Онлайн платформа Публічних консультації SPILNO

Партисипативне управління це процес який завдяки залученню всіх зацікавлених сторін дозволяю виробити більш прозоре, влучне, зважене та відповідальне рішення.

Онлайн публічні консультації є частиною цього процесу прийняття рішень.

 

Термінологія

 

Голосування - процес прийняття рішення при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів за Пропозицію запропоновану учасниками Консультації (Дебатів, Конкурсу).

Ініціатор - організація яка ініціює процес Публічних консультацій, Дебатів, чітко формулює умови проведення Конкурсу.

Дебати - чітко структурований і спеціально організований публічний обмін публічний обмін думками стосовно суспільноважливої теми.

Дискусія - колективне обговорення питання, мета якого полягає в можливості для кожного з учасників, шляхом логічно обґрунтованих міркувань довести правоту своєї позиції.

Комунікація - процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами.

Конкурс - процес який дає змогу ініціатору виявити найвигіднішу Пропозицію з надісланих на розгляд учасниками, або таку яка найбільше відповідає умовам Конкурсу. Також конкурсом може бути відбір претендентів на заміщення вакантної посади.

Консультація - двосторонній обмін інформацією, який передбачає попереднє визначення державними питання (предмету консультації), щодо якого сторонам залученим до консультації пропонується висловити свою думку, внести Пропозицію, надати інформацію, експертну оцінку, сформулювати ідею, позицію. Підтримати Пропозицію внесену іншими учасниками процесу Консультації. Обрати один з варіантів запропонованих рішень.

Консультування - звернення порадою або думкою з певного питання. Консультування є безпосереднім обміном ідей, припущень і порад між учасниками консультації.

Онлайн дебати - цифровий інструмент який дозволяє громадянам впливати на зміст рішень, шляхом розміщення своїх Пропозицій, коментування, або підтримки Пропозицій інших учасників Консультації.

Онлайн конкурс - цифровий інструмент, який дозволяє учасникам прийняти участь у відкритому та прозорому процесі відбору найкращої або найбільш відповідної умовам Конкурсу Пропозиції. Як шляхом розміщення своїх Пропозицій, коментування, або підтримки Пропозицій інших учасників Конкурсу.

Онлайн публічні консультації - цифровий інструмент, який дозволяє учасникам впливати на зміст рішень, які приймаються органами місцевого самоврядування шляхом розміщення своїх Пропозицій, коментування, або підтримки Пропозицій інших учасників Консультації.

Партиципація - індивідуальне або колективне включення в процес спільного вироблення рішення.

Публічні консультації - відкритий та прозорий процес комунікації між органами місцевого самоврядування та громадянами, за допомогою якого сторонам вдається спільно розробити більш влучне, зважене та відповідальне рішення.

Пропозиція - структурована та логічно обґрунтована порада, думка, оцінка, ідея, рекомендація, ініціатива учасника Консультації.

Процеси участі - це сукупність ряду послідовних дій які виникають в процесі партисипативного прийняття рішення, спрямованих на досягнення оптимального результату.

До процесів участі відносяться:

 • Електронні консультації

 • Електронні конкурси

 • Електронні дебати

 

Переваги онлайн рішення

 

Інклюзивність - онлайн процеси участі дозволяють долучити до процесу прийняття рішень людей з обмеженими можливостями або інвалідністю.

Гендерна та соціальна рівність - незалежно від статі, віку, кольору шкіри, посади, релігійної або партійної приналежності, кожен учасників отримує рівні права та можливості в процесі участі, і може висловлювати свою думку на рівні з іншими учасниками процесу.

Віддалена участь - кожен з учасників отримає можливість не виходячи з дому долучитись до партисипативного процесу прийняття рішення.

Змістовність - завдяки онлайн інструменту процесів участі кожна зацікавлена сторона отримає можливість не вступаючи в дебати змістовно та переконливо обґрунтувати свою Пропозицію і опублікувати її на сайті.

