Де шукати ефективні рішення у боротьбі із незаконними вирубками лісів?

Незаконні рубки є глобальною проблемою із значним негативними економічними, екологічними та соціальним наслідками. В економічному відношенні незаконні рубки призводять до втрати доходів в бюджет. У екологічному – знищують середовище проживання тварин, впливають на зміни клімату. У соціальному – спричиняють конфлікти, щодо землі та ресурсів, провокують появу корупції. Незаконна рубка лісу також підриває зусилля відповідальних постачальників деревини, пропонуючи на ринку дешевий, але нелегальний ліс та вироби з нього.

На сьогодні, жодне відомство, установа чи організація не може точно сказати якими є масштаби незаконних вирубок в Україні і наскільки це загрозливо, а головне як змінити ситуацію. На нашу думку, існування проблеми незаконних рубок і тіньового сектору деревообробки перш за все пов’язано з жадібністю, яка породжує бажання взяти сировину безоплатно чи вкрасти, або купити сировину за завідомо заниженою ціною. 

Із відвертими крадіжками схеми зрозумілі – це незначне коло правопорушників, які здійснили незаконний поруб і, можливо, продали незаконно заготовлену деревину. Для того аби свідомо занижувати ціну на законно заготовлену деревину, потрібно залучати значні ресурси, адже на формування ціни впливає багато факторів: витрати на заготівлю, трелювання, навантажування, розвантажування, перевезення, загальновиробничі і адміністративні витрати, витрати на збут та прибуток, тощо. Для того аби ціна на деревину була нижче ринкової, необхідно знати ключових осіб у галузі лісового господарства та поза нею від яких залежить формування ціни на кожен конкретний вид сировини у кожному окремому випадку. У таких справах мова йде про змову значного кола осіб яких пов’язує фінансова вигода, тобто корупція.

У правовій державі, правозастосування повинно давати відповідь на зазначені виклики і створювати підстави, надсилати періодичні але потужні сигнали суспільству у ключовим учасникам аби ситуація змінювалась в кращий бік. 

Тож, було б добре якби державні органи відповідальні за прийняття стратегічних рішень, у галузі зменшення рівня незаконних рубок (якщо такі є?), для того аби підвищити дієвість закону у лісовому секторі мали відповіді від аналітиків та науковців на такі питання:

  • які масштаби незаконних вирубок в Україні і наскільки це загрозливо;
  • чи ефективне правозастосування у правоохоронних органах і судовій системі;
  • які способи ідентифікації й документування порушень, чим регламентуються ці способи, які проблеми у їх застосуванні,
  • які є практики дотримання процесуальних елементів,
  • у чому особливості передачі справ щодо незаконних рубок до суду,
  • які особливості у судового процесу і прогалини у законодавстві, що впливають на винесення негативного або неефективного рішення,
  • яка практика імплементації судового рішення.

Наявність такої аналітики не тільки на центральному, але насамперед у регіонах сприяла б пошуку ефективних рішень у боротьбі із незаконними вирубками наших лісів.

Організація роботи у цьому напрямку має ключове значення і потребує перш за все політичної волі, а також інших “складників”, серед яких ключовими є ефективне правозастосування, ефективне лісоуправління, зрозуміле і довершене законодавство, сприятливі економічні умови у державі. Якщо із першим – в останні роки ситуація покращилась то із іншими складовими поки що ні.