ВСІ Люди, ВСІ Рівні! All Human, All Equal!

"Де ж починаються загальні права людини? У невеликих містечках поблизу будинку, настільки близьких і настільки маленьких, що їх не побачиш на жодній карті світу... І поки ці права не набудуть сенсу там, вони матимуть мало значення де б там не було ще. Якщо громадяни не дбатимуть про захист цих прав поблизу будинку, марні наші надії на прогрес у всьому світі." 

Елеонора Рузвельт

10 грудня світ відзначає День прав людини.

Влучний час нагадати про Загальну декларацію прав людини, згадати задля чого вона була прийнята і подумати про те, чому ми живемо так, а не як прописано у Декларації.

На жаль багато теперішніх політиків не знають/ не хочуть чути/ забули про це...., а багато людей думає, що достатньо просто посилатись на загальну декларацію прав людини і буде тобі "щастя". В реаліях трішки інакше....Світ змінюється і дуже швидко. Останнім часом шаленими темпами йде наступ саме на права людини. І як не дивно більшість людей мовчить.... Бо їх це не стосується? Допоки... Допоки у домівку не постукають і не скажуть "на вихід".... Люди здебільшого переймаються своїм особистим благополуччям, і це з одного боку правильно: "Моя хата - завжди важливіше". А з іншого....Колись і як це буває зазвичай неочікувано  вам просто  хтось більш впливовий, більш сильний, могутній  може сказати "ви тут не працюєте", "вам треба платити за повітря", "ви ніхто, тому що у вас немає доходу"....І ось тоді люди почнуть розуміти, що між "права маю" і "права знаю і користуюсь ними" ВЕЛИЧЕЗНА ВІДСТАНЬ. І якщо ми хочемо (а ми таки хочемо, принаймні більшість людей у світ) змінити цей світ на краще, варто КОЖНОМУ про це не тільки знати, але й втілювати щодня у життя, спочатку у себе, потім біля квартири, будинку, в районі, місті, країні. Лише тоді ЗМІНИ стануть МОЖЛИВИМИ!   Про це чудово сказала Елеонора Рузвельт:  "Якщо громадяни не дбатимуть про захист цих прав поблизу будинку, марні наші надії на прогрес у всьому світі." 

Тому давайте просто ще раз згадаємо, подумаємо, а ще краще спільно почнемо змінювати цей світ на краще.

Саме цього дня в 1948 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини - епохальний документ, в якому були проголошені невід'ємні права, притаманні кожній людині незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового чи іншого становища. 

Деякі факти про декларацію:

 • Елеонора Рузвельт підтримала прийняття декларації у вигляді саме декларації, а не договору, оскільки вона вважала, що Декларація буде мати той же самий вид впливу на глобальне суспільство як Декларація Незалежності США.
 • незважаючи на те, що декларація не є юридично обов'язковою, вона була прийнята і вплинула на більшість національних конституцій, починаючи з 1948 року 
 • декларацію перекладають частіше, ніж будь-який інший документ у світі: її текст існує більш ніж 500 мовами
 • під час голосування за прийняття Загальної декларації прав людини 10 грудня 1948 на  Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй - колишній СРСР утримався
 • декларація складається з преамбули та 30 статей
 • декларація проголошує, що права і свободи людини не можуть бути обмежені за ознаками статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політ. переконань, національного або соціального походження, майнового стану
 • серед проголошених прав найважливішими є такі: рівність усіх перед законом, презумпція невинності, недоторканність особи, недопустимість неправомірного втручання в особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність житла, честь і репутацію людини, право на політичну діяльність, працю та захист від безробіття, на власність, відпочинок, освіту, соціальне забезпечення, право виїзду зі своєї країни та безперешкодного повернення до неї, право на свободу переконань і вільне їх поширення
 • положення Загальної декларації прав людини стали правовою основою для стандартів, прийнятих Радою Європи, та для удосконалення національних правових систем, які гарантують неухильне й послідовне дотримання прав людини
 • розділ II Конституції України зафіксував права, свободи та обов'язки людини і громадянина, які відповідають стандартам декларації та іншим міжнародно-правовим актам. Положення Загальної декларації прав людини стали нормами прямої дії для сучасного вітчизняного законодавства.
 • кожного року обирається тема Дня прав людини.
 • у 2021 році  День прав людини присвячений темі "Рівність" та статті 1 Загальної декларації прав людини - "Усі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах". "Рівність - скорочення нерівності, просування прав людини" . 
 • за 30 років Незалежності України на сайті ВРУ так і не з'явився текст Загальної декларації прав людини українською мовою.

