Умови використання

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

Увага! Перед використанням сайту розташованного за адресою: (SPILNO.ORG) уважно прочитайте умови викладені в Угоді користувача.

Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт.

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Угода користувача (надалі - Угода), складена відповідно до положень статті 642 Цивільного Кодексу України і є офертою Громадської Організації «Укрмедіа», ЄДРПОУ 39630300, (надалі - Адміністрація), і адресовано будь-якому дієздатній особі, яка використовує ресурси інтернет сайту розташованного за адресою: (SPILNO.ORG) (надалі - Користувач), на нижчевикладених умовах.

Терміни та визначення

Адміністрація - особа або група осіб відповідальних за управління Сайтом.

Сайт - апаратно-програмний комплекс, який належить та обслуговується Адміністрацією, розташований за адресою (SPILNO.ORG).

Обліковий запис - інформація яка містить відомості, необхідні для ідентифікації Користувача на Сайті, та надає доступ до Системи Управління Контентом Користувача.

Ідентифікація Користувача - добровільне надання даних, що підтверджують особу Користувача.

Контент - будь-яка текстова, графічна чи аудіо або відео інформація, документи та інші об'єкти, що розміщуються Користувачем на Сайті.

Система Управління Контентом - адміністративний інтерфейс кабінета користувача на Сайті, через який він управляє своїм Контентом та розміщує на добровільних умовах інформацію про себе.

Персональні дані - інформація, що відноситься до певної фізичної особи.

Угода - перелік умов та домовленостей між Користувачем і Адміністрацією які регулюють правила використання сайту (SPILNO.ORG).

Користувач - особа, яка Адміністратор наділив достатніми повноваженнями для редагування матеріалів, додаванню і видалення Контенту.

1. Предмет Угоди

1.1. Адміністрація надає Користувачу невиключне право на використання Сайту, а також надає Користувачеві Послуги перелік яких викладено в розділі 4 даної Угоди: «Послуги».

1.2. Користувач використовує Сайт відповідно до умов Угоди на безоплатній основі.

1.3. Реєстрація на Сайті є безумовним і беззастережним прийняттям (акцептом) Користувачем умов цієї Угоди.

2. Загальні положення Угоди

2.1. Користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою перед початком використання Сайту. Використання будь-якої частини Сайту, є безумовним і беззастережним прийняттям (акцептом) Користувачем умов цієї Угоди. Якщо Користувач не погоджується з умовами Угоди, то він повинен видалити свій Обліковий запис на Сайті та припинити використовувати Сайт в односторонньому порядку.

2.2. Користуватися Сайтом дозволено тільки особі яка прийняла усі умови даної Угоди.

2.3. Для використання всіх можливостей Сайту Користувачу необхідно зареєструватися адресою: https://spilno.org/auth/sign-up/password

2.4. Після реєстрації Користувач отримує унікальний Обліковий запис.

2.5. Всі дії, що здійснюються Користувачем в Системі Управління Контентом, вважаються такими, які Користувач виконав особисто на 
добровільних засадах і без будя-якого примушення.

2.6. Користувач самостійно несе повну відповідальність за додавання, редагування, видалення Контенту на Сайті.

2.7. Адміністрація наполегливо рекомендує Користувачеві не передавати третім особам дані для доступу до свого Облікового запису. У разі передачі даних Облікового запису Користувач зобов'язаний ознайомити третіх осіб з положеннями Угоди, але це не знімає з нього відповідальності, і він залишається тією особою яка несе всю відповідальність за дії третіх осіб, яким він передав дані доступу до свого Облікового запису.

3. Умови використання

3.1. Користувач має право використовувати Сайт відповідно до Угоди та чинного законодавства України.

3.2. Адміністрація надає Користувачу всебічну консультаційну та технічну підтримку виключно в рамках використання ним можливостей Сайту.

3.3. Адміністрація забезпечує Користувачеві можливість доступу тільки до сервісів Сайту. Всі питання, пов'язані з використанням сторонніх сервісів, регулюються документами сервісів і вирішуються між власником сервісів і Користувачем самостійно.

3.4. Послуги Сайту надаються на умовах «як є».

3.5. Користувач приймає на себе всі ризики, пов'язані з використанням Сайту та Послуг.

