Українці - етнос, народ, народність чи нація?

Після історико-культурних розбірок між Москвою та Руссю Україною, що недавно сколихнули ЗМІ, тема нації та націоналізму так чи інакше була зачеплена і порушена. А тому тут вже не так і важливо, хто актуалізував цю тему і навіщо. Важливо, що в черговий раз ніхто з тих, хто сперечається, не став провалюватися на рівень семантики вживаних слів.

Що, втім, абсолютно нормально, тому що ніхто з розмовляючих голів, не ставив за мету розібратися. Їм важливо було просто підняти градус істерії в і так неспокійному суспільстві.

Приступаючи до вивчення проблеми, я люблю спочатку розібратися в застосовуваній термінології, а вже потім поринаю з головою в сам предмет дослідження.

Причину цього мого ритуалу дуже точно описав Рене Декарт:

"Люди позбулися б половини своїх неприємностей, якби змогли домовитися про значення слів".

Власне тому давайте трохи поринемо в латинську та грецьку мови, які подарували нам основу для більшості популярних термінів.

Позначаючи громадян країни політики дуже часто використовують слова:

 • Етнос;
 • Народ;
 • Народність;
 • Нація.

У першій статті про термін народ знаходимо: найчастіше цей термін вживають як синонім ”етносу”.

ОК!

Давайте з нього і розпочнемо.

Етнос

Етносом сьогодні називають групу людей, які ідентифікують одна з одною на основі спільних ознак: загальні традиції, походження, мова, історія, культура, релігія.

Термін походить від грецького слова "ἔθνος", точніше від прикметника "ἐθνικός".

Перекладається він з грецької як: "племінний", "поганський".

Цей грецький термін у часи античності міг означати будь-яку велику групу людей, і навіть стадо тварин.

Пізніше цей термін набув значення, яке можна порівняти з поняттям люди. Щоправда, в еліністичній грецькій мові цей термін вживався для позначення "чужих" або "варварських".

До середини 19 століття термін етнічний використовувався для позначення поганців, націй які не прийняли християнство.

У широкому значенні, поняття "етнос" застосовують для опису еволюційного ланцюжка виникнення та становлення етносу (етногенезу).

Важливим моментом, який слід врахувати для більш глибокого розуміння терміна, є його справжня природа.

Мова, релігія та традиції - це все про культуру індивіда, про оточення в якому він виріс.

Тому говорячи етнічної спільності, ми розуміємо, що йдеться про культурну спорідненість.

Народ

Термін народ походить від слов'янського род-рід, і має прямий зв'язок з природою походження людини, з її Батьками, його наРОДженням, його родом, племенем, його живою органічною родиною.

Людина народжена чи наРОДжений у певному наРОДі неспроможна її вибрати чи поміняти. Бо не можна поміняти своє прізвище - сім'ю - родину, ні мати свою, ні батька.

Народ - поняття, яке в сучасному світі може мати такі значення:

 • Люди у великій кількості, сукупність людей;
 • Спільноти людей з однаковою культурою, мовою, релігією;
 • Населення, мешканці країни, місцевості, міста;
 • Якась форма синоніма нації.

Вносить ясність у глибоке політичне розуміння терміна один із найбільших християнських богословів пізньої античності та раннього середньовіччя, Гіпонський єпископ Аврелій Августин, який так його трактував:

"Народ - це безліч, об'єднана навколо предмета свого кохання".

Іншими словами, і в політичному і в релігійному сенсі, термін народ використовувався для позначення залежності, приналежності до батьківської церкви або держави, її батька-патріарха або батька-імператора.

Народ міг любити тільки свого батька-імператора-патріарха посланого згори. За це батько дбав про свій народ.

Народність

Нормальній людині вкрай складно пояснити, чим народ відрізняється від народності і навіщо взагалі плодити слова, які не мають ніякого для нього сенсу.

Нормальному нема чого, а ось будівельникам імперії нове слово в лексиконі вкрай корисне, бо воно виправдовує агресію та легітимізує війну за суміжні території.

Коли в 1833 році міністр народної освіти Російської імперії граф Сергій Семенович Уваров вивів ідеологічну формулу: "Самодержавство, православ'я, народність", він не просто написав новий девіз для країни, а заклав "легітимний" фундамент під зростаючі нескінченно територіальні претензії Росії.

Ідея полягала в тому, що Росія відтепер ставала захисницею не тільки "русского" народу, але його численних народностей!

Створювалась ідея, що нібито в природі існує якийсь суперетнос, і субетнічні групи, що знаходяться на його орбіті.

Докладніше розвинув тему народності Лев Гумільов, вивівши термін субетнос.

У його розумінні головною ознакою етносу є наявність різноманітних субетносів, які ділять між собою функції, перебуваючи у відносинах симбіозу. Шляхом неантагоністичного суперництва субетноси роблять внутрішню структуру етносу гнучкішою, не порушуючи його єдності.

Іншими словами, нібито існує такий собі слов'янський "суперетнос" - "русские", і щоб його обслуговувати існують якісь субетноси - народності: малоросійська, білоруська, польська, чеська та інші, які створені, щоб служити цілям суперетносу.

Нація

Слово нація походить від латинського natio, яке буквально означає “народження”

Латиною слово natio також означає дітей одного походження, або групу людей одного походження.

Нація - це так само як і народ, спільнота людей, які мають спільне коріння, кров, загальне походження, загальну культуру і систему цінностей, яку іноді називають ідентичності або національною самосвідомістю.

Розрізняють:

 • Етнічні нації - які утворилися самостійно та виросли з племені чи об'єднання групи племен.
 • Політичні нації - продукт штучного, іноді примусового об'єднання низки схожих етносів на єдину політичну націю.

Говорити, що нація та народ мають сильні відмінності складно, бо й латинська та слов'янська семантика терміна суті однакова. Жодних формальних відмінностей між значенням латинського терміна нація та слов'янський народ – немає. Політичний же словник вносить свої корективи, підносячи поняття нації над народним, аргументуючи це тим, що нація - це осмислено пов'язаний народ. Об'єднаний ідеєю, а не тільки спорідненістю, кров'ю.

Іншими словами:

Патріархальна модель сім'ї з батьком, матір'ю та дітьми була перенесена до політичних та релігійних інститутів, які експлуатують цю логічну просту та зрозумілу всім модель і сьогодні.

 • Сім'я – плем'я – прізвище, рід – вона ж родина українською – це найдавніший, фундаментальний об'єднуючий людей інститут.
 • Етнос – це насамперед культурна спільнота людей.
 • Народ – це просто дуже велика родина.
 • Народність - це симулякр народу, назва для поневолених і пригноблених націй. Народ, який втратив своє право на незалежність, став субетносом суперетносу Імперії.
 • Народ, який відбувся політично, народ який усвідомив, що таке політична самоідентифікація, осмислено об'єднаний ідеєю, територією, метою і завданням - це нація.

Нація сьогодні – це здатна висловити свою думку та здатна до самоорганізації спільність людей, яких поєднує як спільні предки, так і спільна ідея.

Народ - не здатна як до артикуляції думок, так і до самоорганізації спільність, за свою пасивність покарана недбайливим керівництвом, що веде її в прірву.

Хто у цьому розумінні українці – вирішувати вам. Хоча висновки напрошуються самі собою...

Дивіться також