Залучення громадськості та громадська участь – у чім різниця?

Реформа децентралізації перш за все привела до створення більш чутливого, більш орієнтованого на проблеми місцевих громад горизонтально організованого типу уряду.

Ця нова політична культура дозволяє залучити до процесу прийняття рішень всі зацікавлені в процесі, а саме: громадські організації, підприємства та безпосередньо громадян.

Користуючись цим новим інструментом, міста звертаються до колективного інтелекту, до мудрості своїх мешканців через ініціативи залучення громадян.

Ідея залучення громадян полягає в тому, щоб громадяни мали певні повноваження щодо рішень, які впливають на їхнє життя.

Хоча терміни залучення та участь часто використовуються як взаємозамінні, насправді, залучення громадян не є таким самим, що і участь. Між цими двома термінами є дуже важлива відмінність, і ось у чому вона полягає.

Ключовою відмінністю концепції залучення та участі громадян є та роль, яку відіграють громадяни в цих процесах.

Якщо при залученні громадянам пропонують активно долучитися до ініціатив органів місцевої влади, то ініціатива при процесі участі може надходити лише від громадян.

Звичайно залучення громадян та участь громадян мають одну й ту ж саму мету: покращення рівня державних послуг та розробки більш орієнтованих на реальні проблеми громадян політик. Проте, ініційовані вони різними учасниками процесу.

Залучення громадян є ініціативою згори донизу й ініціюється органом місцевого самоврядування. Міські чиновники запрошують громадян долучитися до процесу обговорення, оцінки нових політик та проектів, які були розроблені ОМС.

Участь громадян є низовою ініціативою, побудованою знизу догори.

Якщо культура залучення вже потроху входить до нашого життя як невід'ємна його частина, відсутність стратегічного бачення розвитку, інструментів та культури участі створює дисбаланс, наслідком якого стають менш зважені й більш однобокі нові місцеві політики.

Чому так відбувається?

Залучаючи громадян міста до процесу прийняття рішень щодо нових політик та постанов, органи місцевого самоврядування не надають громадянам можливості проявити власну ініціативу.

Так, дійсно ОМС надають громадянам інструменти для консультацій та доступу до публічної інформації, а також долучають до обговорення з обраними представниками та до контролю за виконанням проектів. Але участь громадян у цих процесах сьогодні формальна, і майже не впливає на остаточний результат, рішення.

Змінити таке положення можна. Якщо місто дійсно має на меті взаємодіяти зі своїми громадянами, воно повинно інтегрувати цю участь у свою стратегію управління. Тільки тоді, коли залучення громадян до процесу прийняття рішень стане формалізованою процедурою, обмеженою правилами встановленими ОМС, залучення громадян вплине на якість місцевих політик.

Що стосується процесу участі, тут ситуація ще гірша.

Участь громадян, яка насправді повинна стати ключовим інструментом впливу, механізмом який дозволить не просто висловити свою думку, а запропонувати цілком нове бачення місцевої політики, має цілковито неформальний характер.

І це зрозуміло.

Створення такого інструменту вимагає того, щоб ОМС виходили за рамки традиційних офіційних правил, примушує брати відповідальність розглянути рішення, яке не має настільки ж високого рівня підготовки, як рішення, які пропонують ОМС.

Участь громадян – це нова процедура. Вона не є офіційною, а тому не може бути застосована до вироблення нових проектів політик. Принаймні зараз.

Чи можна сказати, що існують такі приклади співпраці, коли важко відрізнити процеси залучення від участі?

Так. І гарний приклад такого процесу – Бюджет участі.

На початку цього процесу ОМС виділяє частину бюджетних коштів, залучає громадськість до процесу участі, наслідком якого стає реалізація проектів, ініційованих саме громадою.

Це дуже влучний приклад того, як повинні взаємодіяти влада та громада. Приклад, в якому чітко видно, що ОМС виступають у ролі модератора процесу, а участь – ініціативи виходить саме від громади.

Повертаючись до проблеми ініціації процесів участі, до проблеми майже цілковитої відсутності інструментів громадської участі, хотілось би відзначити, що у світі вже є кілька прикладів успішних практик, досвід яких ми намагаємося сьогодні втілити на території України.

Платформа громадської участі “Спільно” сьогодні це, напевно, єдиний в Україні інструмент участі, який не має аналогів за рівнем інклюзивності та поінформованості.

Завдяки можливостям платформи “Спільно”, ви вже сьогодні маєте можливість розпочати роботу з громадянським залученням. Вже сьогодні ви можете підключитися до мудрості ваших громадян.

Інструмент цей – дуже інноваційний, тому, якщо ви представник ОМС, не соромтеся зв'язатися з нами вже сьогодні, щоб обговорити, як ми можемо допомогти вам розпочати роботу по залученню громадськості онлайн. Якщо ви представляєте громадянський сектор, то у вас ще менше перешкод, тому, що всі інструменти платформи налаштовані для вас, для більш якісного, структурованого та комфортного залучення до процесу цифрової участі громадян.

Дивіться також