Також онлайн процеси участі надають такі можливості для учасників:

 • можливість не поспішати з публікацією пропозиції

 • можливість обдумати своє рішення

 • можливість відізвати рішення, голос

 • можливість отримати експертну оцінку

 • можливість отримати консультацію, пораду спеціаліста

 • Прозорість та відкритість процесу прийняття рішення

 

Особливості електронного процесу участі

 

 1. Мета будь-якого процесу участі: Консультації. Конкурсу, Дебатів, запропонувати користувачам самостійно вирішити проблему, або найкращим чином вирішити питання описане в умовах процесу. Вирішити шляхом подачі Пропозиції, де переможцем стає та Пропозиція за яку проголосувало найбільша кількість учасників.

 2. Тільки Організація може створити Процес участі.

 3. В описі Процесу участі Організація вказує одну або декілька завдань або проблем, які необхідно вирішити. Визначає умови перемоги в Процесі участі.

 4. Процес участі має обмежений час дії, яке повинен вказати ініціатор.

 

Процес електронних публічних консультацій

 

 1. Ініціатор (організація) створює Публічну консультацію.

 2. В описі до Публічної консультації ініціатору необхідно сформулювати чітке запитання всім учасниками процесу, надати максимум роз'яснень, додати необхідні документи, креслення, постанови, вказати термін консультацій та умови участі (за необхідністю).

 3. Публічна консультація публікується на платформі.

 4. Ініціатор публічних консультацій інформує всіх осіб дотичних до проблеми, громадських експертів, та закликає всіх бажаючих долучитися до участі в консультаціях.

 5. Починається розгляд питання та його обговорення шляхом публікації Пропозицій від учасників процесу та голосування за Пропозиції.

 6. Кожен учасник може запропонувати свою Пропозицію, проголосувати за Пропозицію іншого учасника. Прокоментувати Пропозиції інших учасників, вступити в дискусію в коментарях до Пропозиції. Відповісти на коментарі до його Пропозиції.

 7. В зазначений в умовах термін Публічної консультації, обговорення закінчується.

 8. В триденний термін після закінчення обговорення Ініціатор публікує Резолюцію, в якій вказані не тільки результати голосування і пропозиції які набрали найбільше уподобань, але й інформація про врахування пропозицій учасників публічних консультацій з обґрунтуванням прийнятого рішення і причин відхилення пропозицій.

 

Приклад: Процес участі - Електронна Консультація

 

 1. Ініціатору необхідно прийняти постанову по гострому питанню. Він публікує в описі проект постанови і вказує окремо моменти які підлягають обговоренню, наприклад:

  1. Пункт 1 - пропоную таке трактування

  2. Пункт 2 - пропоную таке трактування

  3. Пункт 3 - пропоную залишити без змін

  4. (В ідеалі звичайно хотілося б щоб з кожного питання Консультація створювалася окремо).

 2. Учасники платформи які долучились до процесу консультації надсилають свої пропозиції де вказують до якого пункту апелюють і як в їхньому уявленні він повинен бути трактований. Або підтримують чи коментують пропозиції надіслані іншими учасниками.

 3. Пропозиції переможці визначаються шляхом голосування.

 4. Коли час обговорення закінчується ініціатор публікує Резолюцію, де вказує які пропозиції були прийняті, і обґрунтовує чому.

 

Процес електронних публічних дебатів

 

 1. Ініціатор (організація) створює Публічні дебати.

 2. В описі до дебатів ініціатор піднімає питання яке викликає певне непорозуміння, суперечки у суспільстві і пропонує всім учасниками процесу запропонувати своє бачення проблеми, як можна цю проблему трактувати, вирішити, обійти. Вказує вказати термін дебатів, та умови участі (за необхідністю).

 3. Процес дебатів публікується на платформі.

 4. Ініціатор дебатів інформує всіх осіб дотичних до проблеми, громадських експертів, та закликає всіх бажаючих долучитися до участі в консультаціях.

 5. Розпочинається процес обговорення, шляхом публікації Пропозицій від учасників процесу, голосування за Пропозиції, додавання коментарів до Пропозицій.

 6. Кожен учасник може запропонувати свою Пропозицію, проголосувати за Пропозицію іншого учасника. Прокоментувати Пропозиції інших учасників, вступити в дискусію в коментарях до Пропозиції. Відповісти на коментарі до його Пропозиції.

 7. В зазначений в умовах термін обговорення, дебати закінчуються.

 8. В триденний термін після закінчення обговорення Ініціатор публікує Резолюцію, в якій викладається консолідована думка громадськості, яка є продуктом об'єднання пропозицій-переможців..