3.6. Адміністрація не дає Користувачеві ніяких явно виражених або неявних гарантій щодо Сайту та Послуг, в тому числі, не гарантує: придатність для конкретних цілей, безпеку і захищеність, точність, повноту, продуктивність, системну інтеграцію, безперебійне функціонування, відсутність помилок, виправлення неполадок.

3.7. Адміністрація не несе відповідальності за:

3.7.1. Неможливість використання Сайту з причин, незалежних від Адміністрації;

3.7.2. Будь-які дії та/або бездіяльність постачальників послуг, сервісів, мереж, програмного забезпечення або обладнання;

3.7.3. Спотворення, зміну, втрату Контенту;

3.7.4. Безпеку даних необхідних для доступу Користувача до Сайту;

3.7.5. Несанкціоноване та/або неправомірне використання третіми особами логіна та/або пароля Користувача;

3.7.6. Збитків, які можуть виникнути у разі використання будь-яких пристроїв і носіїв інформації та/або програмного забезпечення Користувача в результаті використання Сайту;

3.7.7. Наслідки передачі Контенту між Обліковими записами;

3.7.8. Наслідки делегування Користувачем даних доступу, своїх адміністративних повноважень до свого Облікового запису іншому Користувачеві.

4. Послуги

4.1. Адміністрація надає Користувачу послуги з:

4.1.1. Надання доступу до Аккаунту Користувача

4.1.2. Надання місця на сервері для розміщення Контенту Користувача

4.1.3. Надання доступу до Сервісів Сайту

4.1.4. Надання всебічної консультації пов'язаної з роботою Сайту

4.2. Адміністрація не надає ніяких гарантій щодо працездатності і збереження сервера, на якому надається місце для Сайту. Користувач приймає на себе ризики втрати, пов'язані з перебоями в роботі Сайту і втратою Контенту.

4.3. Адміністрація має право відмовити Користувачеві в наданні послуги, в разі якщо той:

4.3.1. Створює високе навантаження на сервер

4.3.2. Перешкоджає стабільній роботі Сайту

4.3.3., Створює загрози функціонуванню Сайту, в тому числі такі тягнуть негативні наслідки в тій чи іншій формі для Сайту та/або Адміністрації.

5. Права Користувача Сайту

5.1. Користувач Сайту має право:

5.1.1. Отримати доступ до використання усіх послуг Сайту після дотримання вимог про реєстрацію.

5.1.2. Користуватися усіма наданими Сайтом послугами.

5.1.3. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою.

5.1.4. Відмовити у висвітленні будь-якої події або факту у власному блозі, якщо такий матеріал суперечить його особистим поглядам або переконанням.

5.1.5. Відмовитися висвітлювати будь-яку подію або факт якщо його примушують це зробити примусово.

5.1.6. Не розкривати джерело походження отриманою ним інформацією якщо це може загрожувати репутації або життю особи, яка повідомила важливу або корисну інформацию.

5.2. Користувач має право за допомогою Сайту:

5.2.1. Створювати Контент;

5.2.2. Змінювати і допрацьовувати Контент;

5.2.3. Коментувати Контент створений іншими Користувачами Сайту;

5.3. Користувач має право використовувати всі доступні елементи Сайту для створення Контенту.

6. Обов'язки Користувача Сайту

6.1. Користувач Сайту зобов'язується:

6.1.1. Поважати істину, поважати право на істину кожної людини, кожного громадянина незалежно від його статі, раси, релігійної чи партійної приналежності.

6.1.2. Служити інтересам правди, інтересам закону, інтересам громадянського суспільства.

6.1.3. Висвітлювати факти, події максимально неупереджено, а не через призму власних переконань, релігії, партійної чи етнічної приналежності.

6.1.4. Поважати право на приватне життя кожного представника суспільства.

6.1.5. Поважати думку кожного представника суспільства.

6.1.6. Не приховувати інформацію, не подавати її частково, чи не виривати факти або слова з контексту, не фальсифікувати інформацію.

6.1.7. Не публікувати матеріали які обслуговують інтереси політичних структур або організацій.

6.1.8. Не публікувати думку партії, бізнес структури, видаючи її за власну, неупереджену думку.

6.1.9. Подаючи інформаційні, оглядові, новинні, аналітичні та рекламні матеріали не забувати відповідним чином маркувати їх.