Важливо і актуально згадати, що у преамбулі Загальної декларації прав людини, містяться такі слова:

"...признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира

....пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и

....необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; ..."

Спеціально для тих, у кого немає часу для перегляду сторінки ООН, викладаю інформацію про День прав людини: 

"Відновити краще, справедливіше, екологічніше, ніж було

Заснована на правах людини економіка може перервати цикли злиднів

Крайня бідність, поширена нерівність та структурна дискримінація є порушеннями прав людини та одними з найбільших труднощів нашого часу. Їхнє ефективне рішення вимагає заходів, заснованих на правах людини, нової політичної прихильності та участі кожного і особливо найбільш постраждалих. Нам потрібен новий суспільний договір, який більш справедливо розподіляє владу, ресурси та можливості та закладає основи для стійкої та заснованої на правах людини економіки.

Будуємо справедливіше суспільство: новий громадський договір

Права людини, включаючи економічні, соціальні та культурні права, а також право на здоров'я та право на безпечне, чисте, здорове та стійке довкілля займають центральне місце у створенні нової, заснованої на правах людини економіки, яка підтримує більш гармонійне, справедливе та стійке суспільство для нинішніх та майбутніх поколінь. Економіка на основі поваги до прав людини повинна стати базою нового суспільного договору.

Рівні можливості для молоді:

"Наступна одна за одною фінансова криза та криза в галузі охорони здоров'я мають довгострокові та багатогранні наслідки для мільйонів молодих людей. Якщо не захистити їхні права, у тому числі за рахунок забезпечення гідних робочих місць та соціального захисту, «покоління COVID» ризикує постраждати від негативних наслідків нерівності та злиднів, що посилюються."

Боротьба з нерівністю та несправедливістю у доступі до вакцин

Несправедливість у доступі до вакцин у зв'язку з несправедливим розподілом та надмірним накопиченням запасів вакцин суперечить міжнародним правовим та правозахисним нормам та духу глобальної солідарності. Заклик до загального порядку денного та нового суспільного договору між урядами та їх народом вкрай актуальний для того, щоб повернути довіру та забезпечити гідне життя для всіх.

Сприяння праву на здорове довкілля та кліматичну справедливість

Погіршення стану навколишнього середовища, включаючи зміну клімату, забруднення та виснаження природних ресурсів, надає непорівнянний вплив на окремих людей, групи та народи, що перебувають у вразливому становищі. Ця дія посилює вже існуючу нерівність і негативно позначається на правах людини нинішніх та майбутніх поколінь. Тепер, коли Рада ООН з прав людини визнала право людини на чисте, безпечне та стійке довкілля, необхідно вжити термінових заходів для дотримання, захисту та здійснення цього права. Такі заходи мають стати основою нової, заснованої на правах людини економіки, яка забезпечить зелене відновлення після COVID-19 та справедливий перехід. 

Попередження конфлікту та нарощування стійкості за рахунок рівності, інклюзії та прав людини

Права людини допомагають боротися з справжніми причинами конфлікту та кризи, забезпечуючи розгляд скарг, викорінюючи нерівність та ізоляцію та дозволяючи людям брати участь у процесі прийняття рішень, які торкаються їхнього життя. Суспільство, яке захищає та заохочує права людини кожного, є більш стійким та краще підготовлене за рахунок прав людини до раптових криз, таких як пандемії та наслідки кліматичної кризи. Рівність і недискримінація є ключем до запобігання: забезпечення всіх прав людини для всіх людей дає кожному можливість отримати захист від порушень; але, коли певні особи чи групи схильні до ізоляції або зіштовхуються з дискримінацією, нерівність призводить до циклів конфлікту та кризи."