Побудова системи комунікацій, або точніше буде сказати побудова системи горизонтальних комунікацій - це важливий етап на шляху зростання будь-якої великої корпорації і навіть держави. Етап, на якому приходить розуміння, що ніяка реклама і ніякі диктаторські методи і прийоми жорсткого нав'язування смислів, патернів і директив не дають і близько такого ефекту, як системи в яких інформація стає сполучною ланкою об'єднують не стільки самих суб'єктів, скільки їх цілі.

Арістотель казав, що людина - тварина колективна, і це абсолютна істина, нехтувати аж ніяк якою не можна.

Комунікувати людині необхідно на рівні найнеобхідніших фізіологічних потреб, якщо роздивлятися цю проблему у розрізі піраміди Маслоу. І чим менше буде перешкод для побудови комунікації, чим нижче буде поріг входу в комунікацію тим швидше і якісніше буде розвиватися суспільство, тим менше в ньому буде брехні, а як наслідок розбіжностей ...

С цієї точки зору найпридатнішим інструментом і як наслідок логістичною службою дозволяючою вирівняти обмін даними так щоб вони всі лягли у горизонтальну площину може виступити інтернет. Саме можливості інтернет рішень дозволяють зберігати та обмінюватись величезним обсягом інформації. Але не це найголовніше.

Інтернет створює можливість комунікувати на рівних. Інтернет рішення вимикають необхідність ідентифікувати свого співрозмовника за гендером, кольором шкіри, або навіть зачіскою або одягом.

Через інтернет ми обмінюємося чистими як джерельна вода думками, зневажаючі жодні можливі відмінності! І як наслідок вибудовуємо комунікацію у площині незалежній від патернів та протоколів настільки приналежних нашому публічному спілкуванню.

Беручи до уваги можливості інтернет та необхідність розбудови комунікацій, а ще й перемножуючи суму здобутого на економічний ефект який надає впровадження саме високотехнологічних рішень розуміння того, що акцент необхідно ставити саме на онлайн комунікаціях приходить саме по собі.

Але і тут важливий нюанс.

Інтернет сам по собі вже достатньо розподілена територія і більшість користувачів користується його можливостями використовуючи лише їм відомі шляхи або мисливські стежки. А тому дуже важливо не намагатися одразу заохотити людей змінити звичний користувацький шлях.

Важливо надати користувачам можливість отримати інформацію саме через обрані ними канали.

А ось вже першоджерелом всіх цих інформаційних меседжів необхідно зробити той канал комунікацій до якого ви пропонуєте долучитися.

Таким чином ви не тільки розширити аудиторію, але й зробите користування вашим комунікаційним майданчиком комфортним та зручним.

Взагалі дуже важливо пам'ятати, що сайт, або будь-який схожий проект не є поза все інформаційним каналом. Найголовніша роль сайту бути сховищем інформації, а вже потім інформаційним каналом.

Тому, популяризуючи комунікаційний інтернет проект, не намагайтесь змінити звичний користувацький шлях. Навпаки - зробіть все для того щоб потенційні користувачі не змінюючи звичок отримали доступ до інформації вашого сайту. Бажають вони читати інформаційні повідомлення через Фейсбук - будь ласка! Через Телеграм - велком! І так далі! Вибудовуйте комунікаційну використовуючи підказки на канали які надасть вам ваша цільова аудиторія!