прогалину чи суперечність в положеннях НПА. Наприклад, в статті 21 ЗУ "Про громадські об'єднання" зазначено, що ГО зі статусом юридичної особи має право брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", статтею 6 якого обмеження щодо статусу ГО немає, отже виникла суперечність, яку можна було б вирішити перенесенням норми з частини другої статті 21 до першої. Таке перенесення потребує розробки проекту Закону про внесення змін до ЗУ "Про громадські об'єднання", який за власною ініціативою або за дорученням Прем'єра розробляв би Мін'юст або Мінрегіон. Отже, користувачу (за наявності бажання та часу) необхідно направляти відповідну пропозицію на КМУ, що не зовсім зручно користувачу, відповідно таких пропозицій надходить до міністерств одиниці за рік. До того ж розгляд таких пропозицій є зовсім непрозорий.

Доопрацювання сайту "Законодавство України": забезпечити можливість подання пропозицій та зауважень до норм НПА шляхом заповнення онлайн-форм з подальшим розміщенням самих пропозицій (зауважень) та відповідей на них.

Дивіться також