Меморандум

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

між Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та

представниками інститутів громадянського суспільства

в рамках проекту «Сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні»

в присутності представників Офісу Ради Європи

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в особі директора Хонди Марини Петрівни, з однієї сторони, та представника інститутів громадянського суспільства, в особі голови Громадської спілки “Центр Розвитку Інновацій” Лобойко Сергія Васильовича, з іншої сторони, (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), надаючи важливого значення діалогу та партнерству, підвищення ефективності взаємодії, уклали цей Меморандум про наступне:

Стаття 1. Мета

1.1. Метою даного Меморандуму є об'єднання зусиль Сторін задля запровадження інклюзивного діалогу в процесі прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування взаємного посилення та співпраці для побудови провідного у світі розумного міста через вдосконалення міських політик, розвиток е-демократії та просвітницької діяльності.

1.2. Сторони погоджуються на співробітництво в рамках реалізації проекту «Сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні» (далі – Проект) на умовах і принципах, зазначених в цьому Меморандумі.

Стаття 2. Напрямки співпраці.

Для досягнення мети Меморандуму, Сторони мають намір:

2.1. Розпочати процес створення Платформи громадських організацій в Києві, що включає в себе онлайн та офлайн платформи – ефективного інструменту е-демократії, націленої на розвиток консультацій між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з громадськістю, (далі - Платформа), як носія цінностей довіри та результативності роботи, на засадах співпраці, поваги до демократичних принципів і верховенства права.

2.2. Розробити концепцію роботи Платформи, що включає мету, завдання та основні засади функціонування.

2.3. Розпочати просвітницьку діяльність, спрямовану на підвищення обізнаності щодо громадської участі, поінформованості та співпраці між громадськістю та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

2.4. За результатами Пілотної Академії громадської участі, розробити рекомендації та дорожні карти реалізації, в тому числі щодо внесення змін в існуючі чи необхідності розробки нових проектів рішень, положень, міських програм, тощо які забезпечать повноцінну результативну діяльність Платформи.

Стаття 3. Принципи співпраці.

3.1. Базовими принципами, роботи та подальшого залучення до виконання Меморандума є: довіра, прозорість, результативність, відкритість, прозорість, публічність, взаємоповага, добровільність, взаємопідтримка, відповідальність, гендерна рівність, толерантність, спільний діалог через обговорення та консенсусне прийняття рішень, конструктивність, недискримінація та інклюзивність та рівноправна участь усіх груп.

3.2. Сторони об’єднують свої зусилля та співпрацюють задля вирішення чітких завдань та досягнення конкретних результатів.

3.3. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони вживають необхідні організаційні заходи, розвивають інформаційне та науково-технічне співробітництво, співпрацю в галузі вдосконалення професійної підготовки, а також в інших сферах, що становлять взаємний інтерес.

3.4. Сторони організують взаємодію один з одним щодо питань, закріплених у цьому Меморандумі, через уповноважених представників.

3.5. Даний Меморандум має відкритий формат і будь-який інститут громадянського суспільства, що розділяє принципи, завдання задекларовані в Меморандумі, і відповідає базовим принципам роботи та залучення, відповідно до концепції роботи Платформи, може приєднатися до їх реалізації на етапі до моменту початку роботи Платформи.

3.5.1. Заявки щодо долучення від інститутів громадянського суспільства направляються у довільній формі на електронну адресу: [email protected]

Стаття 4. Інші умови

4.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту виконання положень статті 2.

4.2. У разі необхідності Сторони можуть ініціювати внесення поправок в цей Меморандум шляхом узгодження письмового додатку.

4.3. Сторони залишають за собою право припинити дію Меморандуму шляхом подання письмового повідомлення.

4.4. Цей Меморандум укладено в двох примірниках українською мовою, по одному кожній із Сторін та мають однакову силу.

Стаття 5. Додатки до Меморандуму.

5.1. Перелік сторін, що підтримують Меморандум про співробітництво (Додаток 1)

5.2. Перелік організацій, що підтримують Меморандум про співробітництво

(Додаток 2)

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 50б

тел. 235-07-00

________________________ М.П. Хонда

Громадська спілка “Центр Розвитку Інновацій”

02000, м.Київ, вул. Волоська, 8/5, корпус №5, каб.206-207

тел.: 

______________________ С.Лобойко

Додаток №1

ПЕРЕЛІК СТОРІН, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

про об'єднання зусиль задля запровадження інклюзивного діалогу між Сторонами, взаємного посилення та співпраці для побудови провідного у світі розумного міста через вдосконалення міських політик, розвиток е-демократії (самоврядування) та просвітницької діяльності

________________________ Олексій Коваленко

голова громадської організації ”Форум ЮА-ВЕТ"

________________________ Наталія Чорногуб

голова громадської організації “Парк Наталка”

________________________ Гвоздік Ольга

уповноважений підписант

громадської організації “Місто-сад”

________________________ Олена Медведенко

уповноважений підписант

громадської організації “Микільська Слобідка”

________________________ Ганна Гончаренко

керівник

громадської організації "Громадський Рух "Почайна"

________________________ Олена Дворицька

уповноважений підписант

громадської організації “Вулик ідей клуб розумних дітей”

Додаток №2

ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

про об'єднання зусиль задля запровадження інклюзивного діалогу між Сторонами, взаємного посилення та співпраці для побудови провідного у світі розумного міста через вдосконалення міських політик, розвиток е-демократії (самоврядування) та просвітницької діяльності