 

Приклад: Процес участі - Електронні Дебати

 

 1. Ініціатор вагається з прийняттям певного рішення, яке буде мати певний резонанс. Йому необхідно зрозуміти як громадськість відреагує на певний набір дій, сприйме трактування або взагалі необхідно зрозуміти наскільки питання актуальне. Він публікує в описі дебатів це питання.

 2. Учасники платформи які долучились до процесу дебатів надсилають свої пропозиції де висловлюють свою думку. Або підтримують чи коментують пропозиції надіслані іншими учасниками.

 3. Пропозиції переможці визначаються шляхом голосування.

 4. Коли час обговорення закінчується ініціатор публікує Резолюцію, де вказує пропозиції які отримали найбільшу підтримку громадськості.

 

Процес електронного конкурсу

 

 1. Ініціатор (організація) створює Конкурс.

 2. В описі до конкурсу ініціатору необхідно сформулювати чіткі умови перемоги в конкурсі, вимоги до кандидатів, вказати причини відмови в розгляді пропозиції. надати максимум роз'яснень, додати необхідні документи, креслення, постанови, вказати термін консультацій та умови участі та бюджет (за необхідністю).

 3. Процес конкурсу публікується на платформі.

 4. Ініціатор конкурсу інформує всіх осіб дотичних до тематики конкурсу, та закликає всіх бажаючих долучитися до участі у конкурсі.

 5. Розпочинається процес надання Пропозицій від учасників процесу, голосування за Пропозиції, додавання коментарів до Пропозицій.

 6. Кожен учасник може запропонувати свою Пропозицію, проголосувати за Пропозицію іншого учасника. Прокоментувати Пропозиції інших учасників, вступити в дискусію в коментарях до Пропозиції. Відповісти на коментарі до його Пропозиції.

 7. В зазначений в умовах термін обговорення, конкурс закінчується.

 8. В триденний термін після закінчення обговорення Ініціатор публікує Резолюцію, в якій вказує переможця або переможців конкурсу.

 

Приклад 1: Процес участі Конкурс (Бюджет участі)

 

 1. Ініціатору необхідно провести Конкурс в рамках якого відібрати найкращі на думку громадськості проекти які він профінансує.

 2. Ініціатор створює Конкурс, вказує суму яка виділяється на фінансування (наприклад: на всі проекти 2 000 000 грн.).

 3. Ініціатор описує тематику для пропозицій проектів - проблеми які вони вирішити.

 4. Всі бажаючі подають Пропозиції в яких вказують суму необхідну на його реалізацію, та термін реалізації. Або підтримують чи коментують пропозиції надіслані іншими учасниками.

 5. За Пропозиції проектів голосують.

 6. Коли час конкурсу закінчується ініціатор публікує Резолюцію в якій вказує пропозиції переможці.

 7. Всі переможці конкурсу отримують можливість створити на платформі Проект в яких вказують джерело фінансування і суму і отриману в рамках конкурсу на його реалізацію.

 

Приклад 2: Процес участі Конкурс (конкурсний відбір кандидата на посаду)

 

 1. Ініціатору необхідно відкрито та прозоро провести вибори кандидата на посаду.

 2. Претенденти викладають як пропозиції - свої кандидатури.

 3. До участі запрошуються всі хто має право проголосувати за вибори кандидата на посаду.

 4. Проходить голосування.

 5. Коли час конкурсу закінчується ініціатор публікує Резолюцію в якій вказує переможця або переможців.

 

Звичайно можливостей використання електронних процесів участі дуже багато і ми не в змозі перерахувати їх всі, але в цьому і немає потреби.

Інструменти які ми створили мають відкриту архітектуру і створювались саме для того, щоб за їх допомогою можна було сконструювати щось нове, ще більш незвичне та інноваційне, але дуже вдале та ефективне. Сконструювати рішення яке стане у нагоді не тільки його автору, але й може мультиплікуватися на всю країну.

 

P.S. Розуміючи які широкі можливості надає інструмент електронних консультації виникає питання, а чи є взагалі сенс намагатися створювати обмежене у відповідях електронне опитування?

Дивіться також

Місто як платформа Цифровізація
Digital Democracy lab: Берлін, Берлін... Технології
CivicTech та GovTech у чому різниця? Технології