Тезаурус

Перелік основних термінів які використовуються для опису системи та їх тлумачення.

Сайт - програмний комплекс, розташований за доменною адресою SPILNO.ORG

Платформа - сукупність електронних сервісів та інструментів, які належить та обслуговуються Адміністрацією, розташованих за доменною адресою SPILNO.ORG  

Адміністрація Сайту - група осіб відповідальних за управління Сайтом Платформи.

Відвідувач -  особа, яка або не виявила бажання реєструватися на Сайті Платформи, або не ввійшла в систему, але має бажання ознайомитися з інформацією розташованою на всіх публічних сторінках Платформи.

Користувач - приватна особа, яка самостійно виявила бажання долучитися до  електронних сервісів Платформи, та створила свій персональний обліковий запис у системі, й отримала можливість додавати, редагувати та видаляти власний авторський Контент.

Персональний обліковий запис - інформація яка містить відомості, необхідні для ідентифікації Користувача на Сайті, та надає йому доступ до Кабінету користувача.

Ідентифікація Користувача - процес добровільного надання приватних даних, які підтверджують особу Користувача.

Персональні дані - інформація, що відноситься до певної фізичної особи.

Кабінет користувача - адміністративний інтерфейс прив'язаний до персонального облікового запису Користувача на Сайті Платформи, через який він управляє Контентом який він розміщує на сторінках Сайту.

Контент - будь-яка текстова, графічна чи аудіо або відео інформація, документи та інші об'єкти, що розміщуються Користувачем на Сайті Платформи.

Публічна сторінка користувача або сторінка користувача - сторінка Сайту Платформи на якій відображається весь Контент який опублікував Користувач.

Пост - текстова публікація створена Користувачем Платформи.

Типи Постів - стаття, новина, звіт.

Новина - інформаційний текстовий пост про подію, що відбувається, відбулась або відбудеться у найближчий час.

Стаття -  структурована текстова публікація великого розміру, яка є результатом аналізу, вивчення проблеми, або матеріал який виражає думку автора по певному питанню.

Звіт - текстова публікація яка містить звітну інформацію стосовно події, заходу, акції що нещодавно відбувся, або про виконання певної роботи, завдання, доручення.

Подія - інформаційний текстовий пост, анонс події, що має відбутися у найближчий час.

Типи подій - тренінг, семінар, вебінар, прес-конференція, презентація, виставка, форум.

Електронні сервіси - види інформаційних послуг які надаються за допомогою електронних засобів, зокрема Інтернету.

Типи електронних сервісів Платформи - звернення (запит, пропозиція, порада, рекомендація, зауваження, заява, клопотання, скарга, подяка, петиція, ідея, проект, конкурс (консультація, тендер), опитування.

Звернення - адресне електронне звернення громадян, де висловлюється чітко сформульована думка, ідея або запитання стосовно суспільно важливих питань які знаходяться в компетенції особи до якої направлено звернення. Звернення подається та розглядається в порядку, передбаченому Законом України "Про звернення громадян".

Петиція - особлива форма колективного звернення громадян, значення якої для суспільства визначається кількістю громадян які висловлюють свою підтримку Петиції шляхом голосування. Петиція подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 231 Закону України "Про звернення громадян".

Ідея - безадресне звернення, чітко викладена раціональна пропозиція, рекомендація стосовно суспільно важливих питань, важливість якої визначається шляхом голосування дотичних до ареалу реалізації Ідеї осіб.

Проект - обмежена в часі, ресурсах та вимогах концепція Ідеї, направлена на досягнення конкретних суспільно важливих цілей та завдань, яка знайшла підтримку громадськості.

Конкурс - змагання яке проводиться за чітко встановленими правилами, завдання якого визначити найбільш вигідніші з присланих на розгляд для реалізації Ідеї. Рішення про переможців проводиться за результатами голосування.

Опитування - збір інформації, експертної думки громадськості стосовно суспільно важливих питань. Опитування залежно від предмету дослідження можуть бути масовими, вибірковими, індивідуальними або експертними.

Організація - цільове об'єднання Користувачів Платформи, які самостійно виявили бажання делегувати одному із своїх учасників долучитися до  електронних сервісів Платформи, та створили обліковий запис організації у системі, й отримала можливість додавати, редагувати та видаляти Контент який публікується від імені Організації.

Типи організацій - Громадські, Урядові, Комерційні, Навчальні заклади, Коаліції.

Громадські - Громадська спілка, Громадська організація (ГО), Благодійний фонд (БФ), Релігійна організація, Орган самоорганізації населення (ОСН), Представництво іноземної НУО, Творча спілка, Професійна спілка. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Урядові - Об’єднана територіальна громада (ОТГ), Міська адміністрація, Сільська адміністрація, Міська рада, Селищна рада.

