Про політичне та громадянське рабство

Швейцарський мислитель XVIII століття Бенжамен Констан протиставляв сучасне розуміння свободи його розумінню в античних людей.

Європейці XVIII століття вважали, що свобода – це коли у твоє приватне життя ніхто не лізе.

Античні греки та римляни вважали, що свобода - це свобода спільно брати участь у державному управлінні та політичному житті.

Росіянин Михайло Сперанський, який жив у часи Констана в країні найгіршого рабства, вивів поняття політичного та громадянського рабства.

Під політичним рабством він розумів такий стан «коли воля одного – закон для всіх», а політичну свободу визначав як "підпорядкування всіх і кожного законам, а також надання виборчого права".

Під громадянським рабством він розумів "підпорядкування одного класу іншому" («в повинностях особистих чи речових»), а громадянська свобода, на його думку, виражається в заснованій на законі "незалежності один від одного всіх станів та груп у суспільстві".

Говорячи про сучасність, можна однозначно точно сказати, що в Україні можна спостерігати усі ознаки рабства, як політичного, так і громадянського.

Що вже тут говорити про свободу в античному розумінні.

Дивіться також