6.1.10. Подавати особисті судження, припущення та здогадки відокремлено від безпосереднього опису події або факту.

6.1.11. Не застосовувати слова які ображають людську гідність. Слова, спрямовані на образу національного, етнічного або релігійного походження людини.

6.1.12. Не використовувати матеріали іншого автора. Якщо в матеріалі використовуються фрагменти тексту інших авторів, необхідно узгодити з ними можливість публікації і обов'язково вказати пряме посилання на першоджерело.

6.1.13. У разі виникнення помилки, максимально швидко відреагувати, виправивши Контент, не забувши принести вибачення.

6.1.14. Всіляко уникати висвітлення тем, пов'язаних з можливою дискримінацією учасників подій за їх расової, національної, етнічної, релігійної, гендерної, сексуальною орієнтацією або партійною приналежністю.

6.1.15. Змінювати подану їм інформацію, якщо підставою для цього послужила грошова компенсація або ряд преференцій, які Користувач отримає в результаті такої редакції.

6.1.16. Не писати свідомо брехливі, однобокі матеріали з метою отримання матеріальної вигоди.

6.1.17. Поважати інтереси своєї країни, поважати закон, поважати державну таємницю, інтереси суспільства, інтереси громадян країни.

6.1.18. Використовувати тільки чесні методи отримання інформації, фотографій і документів.

6.1.19. З повагою ставиться до себе і своїх колег і не намагатися будувати свої матеріали на скандальних неперевірених фактах.

6.1.20. Особливо акуратно висвітлювати теми, пов'язані з неповнолітніми дітьми.

6.1.21. Не використовувати в матеріалах нецензурну лексику, слова лайки, образливі, принизливі слова або звернення. Слова, що дискримінують учасників описуваних подій за расовою, національною, релігійною, статевою ознакою.

7. Заборонені дії

7.1. Користувач не має права використовувати Сайт способами, прямо не передбаченими Угодою.

7.2. Змінювати, налаштовувати, переводити або створювати похідні продукти, засновані на програмному коду сайту, а також інтегрувати Сайт або його елементи в інші результати інтелектуальної діяльності.

7.3. Робити спроби обійти технічні обмеження, встановлені Адміністрацією Сайту.

7.4. Декомпілювати, аналізувати, дешифрувати і проводити інші дії з вихідним кодом Сайту.

7.5. Експортувати Сайт в порушенні положень Угоди.

7.6. Категорично забороняється:

7.6.1. Публікувати на Сайті особисті та конфіденційні дані інших користувачів.

7.6.2. Публікувати на Сайті зображення або відео з неповнолітніми без згоди їх батьків або опікунів.

7.6.3. Використовувати можливості Сайту для релігійної реклами, реклами азартних ігор, реклами політичних партій та рухів.

7.6.4. Використовувати Сайт виключно для збільшення потоку трафіку на свій інший сайт. Також заборонено додавання коментарів до публікацій інших користувачів виключно для просування свого іншого сайту, або реклами сервісів або продукції.

7.6.5. Використовувати Сайт для пропаганди або продажу алкоголю, наркотичних, психотропних засобів. Заборонених або несертифікованих лікарських засобів і несертифікованих добавок, тютюнових, піротехнічних виробів, зброї.

7.6.6. Пропагувати протиправну і небезпечну для життя і здоров'я діяльність.

7.6.7. Розміщувати фотографії та відеоролики із зображенням наготи або сексуальних сцен.

7.6.8. Видавати себе за іншу особу або представника організації, яким Користувач не є.

7.6.9. Використовувати сайт для поширення різного роду комп'ютерних вірусів, троянських програм, і іншого ПО, яке генерує спливаючі вікна або виконує установку програм без згоди користувача або надають інше шкідливе вплив.

7.6.10. Ображати або залякувати інших користувачів сайту, загрожувати їх життю, честі, гідності.

