Визначені заходи для розвитку е-демократії на 2019-2020 роки

На засіданні 12 червня Уряд затвердив План заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки

Найважливіше:
🔹 Розроблення законопроєкту «Про електронне голосування», який в разі прийняття забезпечить революційний розвиток демократичних процесів в Україні та сприятиме впровадженню повноцінного народовладдя

🔹 Створення прозорої та сучасної онлайн-платформи для проведення конкурсу з визначення програм, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з боку держави. Це, у свою чергу, збільшить прозорість процесу прийняття управлінських рішень, а також – підзвітність демократичних інститутів

🔹 Створення дієвого механізму для реалізації ініціативи «Всеукраїнський громадський бюджет», що сприятиме підвищенню рівня участі, ініціативності та залучення громадян, інститутів громадянського суспільства, суб’єктів господарювання на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні до процесів управління державою

🔹 Оновлення і приведення у відповідність до єдиних вимог щодо дизайн-коду вебпорталів, на яких доступні інструменти електронної демократії, серед яких портал КМУ «Громадянське суспільство і влада». Це дозволить забезпечити інклюзивність інструментів електронної демократії та зробить їх доступними для осіб з особливими потребами

🔹 Впровадження концепції щодо цифровізації робочих місць державних службовців, що у свою чергу дозволить підвищити ефективність роботи суб’єктів владних повноважень і досягти якісно нового рівня розвитку електронної демократії в Україні

🔹 Забезпечення підзвітності громадянам органів державної влади шляхом подальшого розвитку відкритих даних і прозорого бюджету, що підвищить рівень довіри громадян до суб’єктів владних повноважень, а також поліпшить інвестиційну привабливість, діловий клімат та конкурентоспроможність України

🔹 Подальший розвиток і популяризація таких інструментів е-дему, як електронні петиції, громадські консультації, бюджети участі

З текстом плану заходів можна ознайомитись за посиланням https://bit.ly/2Kj7XA5

Реалізація плану забезпечить подальший розвиток та впровадження інструментів електронної демократії в Україні, наблизить нашу державу до визнаних лідерів у сфері електронного урядування та електронної демократії, сприятиме подальшому розвитку інформаційного та громадянського суспільства в Україні

Дякуємо всім, хто долучився до розроблення Плану і буде сприяти його повному виконанню!