Мало поміченим залишився в пресі дуже важливий захід.

ГО «Громадська рада самоврядування» 25 вересня провела презентацію організаційно-просвітницької програми розвитку місцевого самоврядування «Шлях до громади».

Чому це важливо? В Києві самоврядування існує лише на папері... Про це не так багато пишуть, але це очевидний факт, який визнали й самі депутати у рішенні Київради від 20.12.2017 р. № 707/3714 «Про затвердження Концепції Статуту територіальної громади м. Києва».

У розділі 2 Концепції «Проблеми, які потребують розв'язання. Обґрунтування необхідності прийняття нової редакції Статуту територіальної громади м. Києва» сформульована необхідність реформування моделі місцевого самоврядування у м. Києві, що є важливим прикладом для всієї України.

Зокрема там чітко зазначено, шо «Існуюча на сьогодні у м.Києві модель організації та функціонування місцевого самоврядування та ії локальна нормативно-правова основа не задовольняють потреб територіальної громади та ії членів - жителів міста Києва (киян) і не відповідають принципам Європейської хартії місцевого самоврядування, сучасним стандартам муніципальної демократії. 

Функціонування місцевого самоврядування у територіальній громаді міста Києва та її структурних складових - територіальних мікроколективах жителів районів у місті, мікрорайонах, кварталах тощо не забезпечує створення сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку киян, їх самоорганізації та самодіяльності на основі принципів субсидіарності та децентралізації, самореалізації їх ініціатив та творчого потенціалу, захисту їх муніципальних прав, надання їм органами місцевого самоврядування міста високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг тощо».

Окрім цього у Концепції визначені інституційні та функціональні чинники, що вимагають модернізації існуючої на сьогодні у м.Києві моделі місцевого самоврядування:

- неспроможність територіальної громади - ...кияни так і не стали повноцінною та дієздатною територіальною громадою

- відсутність субсидіарності та реальної децентралізації у місті - ...територіальна громада міста Києва, по-суті, носить факультативний або другорядний у порівнянні з іншими суб'єктами міської влади характер, що суперечить Конституції України та усім міжнародним стандартам місцевого самоврядування;

- фіктивність та номінальний характер - чинний Статут територіальної громади міста Києва так і не став документом з установчою природою....;

- дисфункціональність - чинний Статут територіальної громади міста Києва визначає питання, які, головним чином, вже врегульовані Конституцією та законами, тобто функцію муніципально-правового статутного регулювання не здійснює».

Якщо уважно ознайомитись з презентацією "Шлях до громади" можна зрозуміти, що там закладена фактично програма конкретних дій на найближчі роки в напрямку становлення самоврядування в м.Києві.

Дуже сподіваюсь на плідну співпрацю усіх зацікавлених сторін: громадськості, науковців, депутатів Київради.

Звертаюсь з проханням до депутатів Постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків включити до порядку денного найближчого засідання комісії розгляд запропонованої організаційно-просвітницької програми розвитку місцевого самоврядування «Шлях до громади» та включення після ії ретельного обговорення до плану роботи комісії.