7.7. Використовувати Сайт для публікації, розповсюдження, зберігання, передачі в будь-якій формі Контенту, який:

7.7.1. Є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, підбурювальних до насильства над будь-якою особою або групою осіб, або до нелюдському поводженню з тваринами;

7.7.2. Закликає до здійснення протиправної діяльності, в тому числі роз'яснює порядок застосування вибухових речовин і іншої зброї;

7.7.3. Порушує загальноприйняті правила пристойності і морально-етичні норми, пропагує ненависть або дискримінацію, а також містить негативні і критичні висловлювання, що стосуються релігії, політики, расових, етнічних, гендерних ознак, особистих якостей, здібностей, сексуальної орієнтації і зовнішнього вигляду третіх осіб, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій.

7.7.4. Може бути сприйнятий як пропаганда певних політичних і релігійних поглядів, нетрадиційної сексуальної орієнтації, насильства, вживання наркотичних засобів.

7.7.5. Порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них кошти індивідуалізації, права на інформацію, що становить комерційну таємницю, що завдає шкоди честі, діловій репутації та гідності третіх осіб, що порушує національне і міжнародне законодавство.

7.7.6. Містить не дозволену до розголошення інформацію.

7.7.7. Містить шкідливе програмне забезпечення (віруси, черв'яки, трояни або інші комп'ютерні коди, файли або програми), призначене для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування (їх частин), для здійснення несанкціонованого доступу, для отримання доступу до комерційних програмних продуктів , шляхом надання серійних номерів логінів, паролів, програм для їх генерації і інших засобів для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурс ам, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;

7.7.8. Являє собою «Спам» - розсилку без згоди одержувача повідомлень комерційного та некомерційного характеру в формі: реклами товарів, обіг яких заборонено або обмежено згідно із законодавством України; повідомлень соціального і / або релігійно-містичного змісту із закликом про подальше поширення таких повідомлень ( «листів щастя»); списків чужих адрес електронної пошти; схем «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM); реферальних посилань; систем Інтернет-заробітку і онлайн-бізнесів .;

7.7.9. Порушує законодавство України, а також норми міжнародного права;

7.7.10. Може використовуватися для незаконного збору, зберігання і обробки персональних даних інших осіб;

7.8.. Використовувати Сайт для:

7.8.1. Порушення роботи Сайту, в тому числі розміщення елементів, що ускладнюють обмін інформацією в реальному часі, що відкривають додаткові вікна браузера, підміняють функціональні елементи інтерфейсу і т.п.

7.8.2.Поширення неправдивих відомостей щодо своєї причетності до Адміністрації.

7.8.3. Сприяння будь-яким заходам, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються Угодою, а також на порушення норм чинного законодавства.

8. Права Адміністрації

8.1. Адміністрація має право змінювати, допрацьовувати і оновлювати Сайт без згоди і повідомлення Користувача.

8.2. Встановлювати будь-які обмеження на використання Сайту.

8.3. Видаляти Обліковий запис Користувача, який до моменту видалення протягом 12 календарних місяців не використовується Користувачем.

8.4. Направляти Користувачеві повідомлення, запити, відомості рекламного та інформаційного характеру.

8.5. Направляти Користувачеві інформацію про семінари, воркшопи, вебінари, відео та іншу інформацію про Сайті.

8.6. Отримувати доступ до Особистого кабінету Користувача для моніторингу та налаштування роботи Сайту.

8.7. Проводити профілактичні роботи, що тягнуть призупинення роботи Сайту.

8.8. Повертати Користувачеві доступ до Облікового запису в разі його злому, втрати доступу або зміни Адміністративного контакту.

9. Відповідальність Адміністрації

9.1. Адміністрація не несе відповідальності за пряму чи опосередковану упущену вигоду Користувача.

9.2. У разі пред'явлення Адміністрації претензій, вимог та/або позовів про порушення прав третіх осіб, пов'язаних з порушенням даних Користувачем гарантій, Користувач приймає на себе зобов'язання по їх врегулюванню та відшкодування шкоди Адміністрації в разі його виникнення.

9.3. У разі пред'явлення Адміністрації претензій зі сторони третіх осіб у зв'язку з інформацією, яка розміщується Користувачем на Сайті (у тому числі і претензії зі сторони власників авторських прав та/або суміжних прав, їх уповноважених представників чи третіх осіб), Користувач зобов'язаний самостійно і за власний рахунок врегульовувати і вирішувати всі спори з особами, що подали претензії, а також відшкодувати понесені збитки Компанії в повному обсязі.