Комерційні - Приватне підприємство (ПП), Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Навчальні заклади -  Школа, Інститут, Академія, Консерваторія, Коледж, Технікум, Університет, Ліцей.

Коаліції - Громадська Платформа, Об'єднання громадян.

Обліковий запис організації - інформація яка містить відомості, необхідні для ідентифікації Організації на Сайті, та надає обраним Адміністратором Організації Користувачам доступ до Кабінету організації.

Власник організації - Користувач який має достатньо повноважень для створення та адміністрування Облікового запису організації.

Кабінет організації - адміністративний інтерфейс прив'язаний до персонального облікового запису Організації на Сайті Платформи, через який уповноважені особи управлять Контентом який публікується від імені Організації на сторінках Сайту.

Ролі учасників організації - сервісом Платформи передбачені такі ролі учасників Організації: адміністратор, модератор, учасник.

Адміністратор сторінки організації - має право додавати учасників в Організацію, надавати Учасникам права Адміністратора або Модератора.  

Модератор сторінки організації - має можливість модерувати Контент який пропонують до публікації Учасники організації.

Учасник сторінки організації - має можливість запропонувати опублікувати Пост, Звернення, або Ідею від імені Організації.

Угода - перелік умов та домовленостей між Користувачем і Адміністрацією які регулюють правила використання сервісів Платформи.

Голосування - процес прийняття рішення при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів за Пропозицію запропоновану учасниками Консультації (Дебатів, Конкурсу).

Ініціатор - організація яка ініціює процес Публічних консультацій, Дебатів, чітко формулює умови проведення Конкурсу.

Дебати - чітко структурований і спеціально організований публічний обмін думками стосовно суспільноважливої теми.

Дискусія - колективне обговорення питання, мета якого полягає в можливості для кожного з учасників, шляхом логічно обґрунтованих міркувань довести правоту своєї позиції.

Комунікація - процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами.

Конкурс - процес який дає змогу ініціатору виявити найвигіднішу Пропозицію з надісланих на розгляд учасниками, або таку яка найбільше відповідає умовам Конкурсу. Також конкурсом може бути відбір претендентів на заміщення вакантної посади.

Консультація - двосторонній обмін інформацією, який передбачає попереднє визначення державними питання (предмету консультації), щодо якого сторонам залученим до консультації пропонується висловити свою думку, внести Пропозицію, надати інформацію, експертну оцінку, сформулювати ідею, позицію. Підтримати Пропозицію внесену іншими учасниками процесу Консультації. Обрати один з варіантів запропонованих рішень.

Консультування - звернення порадою або думкою з певного питання. Консультування є безпосереднім обміном ідей, припущень і порад між учасниками консультації.

Партиципація - індивідуальне або колективне включення в процес спільного вироблення рішення.

Публічні консультації - відкритий та прозорий процес комунікації між органами місцевого самоврядування та громадянами, за допомогою якого сторонам вдається спільно розробити більш влучне, зважене та відповідальне рішення.

Пропозиція - структурована та логічно обґрунтована порада, думка, оцінка, ідея, рекомендація, ініціатива учасника Консультації.

Процеси участі - це сукупність ряду послідовних дій які виникають в процесі партисипативного прийняття рішення, спрямованих на досягнення оптимального результату. До процесів участі відносяться:

Онлайн публічні консультації - цифровий інструмент, який дозволяє учасникам впливати на зміст рішень, які приймаються органами місцевого самоврядування шляхом розміщення своїх Пропозицій, коментування, або підтримки Пропозицій інших учасників Консультації.

Онлайн конкурс - цифровий інструмент, який дозволяє учасникам прийняти участь у відкритому та прозорому процесі відбору найкращої або найбільш відповідної умовам Конкурсу Пропозиції. Як шляхом розміщення своїх Пропозицій, коментування, або підтримки Пропозицій інших учасників Конкурсу.

Онлайн дебати - цифровий інструмент який дозволяє громадянам впливати на зміст рішень, шляхом розміщення своїх Пропозицій, коментування, або підтримки Пропозицій інших учасників Консультації.

 

Абревіатури

ОГС - Організації громадянського суспільства

ОМС - Органи місцевого самоврядування

НУО - Неурядові організації. Можливо також використання абревіатури НДО - недержавна організація.

ОСН - Орган самоорганізації населення

ОСББ - Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

ОТГ - Об'єднана територіальна громада

ТОВ - Товариство з обмеженною відповідальністю

СВБ - Суспільно відповідальний бізнес

ГО - Громадська організація

БФ - Благодійний фонд