Українська авантюра як торжество політики ізоляціонізму Кремля.

Інформація до роздумів

Українська авантюра як торжество політики ізоляціонізму Кремля.

В Росії часто люблять хвалитися, що вони протистоять усьому колективному Заходу. І якщо Захід, та і весь світ введе по відношенню до РФ санкції - то нічого в цьому страшного не буде. Думка ця глибоко укоренилась не тільки у керівництва, але й значної частини населення.

Але чи та це?

Пройшовши серйозну КГБшну і ЦКовську школу Євгеній Примаков незадовго до смерті попереджав, що навіть за тих темпів розвитку (а справа було до 2014-го року), РФ за рівнем технічного прогресу може наздогнати Захід років через 40.

А тепер і ця можливість захлопнулась.

Просто змоделюємо собі ситуацію, якщо б увесь обсяг санкцій ввели для РФ вже у 2014-му.

1. Більшість громадян до цих пір ходили б з кнопковими телефонами, оскільки ринок смартфонів тоді тільки розвивався.

2. Забудьте про месенджери, без яких життя сучасної людини представляється погано.

3. І про адміністративні послуги в смартфоні. Ласкаво просимо до черги за довідкою в райвиконкомі.

4. Жодних фінансових сервісів для туристів. Бажаєш виїхати на морі - вези валізу готівки і баул з консервами. Да і сама галузь туризму в край поганому стані.

5. Все дуже погано з Інтернет-продажами і покупками.

Так, всього цього (допоки) в РФ вдалось уникнути, оскільки 8 років Захід вагався з питання введення жорстких санкцій. 

Але наступні роки для російських споживачів будуть вкрай "худими". Прогрес на місці по всьому світу не зупиниться. Це будуть сенсорні технології, робототехніка, клієнтські сервіси, прогрес в медицині, доступна освіта.

Повсюдно, але не за "залізною завісою".

Ось те майбутнє, куди зараз за допомогою ракетних обстрілів і танків Кремль намагається втягнути Україну.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация к размышлению

Украинская авантюра как торжество политики изоляционизма Кремля.

В России часто любят бахвалиться, что они противостоят всему коллективному Западу. И если Запад, да и весь мир введёт по отношению к РФ санкции - то ничего в этом страшного не будет. Мнение это глубоко укоренилось не только у руководства, но и у значительной части населения.

Но так ли это?

Прошедший серьёзную КГБшную и ЦКовскую школу Евгений Примаков незадолго до смерти предупреждал, что даже при тогдашних темпах развития (а дело было до 2014-го года), РФ по уровню технического прогресса может догнать Запад лет через 40.

А теперь и эта возможность захлопнулась.

Просто смоделируем себе ситуацию, если бы весь объём санкций ввели для РФ уже в 2014-м.

1. Большинство граждан до сих пор ходили бы с кнопочными телефонами, так как рынок смартфонов тогда только развивался.

2. Забудьте про мессенджеры, без которых жизнь современного человека представляется плохо.

3. И про административные услуги в смартфоне. Добро пожаловать в очередь за справкой в райисполкоме.

4. Никаких финансовых сервисов для туристов. Хочешь выехать на море - вези чемодан налички и баул с консервами. Да и сама отрасль туризма в крайне плохом состоянии.

5. Всё очень плохо с Интернет-продажами и покупками.

Да, всего этого (пока) в РФ удалось избежать, поскольку 8 лет Запад колебался по вопросу введения жёстких санкций. 

Но следующие годы для российских потребителей будет крайне "тощими". Прогресс на месте во всём мире не остановится. Это будут сенсорные технологии, робототехника, клиентские сервисы, прогресс в медицине, доступное образование.

Везде, но не за "железным занавесом".

Вот то будущее, куда сейчас с помощью ракетных обстрелов и танков Кремль пытается втянуть Украину.