10. Інтелектуальна власність

10.1. Адміністрація є законним правовласником всіх складових частин Сайту: програмного коду, дизайну, бази даних, ноу-хау.

10.2. Невиключна ліцензія обмежена «правом на використання», не означає передачі Користувачеві виняткового права на використання Сайту або будь-якого з її складових елементів.

10.3. Невиключна ліцензія надається на термін дії Угоди на територію всього світу.

10.4. Права на програмний код сайту, дизайн та верстку, належать Адміністрації.

10.5. При створенні Контенту Користувач повинен використовувати текст, зображення, аудіо та відео матеріали, що не порушують авторське право творців даного виду Контенту.

10.6. Користувач гарантує, що Контент який він публікує не порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них кошти індивідуалізації, права на інформацію, що становить комерційну таємницю, не завдає шкоди честі, ділової репутації та гідності третіх осіб, які не порушує національне і міжнародне законодавство.

10.7. Користувач надає Адміністрації право використання Контенту в будь-якій формі і будь-яким способом в рамках Сайту. Право використання підпадає під дію простий (невиключної) ліцензії та без виплати авторської винагороди на весь термін дії авторського права. Припинення дії Угоди між Сторонами не скасовує справжній стан.

11. Блокування і видалення

11.1. Адміністрація має право негайно здійснити блокування сайту в разі:

11.1.1. Виявлення порушення Користувачем положень Угоди;

11.1.2. Виявлення порушення Користувачем положень чинного законодавства України;

11.1.3. Отримання від третіх осіб претензії про порушення Користувачем їх прав;

11.1.4. Отримання відповідних вимог від державних органів.

11.2. Блокування означає неможливість користувачів мережі Інтернет ознайомитися з контентом, який користувач розмістив на Сайті.

11.3. У разі виявлення порушення Користувач зобов'язується самостійно усунити усі наслідки порушення.

11.4. У разі блокування в зв'язку отриманням від третіх осіб претензії про порушення Користувачем їх прав, Користувач може і далі використовуватися послугами Сайту тільки при повному видаленні інформації або матеріалів, що викликали претензії третіх осіб.

11.5. У разі відмови припинити порушення або неодноразових блокувань, Адміністрація має право в односторонньому порядку припинити дію та видалити Обліковий запис Користувача з усім контентом і даними.

12. Персональні дані

12.1. Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, що передбачає також використання такої інформації виключно для більш комфортної роботи Користувача з сервісами Сайту.

12.2. Адміністрація виконує обробку персональних даних Користувача з метою виконання Угоди згідно з вимогами, встановленими Законом України «Про захист персональних даних».

12.3. У разі здійснення Користувачем обробки персональних даних третіх осіб, Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання належних заходів щодо захисту персональних даних, в тому числі в частині отримання відповідних дозволів, розміщення на Сайті необхідних документів та інформації.

13. Термін Угоди

13.1. Угода діє з момент акцепту до моменту видалення Облікового запису Користувача.

13.2. Обліковий запис може бути видалений:

13.2.1. За заявкою Користувача;

13.2.2. На підставах передбачених розділом 11 даної Угоди.

13.3. Після видалення Облікового запису Користувач не має права будь-яким чином використовувати Сайт.

14. Вирішення спорів і розбіжностей

14.1. Всі суперечки та/або розбіжності, що виникають між Адміністрацією та Користувачем у зв'язку з виконанням Угоди, вирішуються ними шляхом переговорів.

14.2. У разі недосягнення між Адміністрацією та Користувачем згоди, суперечки і розбіжності підлягають вирішенню в претензійному порядку. Термін відповіді на претензію - 14 календарних днів.

14.3. При неможливості дійти згоди спір може бути переданий на вирішення суду за місцем знаходження Адміністрації.

14.4. Застосовним правом є право України.

15. Заключні положення

15.1. Угода може бути змінена або доповнена Адміністрацією без повідомлення Користувача в будь-який час. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті.

15.2. Продовження використання Сайту після внесення змін та/або доповнень до Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

15.3. Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

15.4. У разі, якщо будь-яка з положень Угоди виявиться незначним відповідно до законодавства України, решта положень залишаються в силі, а Угода буде виконуватися Сторонами в повному обсязі без урахування такого становища.

15.5. Ця Угода складена в надана Користувачеві для ознайомлення українською мовою.